Hvor lang skal en ansøgning være?
Skrevet af Radvilé Liolyte, tekstforfatter • Senest opdateret d. 26. juni 2024

Hvor lang skal en ansøgning være?

I mere end ti år har tendensen blandt danske arbejdsgivere udviklet sig i én retning; den foretrukne ansøgningslængde bliver kortere, og antallet af arbejdsgivere, der vælger ansøgningen fra, bliver større. I denne guide vil vi se nærmere på, hvordan du kan imødekomme de travle arbejdsgiveres ønsker i forhold til ansøgningens længde og indhold.

Generelt om ansøgninger

Overordnet set bør en ansøgning fylde 0,5-1 side, så gennemsnittet er 0,75 side. Da skriftstørrelsen og afstanden mellem linjerne afhænger af din ansøgningsskabelon, kan du i stedet fokusere på at skrive mellem 250 og 500 ord. Denne længde sikrer, at arbejdsgiveren hurtigt kan læse din ansøgning, hvis de finder dit CV relevant.

Vores eksempler på ansøgninger er ca. 350 ord lange og fylder 0,75 A4-side. Disse tekster kan læses på op til et minut, hvilket er standarden for almindelige jobansøgninger. Men der findes undtagelser, som kan og bør være længere:

 • Akademiske ansøgninger
 • Ansøgninger om visse lægestillinger
 • Ansøgninger om studieplads via kvote 2

Disse ansøgningstyper er exceptionelle og kan fylde fra én til flere sider.

Hvor lang skal en ansøgning være ifølge danske arbejdsgivere?

I rekrutteringsanalysen fra 2012 svarede 55 % af danske arbejdsgivere, at en ansøgning bør fylde maks. én side (1). I 2016 var det 70 %, der syntes det (2). Siden da er arbejdstravlhed på tværs af brancher og stillinger steget, og resultaterne fra den samme undersøgelse i 2023 peger på, at et stigende antal arbejdsgivere i den private sektor vælger ansøgningen helt fra (3). Nu er der ikke længere tale om, hvor kort eller lang den bør være, men om man overhovedet skal sende den.

Med denne klare tendens til at komme væk fra ansøgninger kan man antage, at man som jobsøgende kun vil skulle sende sit CV i fremtiden – i hvert fald i den private sektor. Læs derfor jobannoncen grundigt for at se, om arbejdsgiveren udtrykker et ønske om at modtage mere end blot dit CV.

Indholdets kvalitet er det vigtigste

Hvis du vil skrive en stærk ansøgning, bør du fokusere på tre aspekter:

 • Beskriv kun det, der er relevant
 • Gør dig umage med at vise motivation
 • Skriv kortfattet og informativt 

Udvælg relevant indhold

Angiv i din ansøgning, hvorfor du skriver, hvilken stilling du søger om, og hvordan dine specifikke kompetencer kan skabe værdi hos arbejdsgiveren. Ifølge Konsulenthuset ballisagers undersøgelser mener 47 % af danske arbejdsgivere, at jobsøgende bør blive bedre til at beskrive dette.

Sørg for, at du ikke gentager noget, der allerede står i dit CV. Arbejdsgivere læser CV’et først og går videre til din ansøgning, kun hvis CV’et er relevant. De har ikke lang tid, så bestræb dig på at introducere ny, vigtig information, som ikke fremgår af dit CV.

Vær konkret og informativ

37 % af danske arbejdsgivere mener, at jobsøgende bør blive bedre til at beskrive sine kompetencer konkret i CV og/eller ansøgning.

Når du kort opsummerer din erfaring, prøv da at skrive så detaljeret som muligt. Detaljeret betyder ikke, at du skal opremse mange forskellige erfaringer, men at du bør være specifik, når du beskriver et eller to eksempler. Brug eksempelvis fakta og tal, nævn de løsninger, du fandt, og beskriv dine personlige kompetencers betydning for dine arbejdsresultater.

Alt i alt, prøv at finde repræsentative eksempler og informationstunge udtryk, som du kan bruge i din ansøgning. Din tekst bør kunne fortælle så meget som muligt med så få ord som muligt.

Fremhæv din motivation

Ifølge arbejdsgivernes svar i de seneste undersøgelser er motivation blevet til en mangelvare i danskernes ansøgninger. 51 % af arbejdsgivere mener, at jobsøgende burde blive bedre til at brænde igennem med sin motivation for jobbet. 78 % af virksomheder får ansøgninger fra ikke-motiverede jobsøgende, der er nødt til at sende to ansøgninger om ugen. Hav dette in mente, og prøv at skille dig ud med det samme.

Angiv hvorvidt, hvorfor og hvordan du brænder for dit fag. Hvordan ser det ud? Prøv at finde en lille beskrivende detalje, et illustrativt eksempel, der siger det hele. Du kan beskrive, hvilke aspekter, opgaver eller mål ved dit arbejde, der giver dig energi, en følelse af at skabe noget værdifuldt, en lyst til at slå rekorder, eller hvad din motivation ellers handler om.

Med andre ord, prøv at fortælle om den påvirkning, dit arbejde eller bestemte aspekter af det har på dig. Fortæl også, hvorfor du vil bruge kræfter på at hjælpe lige netop den arbejdsgiver med at opnå sine mål.

Rediger din ansøgning for at opnå en god længde

Redigering og korrekturlæsning kan ofte gøre din ansøgning kortere, og din tekst mere indholdsrig. Du kan eventuelt skrive en længere tekst til at starte med, så du er sikker på at have mange informationer med. Derefter kan du sortere fra, redigere, finde bedre formuleringer og ændre formateringen for at justere længden af din ansøgning.

“Din tekst bør kunne fortælle så meget som muligt med så få ord som muligt.” 

Er din ansøgning for lang?

Din ansøgning er for lang for de fleste arbejdsgivere, hvis du har skrevet mere end én side. Men der er mange måder at gøre den kortere på.

Gennemlæs din tekst, og slet alle de ord, der kan undværes. Det kan være fyldord, lange udsagn, som kan forkortes, og dele af sætninger, der kan slettes.

Se, om du kan finde synonymer til de ord, der gentager sig. Udskift eventuelle indholdsfattige udtryk med nøjagtige, informative udsagn, der gør dit tekstindhold mere koncentreret.

Se også, om du kan formatere noget af din tekst som listepunkter. På den måde kan du fremhæve vigtige aspekter i din ansøgning og bruge færre ord end ellers. Afhængigt af din ansøgningsskabelon kan det også være en mulighed at bruge ikoner og andre grafiske løsninger, der formidler vigtig information på en nem og overskuelig måde.

Tip:

Prøv ikke at gøre ansøgningen kortere ved at ændre din skriftstørrelse eller linjeafstand. Denne løsning fører til en forværret læseoplevelse, hvor teksten bliver presset sammen. Fokusér i stedet på at reducere antallet af ord, du har skrevet, så det ligger på 250-500.

Er din ansøgning for kort?

Hvis din ansøgning er for kort, kan det være en god idé at tjekke, om du har fulgt den anbefalede ansøgningsstruktur. Du må gerne have angivet:

 • Standardoplysninger om dig og arbejdsgiveren
 • Overskriften fra dit CV
 • En hilsen, inkl. navnet på din kontaktperson
 • Grunden til, at du skriver (annonce, telefonsamtale, netværkets anbefaling)
 • Hvilken stilling du søger
 • Hvorfor du tror, du er det bedste match til stillingen
 • En opsummering af din erfaring og faglige kompetencer
 • En opsummering af din motivation og personlige kompetencer eller værdier
 • En afrunding, hvor du takker arbejdsgiveren for deres tid og åbner op for at blive indkaldt til en samtale
 • Dine foretrukne kontaktoplysninger og eventuel træffetid
 • Oplysninger om, hvornår og hvordan du vil følge op på din ansøgning, hvis du søger uopfordret
 • En afsluttende hilsen og evt. dato og sted

Har du skrevet alt det, der skal indgå i en ansøgning, og ser teksten stadig for kort ud, kan du tjekke, om du har skrevet mindst 250 ord. Der er ingen grund til at skrive mere, hvis du ikke har mere at sige, men hvis du vil få inspiration, kan du prøve at få feedback på din ansøgning fra ChatGPT.

Din ansøgningsskabelon kan hjælpe med længden

Matchende CV- og ansøgningsskabeloner giver din samlede jobansøgning et sammenhængende og professionelt udtryk. En god ansøgningsskabelon vil oftest have et bredt sidehoved og en kolonne til at strukturere indholdet. Disse elementer får en tekst, der fylder 0,75 side i f.eks. Word, til at udfylde en hel side i skabelonen. Samtidig er der sørget for den rette skriftstørrelse og afstand mellem linjer samt afsnit, hvilket gør din ansøgning let at læse.

Hvis du bruger Jobseeker til dit CV og ansøgning, vil vi anbefale først at finde en CV-skabelon, og kun derefter at vælge ansøgningsskabelonen. CV’et er det vigtigste dokument for din potentielle arbejdsgiver, derfor skal det under alle omstændigheder se godt ud.

Nogle gange kan det ske, at den ansøgningsskabelon, der matcher dit CV, ikke har de layoutmuligheder, du ønsker. Det kan f.eks. være, at skabelonen ikke får en kort tekst til at fylde mere eller omvendt. I så fald kan du tjekke andre skabeloner med layouts, der ligner, men ikke helt matcher dit CV. Kopiér farvekoden fra din CV-skabelon, og indsæt den i feltet på den ansøgningsskabelon, der gør din ansøgning mest præsentabel.

Sådan opnår du en god længde på din ansøgning

En god ansøgningslængde er mellem en halv og en hel side eller mellem 250 og 500 ord. For at opnå denne længde bør du fokusere på at formidle det mest relevante om dig i forhold til stillingen med så få ord som muligt. På den måde vil du højst sandsynligt sortere mindre vigtige oplysninger fra, vælge de mest informationsrige udtryk og undgå at gentage dit CV.

Hvis du bliver udfordret med at forkorte eller forlænge din ansøgning, kan du eventuelt bruge kunstig intelligens til at få feedback på din ansøgning og forslag til rettelser. Sidst, men ikke mindst kan du overveje forskellige ansøgningsskabeloner for at finde gode løsninger i forhold til ansøgningens længde og læsbarhed.

Held og lykke med din jobsøgning!

Kilder:

(1) Konsulenthuset ballisager: Rekrutteringsanalysen 2012

(2) Konsulenthuset ballisager: Rekrutteringsanalysen 2016

(3) Konsulenthuset ballisager: Rekrutteringsanalysen 2023

Del via:
Radvilé Liolyte
Radvilé Liolyte
LinkedIn
tekstforfatter
Har i over 15 år researchet blandt andet rekrutteringsbranchen og skrevet over 100 praktiske guides, der hjælper jobsøgende til at skrive et stærkt CV.

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang