Мотивационно писмо за медицинска сестра
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 22 април 2024

Мотивационно писмо за медицинска сестра

Професията на медицинската сестра е една от най-търсените в България. Независимо дали работите отскоро или имате дългогодишен опит, документите, с които ще кандидатствате за дадена длъжност са от ключово значение, за да направят първото впечатление и да Ви гарантират успех в намиране на подходящото назначение. В тази статия ще Ви дадем полезни съвети и насоки как да съставите своето мотивационно писмо за медицинска сестра, така че да представите по най-добрия начин своите отличителни компетенции и конкретната специализация, която притежавате.

Защо е важно мотивационното писмо да е адаптирано към конкретната професия на медицинската сестра

Докато автобиографията представлява кратко и систематизирано описание на Вашите умения, опит и трудов стаж, мотивационното писмо предлага отлично поле за изява, на което да представите Вашата личност, ценности и цели в кариерното развитие. Вашето мотивационно писмо за медицинска сестра следва да допълни CV-то и да предложи повече информация за това как работите с пациенти, на смени, поемате ли дежурства и дали притежавате чисто личностните качества, които се изискват за тази толкова хуманна професия. 

Писмото също така, представлява възможност да покажете Вашия подход и отношение към предоставянето на качествени грижи за пациентите и да демонстрирате уменията си за справяне в различни ситуации. Желателно е да обясните и да се аргументирате добре какво Ви мотивира да търсите назначение в конкретното медицинско заведение, което е обявило длъжността. Всичко това представлява важна информация за мениджърите по наемане на персонал, в техния процес по взимане на решения и селекция на кандидатите. 

Ключови компоненти в съдържанието на мотивационното писмо за медицинска сестра

Съдържанието на едно добре написано мотивационно писмо за професията на медицинската сестра трябва да обхваща необходимите акценти, с които да спечелите вниманието на специалистите по подбор персонал. Затова е важно неговото съдържание да е изградено на основата на съществена, подходяща и релевантна информация за Вашата специализация като професионалист. Има няколко основни компонента в представянето, които е препоръчително да включите:

Учтиво и уважително въведение

Началото винаги е определящо и затова освен с уважително обръщение, въведението на писмото Ви трябва да звучи учтиво, с респект и по същество. Тук трябва да изложите конкретната длъжност, за която кандидатствате и да обясните накратко как сте научили за нея и защо проявявате интерес към конкурса.

Акценти в профила като медицинска сестра и трудовия стаж

Основната информация на писмото Ви за работа трябва да поставя търсените акценти върху Вашия трудов стаж, профил като медицинска сетра и умения. Опишете как отговаряте на стандартите за медицинска сестра като образование и специализация. Аргументирайте се как предоставяте компетентни грижи и внимание към пациентите и в коя област на медицината. 

Акцент върху търсените специфични умения

В допълнение към гореизложените акценти, изведете на първо място 1-2 умения, в които наистина сте добри и имате нивото, което се търси в обявата. Обявата за работа и описанието на длъжността ще Ви насочат към важните компоненти, които преглеждащите документите Ви ще търсят да видят.

Вашите лични качества за справяне в динамични ситуации

Способността да се справяте бързо, адекватно и да имате правилната реакция в динамични  моменти и такива изпълнени с предизвикателства, попадат също сред най-търсените качества при медицинските сестри. Ако сте имали случай, в който добре сте откроили този Ваш талант и сте допринесли за разрешаването на сложна ситуация, споделете в едно-две изречения как сте се справили с успешното й и бързо разрешаване.

Оформление на мотивационното писмо

Описаните по-горе компоненти на съдържанието на мотивационното писмо за работа като медицинска сестра, трябва да се оформят като текст, дизайн и структура, в привлекателен и прегледен вид, за да изглежда писмо Ви професионално издържано във всяко едно отношение. 

Предлагаме Ви един основен модел за оформление на мотивационно писмо в няколко абзаца, по който може да се движите, за да съставите Вашето за медицинска сестра:

 • Заглавие с информация за контакт: В началото на писмото се поставят данните на адресата, както и Вашите лични данни за контакт необходими, за връзка с Вас при интерес за интервю. 
 • Въведение: Важно е да започнете с учтиво обръщение към адресата, по име. Писмото Ви трябва да е адресирано конкретно до човека, който извършва подбора. Тази информация най-често е посочена в обявата за работа. За начало използвайте приетите в българския език учтиви форми за обръщение като Уважаема г-жо/Уважаеми г-не или доктор/д-р. Тук трябва да обясните също и във връзка с коя конкретна обява за работа кандидатствате и къде сте я прочели.
 • Основа на писмото: разкажете накратко за Вашата текуща (най-скорошна) длъжност, която заемате и отговорностите, които изпълнявате. Акцентирайте на висшето си образование, профила или специализацията, които имате като медицинска сестра и ключовите Ви меки и твърди умения. Споменете Вашите силни страни и мотивация да кандидатствате на новото назначение.
 • Заключение и подпис: Изкажете благодарност за отделеното време и оставете опция за лична среща. Завършете в учтива форма и веднага  след подписа посочете всички прикачени към писмото документи, които изпращате - автобиография, препоръка, дипломи или други.

Пример за мотивационно писмо

Д-р Атанас Кръстев
Общопрактикуващ лекар
Ул Латинка 18
София 1113

Катерина Хаджийска
Медицинска сестра
Ул Бунтовник 45, ап 5
София 1126

20 март 2024

Уважаеми д-р Кръстев,

Пиша Ви по повод на публикуваната обява за длъжността Медицинска сестра във Вашата практика, за която научих от www.medportal.biz днес. Бих искала да кандидатствам за отворената позиция и с настоящото писмо, използвам случая да Ви представя моята кандидатура, опит и умения.

От самото начало на професионалния си кариерен път, вече повече от 15 години, работя с пациенти в Приемен кабинет по вътрешни болести към една от големите държавни многопрофилни болници в града. Приела съм професията си не само като назначение, но и като страст и призвание да помагам на болни хора и такива търсещи грижи и профилактика. 

Притежавам ОКС бакалавър по специалността Медицинска сестра, придобита в Медицинския университет в град София. За дългогодишния си трудов стаж в Отделението по вътрешни болести съм развила и усъвършенствала всички необходими умения за специалността  - от пълен набор манипулационна сестринска дейност, поставяне на инжекции, записване на часове и организиране на график, водене на картони и документация, до работа със системата на НЗОК. 

Освен личните качества, които вярвам, че нося от семейството си и възпитанието, което съм получила, в работата си с пациенти през тези години се научих и на много търпение, разбиране, баланс и запазване на спокойствие в предизвикателни и спешни моменти и ситуации. 

Имам отлични взаимоотношения изградени с медицинския екип в болницата.  Единствената причина, поради която предприемам промяната, е личната необходимост да мина на редовен режим на работа - без нощни смени и дежурства, за да мога пълноценно да се грижа за семейството си и да отглеждам децата си.

Познавам Вашата практика, тъй като имам много хубави отзиви и впечатления споделени от близки семейства, Ваши пациенти. Вярвам че, ще бъда полезна с целия опит и богат трудов стаж, които нося. През изминалия месец преминах и специализирано, опреснително обучение за поставяне на ваксини на деца и възрастни. 

Определям се като позитивен, отзивчив, честен и работлив човек и вярвам, че широкият спектър от качества и умения, които притежавам ще бъде ползотворен, както за Вас, така и за моето бъдещо професионално развитие

В приложената автобиография към кандидатурата си съм описала подробно образователната си подготовка в бакалавърска програма, както и всички последващи обучения за квалификационни умения и сертификати, които ми позволяват да кандидатствам за обявената длъжност. Ще се радвам на лична среща с Вас да обсъдим възможностите за работа.

Като Ви благодаря за отделеното време и внимание, оставам на разположение на телефон 0951 41 62 14 и имейл ketty.hadjiiska1999@abv.bg.

С уважение,
Катерина Хаджийска

Прил. Автобиография, удостоверения - 6 бр. 

Подходящи и неподходящи практики в едно мотивационно писмо

За много хора задачата да изготвят мотивационно писмо, особено когато им е за първи път се оказва изпълнена с предизвикателства. Ето защо Ви предлагаме някои полезни съвети, които ще Ви насочат как да разгърнете своя текст без да повтаряте най-често срещаните грешки:

Добри практики

 • Адаптирайте мотивационното си писмо за конкретната длъжност и профил на медицинска сестра.
 • Поинтересувайте се и се запознайте с лечебното заведение, клиниката и ли съответната практика, за да имате добра аргументация защо искате да работите точно на това място.
 • Постарайте се мотивационното Ви писмо да е ясно, фокусирано и да се побира в 1 стандартна страница като текст.
 • Проверете готовото писмо добре преди да го изпратите за всякакви граматически, печатни или правописни грешки.

Неподходящи практики, които задължително да избягвате

 • Не използвайте прекалено общ текст, направен за повече от една обява.
 • Не включвайте опит или умения, които не са приложими за дадената длъжност на медицинска сестра.
 • Не повтаряйте CV-то си - допълнете го с полезна и подходяща информация.
 • Избягвайте употребата на прекалено семпъл и освободен стил на писане, придържайте се към изискванията за бизнес кореспонденция.

Още малко насоки за едно наистина издържано мотивационно писмо

 • Не забравяйте Вашите меки умения! В професията на медицинската сестра, зад добрите грижи и внимание към пациентите седят много лични качества, които са много ценни и се придобиват с времето.
 • Бъдете много конкретни, дайте примери, с които да илюстрирате Вашите умения и опит по отношение на това, което се търси за длъжността.
 • Ако кандидатствате в по-голяма болница или клиника, използвайте ключови думи и оптимизирайте писмото си и за ATS подбор (автоматични системи за проследяване на кандидати). Включете подходящи ключови думи и формулировки от текста на обявата за работа. 

Как можем да Ви помогнем в Jobseeker

В Jobseeker  ще намерите богат набор от елегантни и професионални  шаблони за мотивационно писмо, които не само ще Ви помогнат по-бързо да се ориентирате в структурата на съдържанието и оформлението на писмото, но с готовите ни примери може да се вдъхновите и за Вашия текст.

Добре изготвеното мотивационно писмо, върви в комплект и с отлично написано CV, с което да представите впечатляващата си кандидатура именно за тази длъжност. В това отношение нашата платформа може много да Ви помогне и улесни. При нас ще намерите и професионално разработени и издържани шаблони за CV, които ще Ви помогнат да представите в подходящ дизайн, структура и оформление Вашите опит и умения като медицинска сестра. Разгледайте и нашите готови образци и полезни статии с примерни мотивационни писма, за да се ориентирате в подредбата и акцентите, на които да наблегнете. 

Не пропускайте и нашето примерно CV на медицинска сестра, което може да Ви послужи за образец за дизайна на Вашия документ. Регистрирайте се и опитайте още днес!

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега