Uopfordret ansøgning » Sådan skriver du effektivt
Written by Radvilé Liolyte, tekstforfatter • Last updated on 27. maj 2024

Sådan skriver du en stærk uopfordret ansøgning

En uopfordret ansøgning er en ansøgning, man sender til en virksomhed, der ikke har offentliggjort en tilsvarende ledig stilling. Ved at søge uopfordret stiller du dig til rådighed til den dag, der er nye åbninger. I denne guide ser vi på fordele og ulemper ved uopfordrede ansøgninger, ansøgningens struktur og arbejdsgivernes præferencer.

Fordele og ulemper ved en uopfordret ansøgning

At sende en uopfordret ansøgning har sine fordele og ulemper. Det kræver ofte mere tid at skrive en god uopfordret ansøgning, da du skal bruge meget tid på research. I forhold til en almindelig ansøgning, hvor listen med virksomhedens behov bliver serveret i en jobannonce, skal du her selv gå ind og afdække den. Først derefter kan du gå i gang med at skrive en målrettet og effektiv ansøgning, der har en chance.

På den anden side kan du med en uopfordret ansøgning komme først i køen til stillinger, der endnu ikke er åbne. I 2023 brugte 25 % af små private og 30 % af store private virksomheder uopfordrede ansøgninger ved seneste ansættelse (1). Nogle gange kan du endda overbevise virksomheden om at oprette en stilling, som de aldrig før har haft.

Undersøg virksomheden, før du ansøger uopfordret

Undersøg virksomheden generelt og i forhold til deres nuværende situation:

  • Timing: Prøv at finde ud af, om timingen er god for at sende en uopfordret ansøgning. Det giver ikke meget mening at skrive til en virksomhed, som er i gang med fyringsrunder og besparelser.
  • Behov for forklaring: Undersøg, hvor eksplicit du bør forklare virksomheden, hvordan du kan bidrage med din faglige ekspertise. Er virksomheden godt klar over, hvad dit fagområde indebærer, og hvordan det er relevant for dem, eller skal dette udpensles i din uopfordrede ansøgning?
  • Arbejdsopgaver: Læs virksomhedens ældre jobopslag på Jobindex eller LinkedIn for at blive klogere på, hvilke arbejdsopgaver de tidligere har haft brug for nye ansatte til at løse. Kig også på lignende eller samme stillinger i andre virksomheder, hvis selve stillingen ville være ny for dig.
  • Kunder og konkurrenter: Udover din motivation og kompetencer forventer arbejdsgivere, at du demonstrerer indsigt i deres branche, kunder og konkurrenter (2). Derimod forventes det ikke, at du har meget insider-viden om virksomheden. 

Personlig samtale

Ring til virksomheden, helst til din potentielle chef eller HR-chefen, og spørg, om de har to minutter (sæt en konkret tidsramme). Præsentér dig, dit fagområde og antal års erfaring, og spørg personen, hvordan deres behov ser ud i forhold til nye ansættelser i stillingen som X. Spørg også, om du må sende en uopfordret ansøgning til den person, du taler med. Både et ja og et nej vil gøre resten af din jobsøgningsproces nemmere.

Arbejdsgivernes top-3: Dette giver et positivt indtryk af en kandidat, der ringer uopfordret (1):

  1. Kandidaten virker positiv og topmotiveret (58 %)
  2. Kandidaten gør sine kompetencer relevante for virksomheden (50 %)
  3. Kandidaten stiller 2-4 gode spørgsmål (42 %)

Sådan skriver du en effektiv uopfordret ansøgning

En uopfordret ansøgning skal være mindst lige så målrettet som en almindelig ansøgning og dit CV. Her har du bare en ekstra udfordring, da du selv skal afdække virksomhedens behov. Hvis du har gjort dit forarbejde, må du have et forholdsvist godt overblik over, hvor og hvordan du kan bidrage. Strukturér din ansøgning således:

Indledning i en uopfordret ansøgning

Henvend dig til den person, du over telefon eller på mail har lavet en aftale med om at sende en uopfordret ansøgning. Har de henvist dig til virksomhedens HR-afdeling eller en anden leder, må du selvfølgelig skrive deres navn øverst.

Indled i din ansøgning med at referere til den tidligere telefonsamtale eller e-mailkommunikation, og forklar, i hvilken stilling du mener, du kan bidrage, når dette bliver aktuelt. Angiv den største anledning til at tro, at du kan være en værdifuld ressource, og prøv at kæde det sammen med din motivation.

33 % af virksomheder synes, at den mest irriterende jobsøgningsadfærd er, når jobsøger har for stor fokus på egen vinding (2)

Erfaring og uddannelse

Giv et overblik over din erhvervserfaring og eventuelt din uddannelse, men udvælg kun det, der kunne være relevant for din drømmearbejdsgiver. Du kan med fordel fremhæve nogle overførbare kompetencer og drage paralleller mellem det, du har erfaring med, og de udfordringer, virksomheden står over for. Gør dette kort, og henvis til dit vedlagte CV for yderligere information.

47 % af arbejdsgivere mener, at jobsøgende burde blive bedre til at beskrive den værdi, virksomheden kan opnå ved at ansætte dem (2).

Kompetencer i forhold til opgaver

Præsentér dine kompetencer i forhold til de opgaver, du har fundet i virksomhedens ældre jobannoncer for den samme stilling, eller de opgaver, du hørte om fra din potentielle leder, da I talte i telefon. Vil du søge bredere, kan du i stedet fremhæve de kompetencer, der kan bidrage i en bestemt afdeling eller på tværs af dem. Nævn specifikke opgaver og projekter, du har gennemført med gode resultater, og beskriv, hvordan dine kompetencer kan hjælpe virksomheden med at opnå deres mål.

Det vigtigste ved uopfordrede ansøgninger er ifølge danske arbejdsgivere, at kandidaten præsenterer sine kompetencer kort og præcist, samt at kandidaten demonstrerer en høj grad af motivation for at være en del af virksomheden (3).

Motivation og værdier

Beskriv din motivation ikke kun i forhold til dit fagområde, men særligt i forhold til lige netop den virksomhed og stilling. Du kan referere til virksomhedens værdier eller konkrete projekter, som har inspireret dig, og som du vil være en del af løsningen i. Sørg for at gøre også dette afsnit fokuseret på arbejdsgiverens behov og ikke din egen interesse.

51 % af arbejdsgivere mener, at jobsøgende burde blive bedre til at brænde igennem med deres motivation for jobbet (1)

Afslutning

Opsummér, hvad du kan gøre for virksomheden, hvis du synes, at der mangler en opsummering. Tak modtageren for deres tid, og nævn, at du vil følge op på din ansøgning om en uges tid. Angiv gerne en konkret dato, og om du vil ringe eller sende en opfølgende e-mail. Husk selvfølgelig at være tro mod det, du lover, da det er dig, der har bolden, når du søger uopfordret.

Tip:

På grund af GDPR-reglerne skal du i en uopfordret ansøgning altid angive, at du giver samtykke til, at virksomheden behandler dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning og beholder dit CV og ansøgning i f.eks. 12 måneder med henblik på fremtidige stillingsåbninger.

Huskeliste, før du søger uopfordret

Målret din ansøgning

65 % af virksomheder synes, at den mest irriterende jobsøgningsadfærd er, når CV og ansøgning virker standardiserede (2). Undgå at give din drømmearbejdsgiver dårlige emotioner, og gør dig umage med at målrette din ansøgning i forhold til virksomheden. Den færdige udgave bør ikke også kunne sendes til virksomhedens konkurrent eller til andre arbejdsgivere. 

Vedlæg et målrettet CV

Husk at vedlægge en udgave af dit CV, der er skræddersyet til den pågældende virksomhed. Du kan målrette CV’et ved at lave en relevant titel og profiltekst, der fremhæver de vigtigste kompetencer i forhold til behovene i den stilling, du drømmer om. Hvis du har nok oplysninger om konkrete opgaver i stillingen, kan du sortere dine erfaringsbeskrivelser under hver stilling efter relevans for den virksomhed, du vil sende en uopfordret ansøgning til. 

“51 % af arbejdsgivere mener, at jobsøgende burde blive bedre til at brænde igennem med deres motivation for jobbet.”

Henvend dig til den rette person

Adressér din uopfordrede ansøgning til den person, du blev henvist til, da du kontaktede virksomheden. Hvis du uploader den til arbejdsgiverens CV-database, kan det anbefales, at du finder ud af, hvem du skal kontakte for at følge op på din ansøgning. 

Skriv i en passende tone

Når du læser virksomhedens ældre jobannoncer, kan du fornemme den tone, de foretrækker. Tilpas sproget i din uopfordrede ansøgning, og læg mærke til deres ordvalg i jobannoncerne, som du med fordel kan spejle i en vis grad. På den måde vil dit sprog lyde kendt, hvilket styrker oplevelsen af, at du er en insider. 

Brug en professionel ansøgningsskabelon

Vælg en professionel ansøgningsskabelon, der matcher din CV-skabelon og skaber et sammenhængende udtryk. Du kan med fordel bruge de samme ikoner og bullets, som der er i dit CV, til at fremhæve dine kompetencer og gøre ansøgningen mere læsevenlig. Husk at dobbelttjekke, om dine kontaktoplysninger er ens på tværs af dokumenterne.

Tag chancen med en uopfordret ansøgning 

Uopfordrede ansøgninger bruges stadig af en fjerdedel af danske arbejdsgivere, og den bedste måde at finde ud af, om din drømmearbejdsgiver er en af dem, er ved at ringe til dem. Hvis du får lov til at sende en uopfordret ansøgning, bliver din chance for succes med det samme større.

Læs vores artikel om opbygning af en motiveret ansøgning for at blive klogere på, hvad du bør gøre anderledes, når du søger uopfordret. Gør dig umage med at brænde igennem med din motivation og nøjagtigt beskrive den værdi, virksomheden kan opnå ved at ansætte dig. Se vores eksempler på ansøgninger samt fagopdelte CV-eksempler for at få inspiration til din jobansøgning, og start jagten på dit drømmejob i dag! 

Kilder

(1) Konsulenthuset ballisager: Rekrutteringsanalysen 2023

(2) Konsulenthuset ballisager: Rekrutteringsanalysen 2015

(3) Konsulenthuset ballisager: Rekrutteringsanalysen 2019

Del via:
Radvilé Liolyte
Radvilé Liolyte
LinkedIn
tekstforfatter
Har i over 15 år researchet blandt andet rekrutteringsbranchen og skrevet over 100 praktiske guides, der hjælper jobsøgende til at skrive et stærkt CV.

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang