CV за продавач-консултант

CV за продавач-консултант

Ролята на продавач-консултанта е да продава продуктите или услугите на дадена компанията. Най-често длъжността “продавач-консултант” се среща в сферата на продажбата на стоки към крайни клиенти, и ролята изисква от експерта да посреща и обслужва клиенти в търговския обект и да предлага информация и консултации в магазина на фирмата - физически или онлайн. В сферата на услугите и B2B търговията е по-вероятно да срещнете длъжността като “асистент-продажби”. Незамисичо в коя търговска област кандидатствате, има минимум от умения и лични качества, които трябва да покривате и за представянето, на които ще Ви разкажем в тази статия.

Ключови раздели, които да включите в CV-то си за продавач-консултант

Професията на продавач-консултанта попада в групата на тези, при които като задължителен минимум на образование е достатъчно да имате средно образование. Тя е свързана обаче, с притежаването на много личностни качества и меки умения, които човек или носи в себе си, или наистина трябва да положи доста усилия, за да развие. Това са качества, които биват разпознати от опитните експерти по подбор на персонал, още на ниво документи за кандидатстване за работа - автобиография и мотивационно писмо. В ролята си на кандидат за работа като продавач-консултант, трябва наистина да успеете да покажете в структурата на CV-то си добра комуникация, подредена и ясна мисъл, или иначе казано, да се презентирате като успешен кандидат, така както ще презентирате и продавате убедително продуктите на компанията, ако Ви назначат. 

В България е прието CV-то да следва модел от 4 ключови раздела, на които трябва да обърнете внимание, когато кандидатствате за работа като продавач-консултант. Това са секциите Заглавие и профил, Образование, Трудов стаж и Умения - меки и твърди. 

Заглавие и профил (цел на CV-то)

CV-то започва с този раздел и в него трябва да посочите трите си имена и информация за контакт, като телефонен номер, имейл адрес и местоположение, за да могат експертите по подбор на персонал да се свържат с Вас при интерес за интервю. 

Профилът (целта на автобиографията) представлява много кратко лично изявление, което има за цел да обобщи Вашите лични качества и умения, причината за кандидатстване и да привлече вниманието на проверяващия CV-то Ви, за да го прочете докрай. 

Ето един пример за профил на продавач-консултант:

Продавач-консултант с желание за работа в голяма верига за бяла и черна техника. Притежавам 3 години опит като служител продажби в по-малък магазин за електроматериали и бяла техника. Отлична комуникативност, бързо навлизане в нова материя, енергичност и умения за работа с клиенти. Възможност за започване на работа веднага.

Трудов стаж

Това е най-важният раздел, в който трябва убедително да представите и откроите Вашия опит като продавач-консултант. Тук се описват всички назначения, които сте заемали до момента - всеки търговски обект или фирма,  с кореспондиращите й длъжност, задължения и отговорности, описани и подредени в обратен хронологичен ред. Започнете от най-скорошната си длъжност, профила като продавач-консултант, който имате и продължете назад към всяка по-предишна във времето. 

Ето пример как да представите един запис за заемана длъжност в раздел Трудов стаж:

Ноември 2020 - март 2024: Продавач-консултант бяла техника в Техпром ЕООД, секция Перални и сушилни: 

 • Обслужване на клиенти.
 • Предоставяне на информация и консултации относно наличните марки, технически параметри на уредите, цени, предимства, промоции, програми за лоялност и гаранционно обслужване. 
 • Участие в поддържането на реда и организацията в магазина, както и в проверката и попълването на складовите наличности.
 • Подредба, етикиране и аранжировка на сотаката.
 • Работа с касов апарат, ПОС терминал, заверяване на гаранционни карти и приемане на плащания.
 • Подготовка за изпращане с превоз на закупените стоки.
 • Приемане и регистриране на рекламации.

Образование

Висшето образование не е задължително за професията на продавач-консултанта. Достатъчно е да имате завършено средно образование, тъй като тук акцентите падат повече върху конкретните Ви умения и лични качества. Известно предимство може да Ви даде средното образование, придобито в специализирана гимназия, каквито са например търговските гимназии и профилирани училища. За работодателите е важно да знаят, че потенциалните служители имат отлично възпитание и комуникативни умения, добра грамотност и умения за работа с обучителни и информационни материали, както и подготовка или практика в търговията и с разплащания. Този тип училища предоставят такава подготовка и възможности за практика по време на обучението. 

Ето един пример за структуриране на информацията за средно образование:

Септември 1995 - май 2000: Търговска гимназия, град Шумен. Практика и летни стажове в обекти за продажба на дрехи и козметика.

Умения

Както вече стана дума, личните Ви качества и умения са ключови, за да бъдете добър продавач-консултант. В раздела за умения е важно да акцентирате както върху професионалните си, чисто технически умения, така и върху силните индивидуални черти на Вашата личност, които Ви открояват. 

Винаги адаптирайте представянето си по обявата за работа. Препоръчваме Ви също така, да разделите и подредите уменията си като твърди и меки, с което да улесните преглеждащите. Ето и един пример как да посочите по няколко ключови умения от вид:

Твърди умения:

 • Опит с Плюс-минус софтуер за извършване на продажби, касов апарат и ПОС терминал.
 • Отлични технически познания за всички продуктови линии смарт телевизори на Samsung, Sony, Philips и LG.
 • Обработка на нова стока и въвеждане в складова програма.
 • Отчитане на продажби с MS Excel.
 • Управление на рекламации.
 • Аранжировка и етикиране на стоките.
 • Подготовка на стоките за транспортна услуга.

Меки умения:

 • Отлични комуникативни умения.
 • Инициативност и енергичност.
 • Умения за решаване на проблеми.
 • Опит в работа с клиенти и в екип.

Допълнителни раздели, които не са задължителни

При повечето автобиографии, включително и при тези за продавач-консултант е прието да се представят и някои допълнителни раздели, които не са задължителни, но понякога могат да бъдат полезни. Тяхната цел е да допълнят и обогатят представата на мениджърите по наемане на персонал за Вашата личност, качества и интереси. Ето някои примери за допълнителни раздели:

 • Ако имате хоби да шиете дрехи и същевременно искате да работите в магазин за дрехи, това е интересна информация за Вас, която можете да добавите в раздел Хобита и интереси. Същото важи ако обичате да градинарствате и кандидатствате за работа в градински център или градински сектор на някоя от големите вериги хипермаркети.
 • Езиците също са важен позитив за наемането Ви на работа, особено в населено място посещавано от туристи или чуждестранни граждани. За езиците е хубаво да покажете и съответното ниво на владеене, например B2 за напреднал или A1 за начинаещ.
 • Сертификатите за преминато обучение от своя страна, пък пряко допълват техническите Ви умения. Ако искате да работите като продавач-консултант за смарт телефони и сте преминали обучение от търговските представителства на някоя от марките, добре е да покажете, че имате сертификат и дори може да го приложите към автобиографията.

Насоки за съставяне на CV за продавач-консултант

Наред с представянето на най-важната информация свързана с Вашите опит, трудов стаж и умения като продавач-консултант, има още 3 важни момента, на които е хубаво да обърнете внимание, когато съставяте Вашето CV. 

Обратен хронологичен ред

В България, най-разпространеният и общоприет формат за представяне на информация в една автобиография е обратният хронологичен ред. Той е направен, така че да улесни проверяващите, като открои най-актуалната Ви длъжност и месторабота, както и най-скорошните Ви задължения и отговорности, които сте изпълнявали. 

Подходящ за повечето раздели, в които предоставяте информация по време, дати и периоди и трябва да започнете от най-скорошното Ви трудово назначение, или преминато обучение, назад към всяка по-предишна активност. 

Автоматична селекция на кандидати (ATS)

Все повече компании, особено по-големите, както и фирмите за подбор на персонал използват вече ATS автоматични системи за селекция (Система за проследяване на кандидати). Това означава, че преди да бъде прочетено от човек, CV-то Ви ще премине през машинна селекция, и за да попадне в правилните филтри, то трябва да съдържа и съответните ключови думи и фрази, по които се извършва подборът. 

Нашият съвет е, първо внимателно да прочетете описанието на длъжността в обявата за работа и да използвате същите ключови думи и формулировки, които са изписани в нейното описание. Така ще оптимизирате автобиографията си за този тип системи за селекция. Сканирането и отделянето на документите обикновен остава по предварително зададени термини и заглавия на раздели в структурата. Ако при Вас тези елементи липсват, могат автоматично да Ви изключат от селекцията, затова трябва да внимавате как изписвате подходящите ключови думи или фрази описващи уменията, опита и образованието Ви. Най-лесно може да се ориентирате кои ключови думи да използвате от текста на самата обява за длъжността - какъв опти и умения се търсят в идеалния кандидат, и с какви думи са определени.

Език, стил, и проверка за грешки

Независимо от таланта, уменията и личните качества, които притежавате в сферата на продажбите и работата с клиенти в търговския обект, за целите на успешното CV трябва да покажете и комуникационни умения на ниво, макар и те да са писмени.  Преди да изпратите автобиографията си, задължително трябва да я проверите за грешки от всякакъв вид - стилистични, правописни, печатни. Не забравяйте, че това е първото впечатление, което създавате за себе си пред потенциалния работодател и това говори много за Вашия подход към детайлите в живота и в работата. 

Документите Ви за работа трябва да са автентични и да носят личния Ви стил на изразяване, но при строго спазване на всички езикови правила за бизнес кореспонденция. Добра идея тук би била да помолите по-опитен човек от Вас да прочете автобиографията Ви преди да я подадете и да Ви даде обратна връзка как звучи, какво може да се коригира и подобри. 

Шаблони за CV за продавач-консултант, с които да направите впечатление 

Използването на готови шаблони за документи за кандидатстване с елегантен, четлив и стилен дизайн със сигурност е нещо прието и нормално, което съществено ще улесни работата Ви по написването на професионално CV с подходящо оформление.  

В Jobseeker  ще Ви предложим модерни и стилно издържани шаблони за CV, които ще Ви помогнат по-бързо да се ориентирате в структурата на съдържанието на документа и ще Ви спестят много време за написване на Вашите текстове. От Вас се иска само да си изберете дизайн и да попълните личната си информация.

Наред с едно наистино издържано CV, за идеалната кандидатура на продавач-консултант ще Ви трябва и професионално написано мотивационно писмо, с което да представите интригуващата си кандидатура. В платформата ще откриете богат набор от професионално разработени шаблони за мотивационно писмо за най-различни професии, както и много примерни мотивационни писма, с които да представите в подходящ дизайн, структура и оформление Вашите забележителни опит, трудов стаж и умения като продавач-консултант.

Разгледайте и примерното мотивационно писмо за продавач-консултант, което сме Ви предложили, както и статиите за CV с още полезни съвети и насоки. Регистрирайте се и опитайте още днес!

Споделяне през:

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега