Пример за CV на Инженер
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 6 май 2024

Пример за CV на инженер

Инженерната професия е една от най-комплексните, която включва многообразие от различни роли за изключително широк спектър от индустрии. Инженерът най-често проектира, разработва, тества и поддържа голям набор от продукти и системи. Това може да включва инфраструктурни проекти, осигуряване на безопасността и ефективността на транспорта, строително инженерство, проектиране на компютърни системи и много други.

Кои важни раздели да включите във Вашето CV

Лично изявление или кратък въвеждащ профил

Най-добрият начин да започнете Вашата автобиография като инженер, е с лично изявление (въвеждащ личен профил или изписано само “профил”), с който да предоставите кратък преглед на Вашата кариера, с обобщени ключови умения, постижения и опит в рамките на 2-3 изречения. Например:

Аз съм машинен инженер с над 17 години опит в химическата индустрия. Имам обширни познания по инженерните стандарти за машини с приложение в производството на битова химия. В процес съм на търсене на работа за старша позиция, в която да мога да използвам уменията си за управление на проекти за производствено машиностроене.

Трудов стаж 

Тъй като инженерната сфера обхваща множество сектори, изключително важно е да приспособите автобиографията си, по начин, който да показва, че имате познания за конкретната индустрия, както и, че притежавате специфичните умения и опит, необходими за изпълнение на длъжността, по начина, по който са изискани в обявата за работа.

Например, ако кандидатствате за роля като машинен инженер, ще трябва да демонстрирате познания за механични системи и процеси. От друга страна, ако Вашият опит е като строителен инженер, професионалното Ви представяне трябва да е  съсредоточено върху техниките за проектиране и различните софтуери, които се използват в инфраструктурните проекти или в строителството на сгради. 

Важно е също винаги да посочвате времевия период и конкретната месторабота, в която сте придобили съответния трудов стаж. Например:

Трудов стаж и месторабота

Февруари 2010 г. – понастоящем:  Машинен инженер, Битова химия АД, гр. София. Диагностициране на неизправности и извършване на сервизно обслужване на машини с приложение в производството на козметика за дома.

Август 2007. - декември 2009 г.: Машинен инженер, Химтексмаш ООД, гр. Пловдив. Проектиране на съдове под налягане, хидравлични системи, уплътнителни системи и системи за впръскване на химикали. 

Образование

Инженерната сфера изисква изключително специализирани професионални умения и разделът за Образование се явява особено важен и дори ключов във Вашата автобиографията. В повечето случаи ще Ви бъде необходимо да представите и диплома, с която да удостоверите придобитата образователна степен, за да работите в този сектор, като понякога също се приемат и дипломи по математика, физика или компютърни науки.

Ако не притежавате диплома по някой от гореизброените предмети, тогава ще трябва да докажете, че сте завършили курс за следдипломна квалификация или друга професионална квалификация. Инженерните науки се разделят на няколко основни категории, които съответно профилират и инженерната професия: строително инженерство, електроинженерство, машинно инженерство, инженерна химия, авиоинженерство, производствени системи ядрено инженерство, софтуерно инженерство и някои други. 

Ето няколко примера как можете да представите образованието си:

Октомври 2011 г. - юли 2012 г. Магистърска степен по Автоматика и информационни технологии, Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София. Успешно преминати модули:

  • Оптимални, робастни и адаптивни системи.
  • Интелигентни системи за управление.
  • Разпознаване на образи и управление на базата на модели.
  • Информационни и управляващи системи и интернет технологии за управление.

Октомври 2007 г. - юли 2011 г. Бакалавър по Автоматиката и информационни технологии, Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София. Профили:

  • Компютърни архитектури и операционни системи.
  • Програмируеми логически контролери и основи на изкуствения интелект.

Умения

Има много различни дисциплини в инженерството, всяка от които изисква различни технически умения. Дори в рамките на дадена област, очакванията за умения и квалификации могат да варират. Когато става въпрос за изброяване на Вашите технически умения, най-добре е да бъдете възможно най-конкретни и да дадете примери, подходящи за длъжността, за която кандидатствате, а не за всичко, което умеете.

Твърдите умения са водещи и изключително важни за мениджърите по подбор на персонал защото имат пряко и съществено отношение към задълженията и отговорностите, които ще изпълнявате в новата роля. Вероятно след като имате инженерно образование, имате и много технически умения, но отново напомняме, че е важно да изредите само тези, които интересуват оценяващия за конкретната длъжност, за която кандидатствате. Примери за твърди, технически умения могат да бъдат всички софтуерни умения, моделиране, различни инженерни стандарти и множество други.  Например:

Софтуер: Отлично владеене на софтуер 3D CAD.

По отношение на меките умения, те също играят съществена роля за формирането Ви като пълноценен член на бъдещия екип, с който искате да работите. Тук можете да посочите работа в екип, ефективност, умения за планиране, абстрактно мислене, аналитични умения, също подкрепени с примери от практиката Ви. Например:

Работа в екип: Работи с екипи за планиране и проектиране, за да стимулира разработването на продукти и прегледа на спецификациите на инструментите за нови машинни компоненти.

Освен опита Ви като професионалист и представените образование и конкретни умения, спокойно можете да добавите и други раздели в CV-то си, които считате, че биха представлявали интерес за бъдещия работодател. Такива са например, стажантски програми, през които сте преминали, хобита свързани с работата, програми за сертифициране и получени удостоверения, членство в професионални сдружения, владеене на езици и др.

Съвети за писане на CV за конкретна роля

Тъй като инженерството е силно регулирана индустрия, специалистите по подбор на персонал предпочитат обратно-хронологичния формат на представяне на информацията. По този начин, в разделите се открояват най-актуалните Ви опит, умения и постижения.

По принцип е прието първо да представите раздела за трудов стаж и след това да дадете информацията за образованието си. Когато обаче, все още нямате достатъчно трудов стаж в автобиографията си, тогава е по-добре да изведете приоритетно раздела за образование и придобитите в тази връзка технически умения. 

Не забравяйте да дадете и цифрово изражение на постиженията Ви, когато и където е възможно. Например, в колко проекта сте участвали, колко на брой разработки са се случили с Ваша помощ, колко хора сте управлявали като ръководител на инженерно звено и др. 

Хубаво е да обърнете и внимание и на оформлението на Вашето CV. Инженерството е сравнително консервативна област, затова е най-добре да се придържате към класическия дизайн и шрифт. Използвайте неутрални цветове като синьо, сиво, черно и бяло, както и курсив или подчертаване във всички важни секции с информация. 

Изпращането на ясно, прегледно и издръжнато във всяко едно отношение CV се явява и първи тест, с който се представяте за новата работа като истински инженер и професионалист. Затова е важно да обърнете внимание на всички малки детайли, с които ще спечелите вниманието на мениджъра по подбор на персонал или бъдещия работодател и ще увеличите шансовете си за спечелване на интервю.

В заключение

Когато представяте CV в инженерната сфера, извеждането на релевантна за длъжността, за която кандидатствате информация е най-важният Ви приоритет.  Трябва да сте възможно най-конкретни, когато става въпрос за описание на Вашите роли, отговорности, умения и постижения, така че докажете, че сте правилният кандидат именно за тази длъжност, за която са обявата или съответният конкурс.

Изпращането на професионално CV, адаптирано към конкретната инженерна роля, е отличен начин да покажете, че притежавате бърза мисъл, отлични аналитични и комуникационни умения, в това число и писмени, както и добре развит усет за план, ефективност, структура и презентация. 

Създайте своята автобиография за професията инженер още днес с помощта на нашите шаблони за CV! Следвайте ръководството в редактора на Jobseeker, за да създадете своята перфектна автобиография лесно и професионално. 

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега