Съдържание на мотивационното писмо
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 28 май 2024

Съдържание на мотивационното писмо

Добре написаното, професионално мотивационно писмо е документът, който създава първото впечатление за кандидата и дава най-краткия отговор за неговата личност, комуникативни умения, общо ниво на интелигентност и потенциал за длъжността, за която кандидатства. Причината да е толкова ключов документ, се крие не само във факта, че то представя Вашата мотивация за конкретната длъжност, но и в общия начин на изложение, чрез който опитните експерти по подбор на персонал могат да разкодират една личност буквално за минути. Как да структурирате съдържанието му по най-добрия начин, представяме в настоящата статия.

Оформление, структура и цялостен облик на писмото

Като всеки официален документ, за мотивационното писмо също има редица общоприети стандарти за структура, оформление на съдържанието и обем на текста. Като правило, важат изискванията за спазване на етикета на бизнес кореспонденцията и някои специфики в структурирането на абзаците. В България, с годините се е наложила англоезичната структура, в която писмото следва да съдържа изведена заглавна част, в която се поставят личните данни за контакт с подателя и тези на адресата (получателя).

Мотивационното писмо, по своята същност е различен документ от придружителното писмо и молбата за работа. Заедно с автобиографията, всички тези документи съставляват кандидатурата за работа, но за да се ориентирате какво се иска от Вас да изпратите, трябва внимателно да прочетете обявата и да озаглавите  писмото (като файл или като заглавие на хартиен носител на документа) по начин, идентичен с изискването в обявата за длъжността. Ако е посочено да изпратите мотивационно писмо, озаглавете файла и документа “мотивационно писмо”. 

В зависимост от личните Ви предпочитания можете да изберете готов шаблон за мотивационно писмо, с определен дизайн, който Ви харесва. Този вариант е много по-лесен за оформление, тъй като готовите бланки форматират автоматично писмото, като от Вас се изисква само да персонализирате полетата и да попълните личната си информация и текст. Всичко се извършва онлайн, по доста бърз и интуитивен начин. 

Ако имате афинитет към по-класическите оформления обаче, и искате да си работите локално, спокойно можете да създадете сами мотивационното писмо, като следвате препоръките за неговия стандартен облик, в която и да е текстообработваща програма, която харесвате - Microsoft Word, Google Docs, Pages и др. Те също разполагат със собствени шаблони, които могат да Ви улеснят, но са доста по-ограничени в избора на дизайни, за разлика от професионалните платформи, каквато е например Jobseeker.

Оформлението на мотивационното писмо е прието да е в стандарт тъмен шрифт на бял фон, да се състои от няколко абзаца подредени смислово във въвеждащата, основната и заключителна част на структурата, като общият обем не трябва да надхвърля 1 страница. Препоръчителният размер на шрифта е 11 пункта, а на отстояниеята между редовете, 1,15. За заглавната част, можете да използвате удебелен или по-голям като размер шрифт.

Ключови елементи на мотивационното писмо

Заглавие

Дизайните на готовите бланки за попълване на мотивационно писмо предлагат заглавна част, която да персонализирате с Вашите лични данни и тези на адресата (получателя). Те разполагат и с насочващ текст, който бързо ще Ви ориентира къде и кои данни да въведете. 

В България е прието мотивационното писмо да започва с учтивата (уважителна) и официална форма: Уважаеми г-н или Уважаема г-жо заедно с името на човека. Ако не разполагате с име на конкретно лице за контакт, то тогава можете да адресирате писмото до компанията (неин конкретен отдел, например Отдел Човешки ресурси) и да започнете въведението с Уважаеми господа

Въведение

Уводният параграф на мотивационното писмо, веднага след обръщението е от ключово значение, тъй като има за задача веднага да привлече вниманието на специалиста по подбор персонал. Тук трябва кратко и ясно да споменете във връзка  с коя обява за свободна длъжност изпращате своята кандидатура (посочете съответния референтен номер). Този абзац най-често следва да започва с По повод на или Във връзка с/със .

Основна част

Основната, или същинска част, на мотивационното писмо най-често се развива в два до три параграфа (абзаца), като внимавате общият обем на писмото да се побере в рамките на 1 страница.

В повечето готови шаблони за мотивационни писма, ще откриете насочващ текст как да структурирате своето изложение. Някои от тях съдържат и предварително написани, стандартни текстове, които трябва да ги редактирате и персонализирате, така че да отговарят изцяло на Вашия стил на писане и лично представяне. Тяхната цел е единствено да Ви ориентират и вдъхновят донякъде (ако нямате достатъчно опит в писането). Ако не ги промените, рискувате бъдещите работодатели много лесно да разпознаят, че изпращате готово писмо от шаблонен текст, без да сте се постарали да редактирате и да звучите автентично, а този факт със сигурност няма да им направи добро впечатление.

В първия параграф може кратко и конкретно да опишете най-важните си и приложими за длъжността умения и постижения, без да влизате в подробности и да преразказвате CV-то. Най-добре е да изберете три-четири ключови Ваши умения, които смятате, че биха били релевантни за конкретната позиция и да се фокусирате върху тях. 

Когато образованието, което сте придобили е най-важният Ви позитив за заемане на обявената длъжност, изведете го още в първия параграф. При всички положения, трябва да му отредите едно изречение в основната част на писмото.

В следващия параграф, можете да опишете накратко настоящото си (най-скорошно) назначение или изпълняваните отговорности и задължения, с които имате опит и са най-подходящи за конкретния конкурс. Обосновете се как Вашите знания, умения, силни черти, качества, постижения или награди, биха били от полза за бъдещия работодател. Този текст допълва и допълнително аргументира Вашата мотивация защо кандидатствате и искате да работите на тази длъжност.

Добавете и един кратък параграф, с който да демонстрирате, че сте потърсили информация за компанията и познавате сектра, пазара и областта, в които извършва своята дейност. Тук имате важната задача да свържете Вашата мотивация да кандидатствате именно в тази фирма или организация с това как ще дадете своя ценен принос за нейното развитие, като се присъедините към екипа й. 

Заключителна част

Заключителната част има две основни задачи - да завършите уважително писмото и да покажете желание за лична среща, интервю. Задължително трябва да благодарите на оценяващия за отделеното време и внимание във връзка с прегледа на Вашата кандидатура. 

Поздрав и подпис

Хубаво е писмото да завърши с учтив и уважителен поздрав като С уважение, Поздрави, Искрено Ваш/а. След това се поставя подписа, като под него изписвате с печатни букви двете си имена. Ако не сте поставили дата в началото на документа, може да го направите тук, след подписа.

Приложения

В края на писмото, под подписа, е прието да се опишат последователно всички приложени документи, които придружават писмото  - CV, препоръка/и, диплома, сертификати, удостоверения, портфолио, грамоти или др. Може да ги изброите един след друг или един под друг с номериране. Този кратък параграф се озаглавява като Приложения.

Нашият експертен съвет:

Всяко едно Ваше мотивационно писмо винаги трябва да е адаптирано към конкретната длъжност, за която кандидатствате и адресирано до конкретен човек от фирмата или организацията, коята е обявила свободната длъжност. Писмото Ви трябва да двучи стилно, автентично и професионално издържано във всяко едно отношение. Избягвайте употребата на клиширани фрази и изрази.

Полезни съвети за добре структурираното мотивационно писмо

Освен приетите стандарти за структуриране на професионално издържано мотивационно писмо, които представихме по-горе, тук сме предложили и допълнителни насоки, които ще Ви бъдат полезни при подготовката на Вашия документ:

  • Дизайн на готовите шаблони за мотивационното писмо и CV-то: Много важен момент е дизайнът на Вашето CV и мотивационно писмо, който трябва  да бъде синхронизиран. Начинът, по който изглеждат визуално двата готови документа, трябва да има идентична естетика и да показва, че става дума за един и същ кандидат.  За да бъде успешна кандидатурата Ви, като за начало документите Ви трябва да носят усещане за синхрон, подреденост и да са приятни за четене, затова изберете идентичен шаблон (образец).
  • Адресат: Адресирайте писмото за работа конкретно до човека по подбор на персонал, като използвате неговото име или до получателя, така както е формулиран в обявата за работа. Много е важно да спазите тази практика. В България не е прието мотивационните писма за работа да се адресират стандартно и безлично в стил: До когото може да послужи
  • Персонализиране на писмото: Използвайте Вашия личен и професионален изказ и стил на комуникация, но при строго спазване на всички езикови правила за бизнес кореспонденция. Добрата писмена комуникация е ключово умение, което се търси и оценява високо в повечето професии.
  • Правопис: Изключително важно е да проверите хубаво мотивационното си писмо за евентуални грешки от всякакъв вид - стилистични, правописни и печатни преди да го изпратите. Първото впечатление, което ще направите на работодателя може лесно да бъде опорочено, ако писмото не е проверено и показва небрежност и липса на внимание към детайла.
  • Предварителна обратна връзка: Би било много полезно, ако някой Ваш близък или приятел с повече опит, има възможност да прегледа писмото и да Ви даде предварителна обратна връзка. Често кандидатите изпускат важни елементи, впускат се в много детайли или повтарят информация. Това ще Ви бъде много полезно преди да го изпратите до компанията, особено ако е първото Ви мотивационно писмо.
Адресирайте писмото за работа конкретно до човека по подбор на персонал, като използвате неговото име или до получателя, така както е формулиран в обявата за работа. Много е важно да спазите тази практика. 

Мотивационно писмо с помощта на Jobseeker

Съставянето на мотивационно писмо и CV за работа не винаги е лека задача, особено ако нямате много опит и сега стартирате кариерния си път. Готовите шаблони за мотивационно писмо на Jobseeker могат много да Ви улеснят в написването на Вашия документ. 

При нас ще намерите богато разнообразие от дизайни подходящи за най-разнообразни професии, бизнес сектори, за стажове и кандидатстване в университети. Шаблоните ни за мотивационни писма следват всички важни елементи на структурата и изискванията за оформление при представяне на професионални документи за кандидатстване, по начин, по който експертите по подбор на персонал са свикнали да ги преглеждат.

С помощта на нашите примерни писма, статии с полезни съвети и шаблони за CV и примерни CV-та, ще изготвите лесно Вашите, издържани във всяко едно отношение документи за  кандидатстване. Разгледайте богатата ни колекция от предложения и решения. Регистрирайте профил, в който ще можете изключително лесно да създавате, съхранявате, изтегляте и адаптирате своите документи за всяко следващо кандидатстване за работа.

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега