Мотивационно писмо на английски език
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 5 юни 2024

Как се пише мотивационно писмо на английски език

Мотивационното писмо на английски език е документ, който може да се приеме като основоположник на практиката да се изпраща придружително и аргументиращо кандидатурата писмо, в съвременната практика по набиране на персонал в България. В много отношения, писмата за работа, които днес се изпращат и приемат за професионални при кандидатстване за работа на български език, следват основните положения в структурата и стилистиката на документа на английски език, с някои малки разлики. Кои са те, вижте в статията.

Особености на структурата на мотивационното писмо на английски език

В англоезичната практика, съществуват определени стандарти за структура, оформление на съдържанието и обем на текста при изготвяне на мотивационното писмо, при спазване на всички изискванията за стила на бизнес кореспонденцията.

Структурата е развита в 4 основни части включващи заглавие, въведение, основна част и заключение (поздрав, подпис и приложения).

Заглавие

Заглавието представлява една от най-характерните особености на мотивационното писмо на английски език. В тази част с по-голям шрифт и с помощта на графично оформление се извеждат на преден план името и данните за контакт на подателя, както и тези на получателя. Целта e, те да бъдат ясно и отчетливо откроени, в горния колонтитул или лявата колона на документа.

Това е една съществена разлика, която мотивационното писмо на английски език притежава, тъй като в повечето стандарти за бизнес кореспонденция в отделните езици, включително и на български език,  информацията за подателя и получателя се позиционира в началото на документа, без да е необходимо да бъде откроявана по специален начин.

В заглавието понякога се поставя и датата на писмото, а кандидатите често избират и да посочат кратко с една до две думи, своята професия или статус, който заемат, веднага след или под името си. 

Въведение

Въведението започва с учтив и уважителен поздрав на английски език, поставен преди името на адресата - Dear Mr/Mrs/Ms. Тук също е важно да започнете своето изложение, като посочите във връзка с коя обява пишете до получателя и откъде сте научили да свободната длъжност - I am writing to express my interest in/I would like to herewith submit my application for. 

Основна част

Най-важният момент в основната част на мотивационното писмо на английски език, е да звучите кратко, ясно, професионално, аргументирано, искрено, грамотно и убедително. Може да развиетет текста в два до три параграфа (абзаца), като внимавате общият обем на писмото да не надхвърли 1 страница. В този раздел се изисква да отговорите кратко, професионално аргументирано и наистина убедително на въпроса Защо искам да получа това назначение? 

Обобщете най-важните си умения, които са релевантни към длъжността, за която кандидатствате, най-скорошното си, приложимо назначение, и разбира се, не забравяйте да споменете образованието си. Когато нямате много или никакъв трудов стаж, поставете акцент на образованието си и подготовката, която имате от специфични обучения за определена квалификация. 

Аргументирайте се как Вашите знания, умения, силни черти и качества биха били от полза за бъдещия работодател. Покажете, че сте потърсили информация за компанията и демонстрирайте визията си, как ще допринесете за нейното развитие, в случай че се присъедините към нейния екип. 

Заключителна част

В заключителна част е прието да изкажете своята готовност за лична среща или интервю - I remain available/I will be happy to meet you in person, както и да благодарите на получателя за отделенето време - Thanking you for your time and attention.  За тяхно улеснение, включете имейла и телефона си, на който могат да Ви потърсят. 

Важно е да завършите с учтив и уважителен поздрав преди да подпишете писмото- Yours Sincerely/Yours Faithfully/Kind Regards. 

Когато изпращате и други документи, като CV, препоръки, сертификати, портфолио, не забравяйте да ги изброите и опишете под подписа в отделна секция Attached:.

Език, стил и тон в писмото

Вашият личен изказ и стил на писане, дават изключително прецизна представа за комуникативните Ви умения, общото Ви ниво на интелигентност и степен на владеене на английския език писмено на експертите по подбор на кадри, още преди да са се срещнали с Вас за интервю. Затова впечатлението, което ще им направите с начина, по който се изразявате и структурирате информация в мотивационното си писмо на английски, е от първостепенна важност. 

Златното правило тук е да използвате официален и професионален език за писане. Придържайте се към т.нар Business English и характерните лексика и стил за съответната бизнес или професионална сфера, в която попада длъжността, за която кандидатствате. 

За разлика от българския език, при който тонът на мотивационното писмо е доста по-строг, по-обран и премерен, английският стил на писане позволява, в някои случаи и употребата на малко по-емоционални изрази от рода на I am excited/I am thrilled/I am extremely happy to. 

Запомнете, че учтивият, максимално искрен и позитивен тон отваря врати навсякъде, така че въпрос на личен стил е да намерите границата и да не звучите прекалено екзалтирано, а естествено.

В повечето готови шаблони за мотивационни писма, ще намерите насочващ или предварително зададен текст как да структурирате своето изложение. Някои от тях съдържат и стандартни текстове, които са предназначени за определени професии. Задължително трябва да ги редактирате и персонализирате, така че да отговарят изцяло на Вашия стил на писане и лично представяне. 

Тяхната цел е единствено да Ви ориентират и донякъде да Ви вдъхновят, особено когато нямате достатъчно опит в този вид писане и бизнес кореспонденция. Ако не ги персонализирате, наистина рискувате експертите по подбор на персонал лесно да разпознаят шаблонния текст. Ще стане ясно, че изобщо не сте се постарали да ги редактирате и да звучите автентично, а този факт от своя страна, красноречиво говори за повърхностен и небрежен подход и отношение. Абсолютно задължително е писмото Ви да има автентично звучене, за да бъде прочетено докрай.

Хубаво е да употребявате глаголи за действие текста си. Когато описвате трудовия си стаж и умения, включете глаголи за действие, за да подчертаете какво знаете и можете да правите като например - manage, facilitate, moderate, operate, service, support, maintain, process и др. Цифрите в постиженията и успехите също се приемат добре.

Нашият експертен съвет:

Важно е, когато използвате готови шаблони за CV и мотивационно писмо на английски език, начинът, по който изглеждат визуално двата готови документа да бъде идентичен. Дизайнът на бланките трябва да е синхронизиран и да носи еднаква естетика. Така показвате усещане и умения за синхрон, подреденост, последователност и сериозно отношение.

На какво да наблегнете като опит и умения

Една от основните цели на писмото е да затвърди Вашите опит и умения, без да ги повтаря или преразказва. Те вече са дадени подробно в CV-то, което също изпращате като прикачен документ и съществен компонент на Вашата кандидатура.

В мотивационното писмо на английски език най-често се търсят Вашите меки или наричани още “преносими” умения. Не ги изброявайте като списък подобно на CV-то, интегрирайте ги в няколко изречение заедно с Вашия последен или съответно, най-релевантен опит (предишно или най-скорошно назначение). Аргументирайте се как и в каква степен сте развили този тип умения и как те ще Ви помогнат да дадете своя положителен принос за новия екип или фирма. 

Представянето на придобитите преносими умения в мотивационното Ви писмо с примери от трудовия Ви стаж, които са изцяло релевантни към свободната позиция, е най-добрият начин да убедите бъдещите работодатели, че наистина владеете тези умения и притежавате такива личностни качества, благодарение на които ще могат да разчитат на Вас в тяхната фирма.

Най-лесно ще се ориентирате какви точно умения се търсят от текста на самата обява. Сред най-желаните меки умения от страна на работодателите, попадат комуникативност, работа в екип, управление на времето, адаптивност, лидерски умения, решаване на проблеми и други, според спецификата на обявената свободна длъжност.

Вашият личен изказ и стил на писане, дават изключително прецизна представа за комуникативните Ви умения, общото Ви ниво на интелигентност и степен на владеене на английския език писмено на експертите по подбор на кадри, още преди да са се срещнали с Вас за интервю. 

Адаптиране на писмото към обявата за работа

Мотивационното писмо на английски език задължително трябва да е адаптирано към конкретната длъжност, за която кандидатствате. На писма, които са направени с цел да се таргетират множество компании наведнъж не се гледа с особено добро око. Реферирайте към това, което се търси и използвайте идентична лексика.

Редица компании вече използват ATS софтуер (система за проследяване на кандидати) при извършването на подбор на персонал. Затова е добре да се придържате към ключовите думи и формулировки, използвани в описанието на длъжността, за да бъде писмото Ви достатъчно добре оптимизирано за правилните филтри на селекцията.  Напишете позицията и уменията така както са дадени в текста на обявата. По този начин, ще улесните съществено и проверяващите кандидатурата Ви.

Не на последно място, винаги адресирайте мотивационното си писмо на английски език до конкретен човек по име от фирмата или организацията, коята е обявила свободната длъжност. Това е приетият стандарт и името не трябва да липсва.

Проверка на правопис

Безспорно един от най-важните фактори, за да Ви приемат като сериозен кандидат, независимо от езика на писмото Ви, е то да е грамотно написано. Проверете внимателно писмото за правописни, печатни, граматически, пунктуационни и стилистични грешки на английски. Това е първото впечатление, което създавате за себе си и за начина, по който подхождате към професионални задачи. 

Помолете близък или приятел също да прочете писмото Ви и да Ви даде обратна връзка. Много често кандидатите изпускат важни елементи, бъркат някои думи и изрази на английски или се впускат се в много детайли, които по-лесно се забелязват от друг, по-опитен човек.

За едно издържано и професионално писмо на английски език

Изготвянето на мотивационно писмо и CV на английски език не винаги е лека задача. Когато нямате много опит или просто искате да се представите с най-модерните бланки, готовите шаблони за мотивационно писмо на Jobseeker са на Ваше разположение, за да Ви улеснят максимално в написването на Вашия документ. 

Разполагаме с богато разнообразие от дизайни, подходящи за най-разнообразни професии, бизнес сектори, за стажове и кандидатстване в университети. Шаблоните ни за мотивационни писма на английски език следват всички важни елементи на структурата и изискванията за оформление, които експертите по подбор на персонал са свикнали да преглеждат.

С помощта на нашите примерни писма, статии с полезни съвети и шаблони за CV и примерни CV-та, ще изготвите лесно Вашите, издържани професионално във всяко едно отношение документи за кандидатстване по стандартите за английски език.

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега