Hur långt ska ett personligt brev vara? Svar här!
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 2 juli 2024

Hur långt ska ett personligt brev vara?

Ett personligt brev är en viktig del av din jobbansökan där du har möjlighet att lyfta fram din personlighet och motivation för tjänsten. Hur långt ska ett personligt brev då vara? Det bör vara tillräckligt långt för att ge en tydlig bild av varför du är en perfekt kandidat, men inte så långt att det får arbetsgivaren att tappa intresset. I denna artikel hjälper Jobseeker dig att förstå arbetsgivarens preferenser och vi drar upp användbara riktlinjer för dig som vill skapa ett effektivt personligt brev.

Generella riktlinjer för ett personligt brev 

När du skriver ett personligt brev kan det vara användbart att följa våra generella riktlinjer som guidar dig rätt till ett bra dokument. Ett personligt brev är i allmänhet sällan längre än en sida, men detta kan variera beroende på roll och bransch. Oavsett längd så bör brevet alltid vara koncist och med en tydlig röd tråd. Börja med en stark inledning som fångar arbetsgivarens uppmärksamhet och sätter dig i fokus. Därefter presentera dina relevanta erfarenheter och kompetenser, och tydligt visa hur de matchar de krav som anges i jobbannonsen. Var noga med att anpassa varje brev för den specifika tjänst du söker och undvik generiska fraser som du kopierat från andra brev. Avsluta med en stark avslutning med en ärlig entusiasm för tjänsten du söker. 

Ett välskrivet personligt brev kan vara avgörande för att fånga arbetsgivarens intresse och landa en intervju, så det är väl värt att lägga ner arbete på ett bra personligt brev. Av den anledningen har många upptäckt våra personligt brev-mallar och våra exempel på personligt brev.

Vad väcker gehör hos rekryterare och arbetsgivare?

Eftersom rekryterare ofta har begränsad tid att ägna åt varje ansökan så bör ditt personliga brev vara fokuserat. En sida är generellt den mest ideala längden, men undantag finns givetvis, beroende på bransch och hur många års erfarenhet du har. För kandidater  med lång erfarenhet eller för specifika roller kan ett något längre brev ibland krävas. Det är dock viktigt att all text är relevant och intresseväckande. 

En metod för att hjälpa dig välja (och även välja bort) innehåll är att noggrant läsa platsannonsen och pinpointa de specifika kompetenser och egenskaper som eftersöks. En bra idé är alltid att göra research kring företaget och knyta an till saker som du har beröringspunkter med.

Undvik alltid långa, onödiga beskrivningar och fokusera istället på dina mest relevanta erfarenheter och hur de kopplas till den specifika rollen du söker. Ett intressant, välstrukturerat brev som snabbt kommunicerar varför du är en ideal kandidat har störst chans att fånga rekryterarens uppmärksamhet och leda till en intervju.

Expertråd:

Gör alltid noggrann research innan du skriver ditt personliga brev. Ta reda på detaljer om företagets kultur, värderingar och mål. Genom att anpassa ditt brev till att reflektera dessa aspekter tar du ett steg närmare att passa in i företagets miljö och vision. Ett skräddarsytt brev som speglar företagets unika kultur kan verkligen sticka ut och väcka intresse hos rekryteraren.

Var relevant gentemot jobbet du söker

Målet med ditt personliga brev är att ge arbetsgivaren svaret att du är lämplig för tjänsten. Genom att tydligt och koncist visa hur du passar in och kan bidra till företagets mål, ökar du dina chanser att gå vidare till intervju. Varje ord i ditt personliga brev bör ha ett syfte och bidra till att stärka din ansökan.

Det är därför avgörande att vara relevant gentemot jobbet du söker. Ditt brev ska tydligt visa hur dina färdigheter och erfarenheter matchar de krav som specificeras i platsannonsen. Det ska vara tydligt att du har det som krävs för att lyckas i rollen. 

Ett välskrivet personligt brev bör gärna betona vilket värde du kan tillföra företaget. Kanske genom att förtydliga hur dina tidigare prestationer kan bidra till företagets framgång. Om möjligt, ge gärna exempel på tidigare projekt du har genomfört, problem du har löst eller mål du har nått som är relevanta för den nya rollen.

Ett CV bör generellt vara en till två sidor långt, beroende på din erfarenhet och bransch. Håll det kort, koncist och relevant för att fånga arbetsgivarens intresse.

Skräddarsy ditt personliga brev

Ett bra personligt brev är alltid anpassat till den specifika jobbansökan. Detta innebär att varje brev du skickar bör vara unikt och reflektera just den tjänst och det företag du söker dig till. Genom att skräddarsy ditt personliga brev visar du arbetsgivaren att du förstår deras behov och du är tydlig med hur du kan bidra till deras framgång. Ett personligt brev som är rätt anpassat hjälper dig att skapa en starkare koppling, helt enkelt! 

För att uppnå detta, börja med att noggrant läsa jobbannonsen och identifiera de viktigaste kraven och önskemålen. Lyft sedan fram dina mest relevanta erfarenheter och färdigheter som direkt relaterar till dessa krav. Om möjligt, inkludera specifika exempel som visar hur du har använt dessa färdigheter tidigare och hur de kan tillämpas i den nya rollen. Genom att göra ditt personliga brev specifikt för varje ansökan undviker du oklarheter och generiska fraser som inte tillför något.

Ett relevant personligt brev har mycket större chans att väcka intresse och leda till en intervju, eftersom det visar att du är både kvalificerad och genuint intresserad av rollen och företaget.

Säkra ett snyggt personligt brev 

Att utforma ett snyggt och professionellt personligt brev är ofta lika viktigt som innehållet. En genomtänkt design gör ditt brev lättare att läsa och ger en positiv bild av dig. Här är en professionell mall för personligt brev en perfekt genväg. Se till att mallen du väljer matchar ditt CV, så att dina ansökningsdokument ser enhetliga och genomtänkta ut.

När du väljer en mall för personligt brev, fokusera på enkelhet och läsbarhet. Använd tydliga rubriker och en lättläst font, och håll layouten ren med tillräckligt med vitt utrymme för att undvika en överbelastad känsla. Använd punktlistor för att lyfta fram nyckelkompetenser och prestationer, vilket gör det lättare för rekryteraren att snabbt skanna och förstå vad du kan erbjuda. 

Färgsättning bör kännas professionell och håll dig till nyanser som komplementerar din CV-design. 

Slutligen, se till att ditt personliga brev är korrekt formaterat och felfritt, något som också är styrkan med att ta hjälp av Jobseekers mallar.

Glöm inte att korrekturläsa 

Korrekturläsning är en avgörande del av att skriva ett personligt brev. Innan du skickar din ansökan se till att du läser igenom all text noggrant för att undvika stavfel, grammatiska misstag och klumpiga formuleringar. Dessa kan definitivt ge ett oprofessionellt intryck och minska dina chanser att gå vidare i rekryteringsprocessen. 

En bra metod är att läsa ditt brev högt för dig själv. Detta kan hjälpa dig att upptäcka konstiga meningsbyggnader som du kanske inte ser när du läser tyst. Be också gärna någon utomstående att läsa igenom ditt personliga brev. Här kan du få värdefull feedback som kan vässa din jobbansökan.

Utöver att leta efter rena språkfel, kontrollera att ditt brev är logiskt strukturerat. Varje stycke bör ha en tydlig poäng och smidigt knyta an till nästa.

Sammanfattning av hur långt ett personligt brev ska vara

Ett personligt brev är en avgörande del i ditt jobbsökande. Förmodligen har du konkurrens, eftersom vi byter jobb som aldrig förr. Enligt Statistiska Centralbyråns siffror från 2018 hoppar människor idag mellan arbetsgivare i en helt annan omfattning än vad som gjorts tidigare (1). Varje tjänst söks av en allt större mängd kandidater, något som gör att kvaliteten på CV och personliga brev blir allt viktigare.

Att skriva ett personligt brev kan därför kännas utmanande, men med rätt verktyg och tips kan du skapa dokument som gör skillnad. Jobseekers verktyg är ovärderliga i denna process och hjälper dig att skapa ett balanserat personligt brev som kompletterar ditt CV. Genom att följa våra råd och använda våra resurser kan du säkerställa att ditt personliga brev är skräddarsytt, relevant och felfritt. Vi erbjuder givetvis även användbara och matchande CV-mallar och inspirerande CV-exempel. Tillsammans kan de öka dina chanser att fånga arbetsgivarens uppmärksamhet och landa drömjobbet.

Lycka till i ditt jobbsökande!

Källor:

(1) SCB/Sveriges Television: Statistik från 2018 visar att vi byter jobb allt oftare

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång