Мотивационно писмо за медицинска сестра

Мотивационно писмо за медицинска сестра

Професията на медицинската сестра е една от най-търсените в България. Независимо дали работите отскоро или имате дългогодишен опит, документите, с които ще кандидатствате за дадена длъжност са от ключово значение, за да направят първото впечатление и да Ви гарантират успех в намиране на подходящото назначение. В тази статия ще Ви дадем полезни съвети и насоки как да съставите своето мотивационно писмо за медицинска сестра, така че да представите по най-добрия начин своите отличителни компетенции и конкретната специализация, която притежавате.

Защо е важно мотивационното писмо да е адаптирано към конкретната професия на медицинската сестра

Докато автобиографията представлява кратко и систематизирано описание на Вашите умения, опит и трудов стаж, мотивационното писмо предлага отлично поле за изява, на което да представите Вашата личност, ценности и цели в кариерното развитие. Вашето мотивационно писмо за медицинска сестра следва да допълни CV-то и да предложи повече информация за това как работите с пациенти, на смени, поемате ли дежурства и дали притежавате чисто личностните качества, които се изискват за тази толкова хуманна професия. 

Писмото също така, представлява възможност да покажете Вашия подход и отношение към предоставянето на качествени грижи за пациентите и да демонстрирате уменията си за справяне в различни ситуации. Желателно е да обясните и да се аргументирате добре какво Ви мотивира да търсите назначение в конкретното медицинско заведение, което е обявило длъжността. Всичко това представлява важна информация за мениджърите по наемане на персонал, в техния процес по взимане на решения и селекция на кандидатите. 

Ключови компоненти в съдържанието на мотивационното писмо за медицинска сестра

Съдържанието на едно добре написано мотивационно писмо за професията на медицинската сестра трябва да обхваща необходимите акценти, с които да спечелите вниманието на специалистите по подбор персонал. Затова е важно неговото съдържание да е изградено на основата на съществена, подходяща и релевантна информация за Вашата специализация като професионалист. Има няколко основни компонента в представянето, които е препоръчително да включите:

Учтиво и уважително въведение

Началото винаги е определящо и затова освен с уважително обръщение, въведението на писмото Ви трябва да звучи учтиво, с респект и по същество. Тук трябва да изложите конкретната длъжност, за която кандидатствате и да обясните накратко как сте научили за нея и защо проявявате интерес към конкурса.

Акценти в профила като медицинска сестра и трудовия стаж

Основната информация на писмото Ви за работа трябва да поставя търсените акценти върху Вашия трудов стаж, профил като медицинска сетра и умения. Опишете как отговаряте на стандартите за медицинска сестра като образование и специализация. Аргументирайте се как предоставяте компетентни грижи и внимание към пациентите и в коя област на медицината. 

Акцент върху търсените специфични умения

В допълнение към гореизложените акценти, изведете на първо място 1-2 умения, в които наистина сте добри и имате нивото, което се търси в обявата. Обявата за работа и описанието на длъжността ще Ви насочат към важните компоненти, които преглеждащите документите Ви ще търсят да видят.

Вашите лични качества за справяне в динамични ситуации

Способността да се справяте бързо, адекватно и да имате правилната реакция в динамични  моменти и такива изпълнени с предизвикателства, попадат също сред най-търсените качества при медицинските сестри. Ако сте имали случай, в който добре сте откроили този Ваш талант и сте допринесли за разрешаването на сложна ситуация, споделете в едно-две изречения как сте се справили с успешното й и бързо разрешаване.

Оформление на мотивационното писмо

Описаните по-горе компоненти на съдържанието на мотивационното писмо за работа като медицинска сестра, трябва да се оформят като текст, дизайн и структура, в привлекателен и прегледен вид, за да изглежда писмо Ви професионално издържано във всяко едно отношение. 

Предлагаме Ви един основен модел за оформление на мотивационно писмо в няколко абзаца, по който може да се движите, за да съставите Вашето за медицинска сестра:

 • Заглавие с информация за контакт: В началото на писмото се поставят данните на адресата, както и Вашите лични данни за контакт необходими, за връзка с Вас при интерес за интервю. 
 • Въведение: Важно е да започнете с учтиво обръщение към адресата, по име. Писмото Ви трябва да е адресирано конкретно до човека, който извършва подбора. Тази информация най-често е посочена в обявата за работа. За начало използвайте приетите в българския език учтиви форми за обръщение като Уважаема г-жо/Уважаеми г-не или доктор/д-р. Тук трябва да обясните също и във връзка с коя конкретна обява за работа кандидатствате и къде сте я прочели.
 • Основа на писмото: разкажете накратко за Вашата текуща (най-скорошна) длъжност, която заемате и отговорностите, които изпълнявате. Акцентирайте на висшето си образование, профила или специализацията, които имате като медицинска сестра и ключовите Ви меки и твърди умения. Споменете Вашите силни страни и мотивация да кандидатствате на новото назначение.
 • Заключение и подпис: Изкажете благодарност за отделеното време и оставете опция за лична среща. Завършете в учтива форма и веднага  след подписа посочете всички прикачени към писмото документи, които изпращате - автобиография, препоръка, дипломи или други.

Пример за мотивационно писмо

Д-р Атанас Кръстев
Общопрактикуващ лекар
Ул Латинка 18
София 1113

Катерина Хаджийска
Медицинска сестра
Ул Бунтовник 45, ап 5
София 1126

20 март 2024

Уважаеми д-р Кръстев,

Пиша Ви по повод на публикуваната обява за длъжността Медицинска сестра във Вашата практика, за която научих от www.medportal.biz днес. Бих искала да кандидатствам за отворената позиция и с настоящото писмо, използвам случая да Ви представя моята кандидатура, опит и умения.

От самото начало на професионалния си кариерен път, вече повече от 15 години, работя с пациенти в Приемен кабинет по вътрешни болести към една от големите държавни многопрофилни болници в града. Приела съм професията си не само като назначение, но и като страст и призвание да помагам на болни хора и такива търсещи грижи и профилактика. 

Притежавам ОКС бакалавър по специалността Медицинска сестра, придобита в Медицинския университет в град София. За дългогодишния си трудов стаж в Отделението по вътрешни болести съм развила и усъвършенствала всички необходими умения за специалността  - от пълен набор манипулационна сестринска дейност, поставяне на инжекции, записване на часове и организиране на график, водене на картони и документация, до работа със системата на НЗОК. 

Освен личните качества, които вярвам, че нося от семейството си и възпитанието, което съм получила, в работата си с пациенти през тези години се научих и на много търпение, разбиране, баланс и запазване на спокойствие в предизвикателни и спешни моменти и ситуации. 

Имам отлични взаимоотношения изградени с медицинския екип в болницата.  Единствената причина, поради която предприемам промяната, е личната необходимост да мина на редовен режим на работа - без нощни смени и дежурства, за да мога пълноценно да се грижа за семейството си и да отглеждам децата си.

Познавам Вашата практика, тъй като имам много хубави отзиви и впечатления споделени от близки семейства, Ваши пациенти. Вярвам че, ще бъда полезна с целия опит и богат трудов стаж, които нося. През изминалия месец преминах и специализирано, опреснително обучение за поставяне на ваксини на деца и възрастни. 

Определям се като позитивен, отзивчив, честен и работлив човек и вярвам, че широкият спектър от качества и умения, които притежавам ще бъде ползотворен, както за Вас, така и за моето бъдещо професионално развитие

В приложената автобиография към кандидатурата си съм описала подробно образователната си подготовка в бакалавърска програма, както и всички последващи обучения за квалификационни умения и сертификати, които ми позволяват да кандидатствам за обявената длъжност. Ще се радвам на лична среща с Вас да обсъдим възможностите за работа.

Като Ви благодаря за отделеното време и внимание, оставам на разположение на телефон 0951 41 62 14 и имейл ketty.hadjiiska1999@abv.bg.

С уважение,
Катерина Хаджийска

Прил. Автобиография, удостоверения - 6 бр. 

Подходящи и неподходящи практики в едно мотивационно писмо

За много хора задачата да изготвят мотивационно писмо, особено когато им е за първи път се оказва изпълнена с предизвикателства. Ето защо Ви предлагаме някои полезни съвети, които ще Ви насочат как да разгърнете своя текст без да повтаряте най-често срещаните грешки:

Добри практики

 • Адаптирайте мотивационното си писмо за конкретната длъжност и профил на медицинска сестра.
 • Поинтересувайте се и се запознайте с лечебното заведение, клиниката и ли съответната практика, за да имате добра аргументация защо искате да работите точно на това място.
 • Постарайте се мотивационното Ви писмо да е ясно, фокусирано и да се побира в 1 стандартна страница като текст.
 • Проверете готовото писмо добре преди да го изпратите за всякакви граматически, печатни или правописни грешки.

Неподходящи практики, които задължително да избягвате

 • Не използвайте прекалено общ текст, направен за повече от една обява.
 • Не включвайте опит или умения, които не са приложими за дадената длъжност на медицинска сестра.
 • Не повтаряйте CV-то си - допълнете го с полезна и подходяща информация.
 • Избягвайте употребата на прекалено семпъл и освободен стил на писане, придържайте се към изискванията за бизнес кореспонденция.

Още малко насоки за едно наистина издържано мотивационно писмо

 • Не забравяйте Вашите меки умения! В професията на медицинската сестра, зад добрите грижи и внимание към пациентите седят много лични качества, които са много ценни и се придобиват с времето.
 • Бъдете много конкретни, дайте примери, с които да илюстрирате Вашите умения и опит по отношение на това, което се търси за длъжността.
 • Ако кандидатствате в по-голяма болница или клиника, използвайте ключови думи и оптимизирайте писмото си и за ATS подбор (автоматични системи за проследяване на кандидати). Включете подходящи ключови думи и формулировки от текста на обявата за работа. 

Как можем да Ви помогнем в Jobseeker

В Jobseeker  ще намерите богат набор от елегантни и професионални  шаблони за мотивационно писмо, които не само ще Ви помогнат по-бързо да се ориентирате в структурата на съдържанието и оформлението на писмото, но с готовите ни примери може да се вдъхновите и за Вашия текст.

Добре изготвеното мотивационно писмо, върви в комплект и с отлично написано CV, с което да представите впечатляващата си кандидатура именно за тази длъжност. В това отношение нашата платформа може много да Ви помогне и улесни. При нас ще намерите и професионално разработени и издържани шаблони за CV, които ще Ви помогнат да представите в подходящ дизайн, структура и оформление Вашите опит и умения като медицинска сестра. Разгледайте и нашите готови образци и полезни статии с примерни мотивационни писма, за да се ориентирате в подредбата и акцентите, на които да наблегнете. 

Не пропускайте и нашето примерно CV на медицинска сестра, което може да Ви послужи за образец за дизайна на Вашия документ. Регистрирайте се и опитайте още днес!

Споделяне през:

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега