Мотивационно писмо за инженер

Инженерните професии са едни от най-разнообразните и играят ключова роля в редица индустрии като строителство, химия и технологии, производство, високи технологии, строителство, машиностроене, компютърни науки и др. Когато кандидатствате за работа като инженер в някоя от тези области, експертното и издържано мотивационно писмо за инженер, ще Ви помогне да покажете най-доброто от Вашите многокомпонентни квалификации и умения и ще Ви направи по-конкурентни за избраната от Вас длъжност. В тази статия ще Ви запознаем с какво трябва да съдържа Вашето писмо като структура, стил и съдържание.

Защо е важно мотивационното писмо да е адаптирано към инженерната професия

Когато е съставено специално за дадена професия и сфера на дейност, мотивационното писмо за инженер показва не само конкретика и релевантност, но и повишава Вашата конкурентоспособност в обявения конкурс за работа.

Комбинирано с добре организирана и съставена автобиография, мотивационното писмо е Вашата отлична възможност да убедите преглеждащите CV-то Ви, че  Вашите уникални умения и опит са в пълно съответствие с обявената роля и нуждите на компанията. Инженерните позиции често изискват специфични технически компетенции, много лични качества и нестандартни умения за управление на проекти и способности за решаване на проблеми, които е добре да затвърдите още в писмото. 

Адаптирането на мотивационното писмо към конкретната инженерна професия, така както е формулирана в обявата за работа, от друга страна подчертава Вашия експертен опит, показва Вашите истински интереси и отдаденост към областта, в която кандидатствате и като цяло, значително повишава шансовете Ви за намиране на работа. Това е важно, защото ако компанията използва ATS система за проследяване на кандидати с настроена селекция по ключови думи, тогава Вашето твърде общо написано писмо може и да не успее да попадне в правилните филтри за селекция и никога да не достигне до реален преглед от експерт.

Ключови компоненти в съдържанието на мотивационното писмо за инженер

Мотивационното писмо за инженер следва да включва няколко основни компонента в своето съдържание. По-долу сме Ви предложили примерна структура с акценти, които най-общо можете да развиете във Вашия текст в следната последователност:

Учтиво и професионално въведение

Започнете с учтиво въведение, в което още от самото начало показвате уважение, отличен стил на комуникация и силна заинтересованост към обявата за работа.  Добре е да посочите точно коя обява за работа е привлякла вниманието Ви и откъде сте научили за тази възможност.

Акценти в специализацията и трудовия стаж

Наблегнете на Вашия инженерен опит, като се фокусирате върху това, което сте усвоили, специализирали и придобили като години стаж, и което е подобно на работата, за която кандидатствате. Ако имате впечатляващи постижения в тази област, не забравяйте да ги споменете, тук е мястото да го кажете.

Акцент върху търсените специфични технически умения

В допълнение към горния компонент, изведете на първо място 1-2 технически умения, в които наистина сте добри и имате нивото, което се търси в обявата. Обявата за работа и описанието на длъжността ще Ви насочат към тези ключови акценти.

Вашият личен подход към решаването на проблеми

Способността за аналитично мислене и решаване на проблеми са сред най-търсените качества при инженерите. Ако сте имали случай, в който добре сте откроили този Ваш талант и сте допринесли за разрешаването на сложен проблем, казус или технологично предизвикателство, споделете в едно-две изречения как сте се справили с успешното му и бързо разрешаване.

Вашите силни лични качества и желание за развитие

Екипната работа в инженерната професия, добрите, организационни, комуникационни и лидерски умения са изключителен позитив, особено когато от Вас се очаква да ръководите екип или проект, не ги пропускайте. Със сигурност мотивацията Ви включва и желание за развитие нагоре в кариерния път и новите знания. За разлика от CV-то, в писмото ще намерите най-доброто поле за изява, в което да мотивирите Вашите интерес, амбиция и дългосрочно отношение към обявената длъжност. 

Познавате ли и защо харесвате компанията, в която кандидатствате

В заключителната част на писмото, би било уместно също така, да споменете какво знаете за компанията и защо искате да се присъедините към нейния екип. 

Оформление на мотивационното писмо

Моделът на оформление на мотивационно писмо най-често обхваща структура от няколко абзаца, в които можете да развиете текста на Вашето писмо за инженер с гореизложените компоненти и акценти:

 • Заглавие с информация за контакт: В горната част на писмото трябва да поставите Вашите лични данни за контакт като име и фамилия, адрес или имейл адрес и телефонен номер, за връзка с Вас при интерес за интервю. Започнете с учтиво обръщение към конкретен адресат по име. Използвайте приетите в българския език учтиви форми за обръщение като Уважаема г-жо/Уважаеми г-не. В тази част трябва да обясните и във връзка с коя конкретна обява за работа кандидатствате и как сте узнали за нея.
 • Основа на писмото: Опишете подробно Вашата текуща (най-скорошна) длъжност, която заемате и отговорностите, които изпълнявате. Акцентирайте на висшето си образование, специализация, и ключовите Ви меки и твърди умения. Обосновете се как с Вашите квалификации и умения считате, че ще бъдете полезни за новата фирма, в която кандидатствате. Споменете Вашите постижения, силни страни и запознатост с компанията.
 • Заключителен абзац: Изкажете благодарност за отделеното време и оставете опция за лична среща и обратна връзка. След подписа трябва да изброите всички прикачени към писмото документи, които изпращате - автобиография, препоръка, дипломи или други.

Готов образец за примерно мотивационно писмо

Ивана Първанова
Директор Подбор на персонал
Битхим системи 2000 АД
Ул Христо Ботев 10
Стара Загора

Бойко Иванов
Инженер
Ул Васил Левски 21, ап 8
Стара Загора

18 март 2024 г.

Уважаема госпожо Първанова,

Пиша Ви във връзка с интереса ми да кандидатствам за длъжността Ръководител инженерен екип, в представляваната от Вас компания. Прочетох публикуваната в началото на този месец обява в портала www.kariera.bg и с настоящото писмо бих искал да представя на Вашето внимание информация за моята специализация и дългогодишен опит в сферата на машинното производство.

Като машинен инженер притежавам 15 години опит и обширни познания по инженерните стандарти за машини и компютърни технологии с приложение в производството на битова химия. Притежавам също и магистърска степен по Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето от Технологичния университет в град София. 

През последните 10 години работих в предприятие за машиностроене с профил поточни линии и технологии за екологично опаковане в сферата на битовата химия, на позиция Ръководител отдел инженерни технологии. Отговарях пряко за и работих с екип от 12 човека, в това число проектанти, технолози и инженери. Ръководих и организирах новите проекти, своевременното им изпълнение, иновациите и връзките с производствения отдел. 

Запознат съм с всички технологични стандарти, организацията на работата в тази инженерна и производствена сфера. Притежавам и опит с богат набор от софтуерни и ERP системи в сферата на машиностроенето. На Пловдивския панаир преди 8 години, технологично решение за производство на екологична опаковка, проектирано и разработено от ръководения от мен екип, спечели сребърен медал в една от категориите за лека промишленост.

Притежавам бърз и аналитичен ум, неведнъж съм успявал да предложа адекватни, бързи и оптимизирани решения на сложни казуси в машинния дизайн и технологично управление. Сред колегите се ползвам с изключително уважение. Причината да предприема промяна в кариерния път е свързана с преместването на моето семейство по местоживеене в град Стара Загора, считано от 1-ви май 2024 г.

Познавам Вашата компания и вярвам, че мога със специфичните си технически умения и опита си като лидер да дам своя принос за нейното развитие. Мотивиран съм, също така да работя с по-голям екип и да усвоя нови знания и умения в роботизираните и автоматизирани процеси и приложението на най-последните производствени иновации и високи технологии, които са присъщи на процеса на работа в Битхим системи 2000 АД. Това ще бъде важна стъпка напред в моя кариерен път.

Като човек съм изключително дисциплиниран, отговорен и прецизен в детайлите. Обичам екипната и добре свършена работа, разпределям и организиран дейностите по системен и последователен начин.

Ще се радвам да се присъединя към Вашия екип. Вярвам, че ще дам своя принос с професионализма и високите стандарти на работа, които нося и съм готов да утвърждавам в работата при Вас. Имам готовност да започна работа най-рано от 10 май 2024 г.

Благодаря Ви за отделеното време, оставам на разположение за възможност за лична среща и обратна връзка на имейл boiko.ivanov71@gmail.com и телефон 0522 981 7430.

Искрено Ваш,
Бойко Иванов
Приложения  - Автобиография и диплома.

Няколко неща, на които да наблегнете и други, за които да внимавате в мотивационното писмо 

На базата на някои често срещани грешки, тук Ви предлагаме няколко съвета на какво да наблегнете, когато съставяте мотивационно писмо за инженер:

 • Адаптирайте мотивационното си писмо за всяка отделна длъжност.
 • Поинтересувайте се и се запознайте с компанията, нейната дейност, уеб сайт, проекти и др.
 • Постарайте се мотивационното писмо да е ясно, фокусирано и не повече от 1 страница като текст.
 • Проверете готовото писмо добре, за да избегнете всякакви граматически или правописни грешки.

Няколко неща, които задължително да избягвате:

 • Не използвайте прекалено общи текстове.
 • Не включвайте опит или умения, които не са приложими за дадената длъжност.
 • Не преразказвайте автобиографията си - допълнете я с полезна информация.
 • Избягвайте прекалено свободен и фамилиарен език и стил на писане, бъдете професионалисти и спазвайте бизнес етикета.

3 златни съвета за мотивационно писмо, което да направи впечатление

 • Покажете Вашите меки умения, в професията на инженера винаги трябва човек да има добри умения за комуникация, лидерство и работа в екип, наред с техническите си умения.
 • Бъдете конкретни, дайте примери, с които да илюстрирате Вашите умения и опит.
 • Използвайте ключови думи и оптимизирайте писмото си и за ATS подбор. Включете подходящи ключови думи и формулировки от текста на обявата за работа.

Шаблони за кандидатстване, с които да усъвършенствате Вашето мотивационно писмо

В Jobseeker  ще намерите чудесни шаблони за мотивационно писмо, които ще Ви помогнат по-бързо да се ориентирате в структурата на съдържанието и оформлението на мотивационното писмо. 

Освен едно безспорно издържано и професионално мотивационно писмо, за идеалната кандидатура на инженер трябва да подготвите и перфектно съставено CV. В това отношение нашата платформа може много да Ви помогне и улесни. При нас ще откриете отлични, професионално разработени и издържани шаблони за CV, които ще Ви помогнат да представите в подходящ дизайн, структура и оформление Вашите опит, специализация и разнообразие от умения като инженер.

Разгледайте нашето примерно CV на инженер, което може да вдъхнови Вашите текстове за кандидатстване. Регистрирайте се и опитайте още днес!

Споделяне през:

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега