Пример за CV за медицинска сестр
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 18 април 2024

Примерно CV за медицинска сестра

Професията на медицинската сестра обхваща широк спектър от специализации и роли. Затова съставянето на CV за медицинска сестра понякога може да се окаже предизвикателство, тъй като трябва много кратко и ясно да се откроят образованието и клиничните умения характерни за специфичната роля, за която кандидатствате. В тази статия ще Ви дадем полезни съвети и насоки как да напишете автобиография си с оглед на подходящите компетенции и конкретната специализация, която притежавате.

Важни раздели, които да включите в CV-то

Професията на медицинската сестра обхваща широк спектър от роли и специализации, сред които влизат спешна медицинска сестра (спешна помощ, интензивно отделение), сестра при общопрактикуващ лекар (личен лекар), сестра в клинична лаборатория, сестра при стоматолог (дентален асистент), сестра в неонатология и много други.

От тази гледна точка, Вашето CV като медицинска сестра е изключително важно да бъде структурирано по начин, който да очертава добре Вашите медицински умения, професионални квалификации и трудов стаж, за да са лесни и удобни за бързо четене и идентифициране от потенциалните работодатели. 

Ако току-що сте завършили специалността „медицинска сестра“ и си търсите работа на стартова позиция, също ще Ви бъде от полза да прочетете тази статия, за да знаете как да представите добре придобитите знания и умения по време на обучението Ви.

Заглавие

Винаги е добре да сложите Вашето име в заглавие на автобиографията, като веднага след името си, в по-малък шрифт можете да изведете и специализацията си. Например: Ирина Методиева Иванова, Старша сестра в Ендокринология. 

Веднага след трите Ви Имена следва изписването на данните за контакт и лична информация за Вас. Тук се включват място и дата на раждане, постоянен адрес (може да посочите само населено място), телефони и имейл за контакт. Те се предоставят, за да може бъдещият работодател или експерт по подбор на персонал да се свърже с Вас за интервю.

Профил 

В последно време в България се утвърди традицията в автобиографиите да се включва и кратък обобщаващ текст от няколко изречения, който най-често се озаглавява като Профил.

В този раздел трябва съвсем накратко да представите своята специализация като медицинска сестра, трудов стаж до момента и цел на CV-то. 

Например: 

Росица Каменова, медицинска сестра при общопрактикуващ лекар с близо 7 години опит. Търся работа в многопрофилна болница или медицински център в град Добрич. Притежавам богат опит, натрупан в работата ми като медицинска сестра на личен лекар с пациенти с различни заболявания и от различни възрасти. 

Ако сте завършили наскоро и сега стартирате професионалния си път, тогава е добре в Профила да опишете образованието и компетенциите, които до момента сте придобили като клинични умения. 

Например: Предстои ми дипломиране в  Медицинския Колеж в София през месец юли 2024 г. с профил Дентален асистент и търся работа при стоматолог в клиника или частен кабинет.

Трудов стаж

Това е един от най-важните раздели в CV-то за медицинска сестра и винаги се представя в обратен хронологичен ред - от най-скорошната длъжност, която сте заемали, назад към всяка по-предишна. За всяка месторабота е важно да посочите конкретната длъжност, името на болницата, клиниката или практиката, за която сте работили, и точния период, в който сте били назначени там.

За всяка една от заеманите длъжности се изброяват задълженията, които сте изпълнявали. Можете да допълните информацията също и с постижения и успехи, например ако сте носител на награда или с нещо друго, което Ви е отличило от колегите Ви. Например:

2014 г. -понастоящем - Старша сестра в отделение по Ендокринология към УМБАЛ Света Анна София. 

 • Ръководи екипа от медицински сестри в отделението и в кабинетите за преглед, отговаря за графика, смените и дежурствата. Регистрира приемането им и изписването им в информационната система на болницата, работи с документи на НЗОК.
 • Носител на наградата Сестра на годината в болницата за 2022 г.

2010 - 2014 г. - Медицинска сестра в отделение по Ендокринология към УМБАЛ Света Анна София. 

 • Работи на смени и отговаря за ежедневните грижи и манипулации за пациентите настанени за лечение в отделението.

Образование

Когато вече имате натрупан професионален опит от няколко години, трудовият стаж е разделът, с който трябва да започнете автобиографията си. Веднага след него изключително важно място заема този за образованието Ви. 

Тук е важно да представите конкретния медицински университет (МУ) или медицински колеж (МК), който сте завършили и не е необходимо да посочвате гимназиалното си образование. Ако сте завършили и двата вида медицински учебни заведения, трябва да посочите информация и за двете. Ако все пак сте завършили езикова гимназия може да включите и тази информация, защото владеенето на език е важно умение, което по този начин ще бъде удостоверено с диплома и признато ниво на владеене на езика.  Ето как може да структурирате образованието си:

Октомври 2016  - юли 2020 г. - МУ София, специалност Кинезитерапевт, ОКС Бакалавър.

Октомври 2012  - юли 2015 г.  - МК Йорданка Филаретова, София. Специалност Медицински лаборант, ОКС Професионален бакалавър.

Септември 2007  - юли 2012 г.  - 22 СЕУ Георги Стойков Раковски, София. Завършено средно образование с профил Английски език.

Твърди умения

Твърдите умения са всички медицински и клинични умения, специфични за работата на сестрата, които лесно могат да бъдат разпознати, измерени и оценени. Това са всички професионални умения, които сте придобили от образованието и трудовия си стаж. В CV-то си за медицинска сестра задължително трябва да ги откриете с изброяване с булети (точки, чертички), за да се виждат ясно и да са адаптирани към конкретната специализация, за която кандидатствате и според квалификацията, която имате. 

Например, ако кандидатствате за длъжността Медицинска сестра при личен лекар, увенията Ви могат да бъдат структурирани по следния начин: 

 • Подпомага работата на общопрактикуващия лекар;
 • Поставя инжекции и превръзки, асистира при извършване на манипулации;
 • Извършва имунизации и поставя инжекции на деца и възрастни;
 • Води, актуализира и съхранява медицински досиета;
 • Притежава медицинско образование за медицинска сестра;
 • Наблюдава и регистрира здравното и имунизационното състояние на деца и възрастни;
 • Компютърна грамотност;
 • Опит със софтуери за график на пациенти и НЗОК;
 • Води график с онлайн и телефонни записвания.

Ако пък имате професионална квалификация за Дентален асистент и кандидатствате за такава длъжност, като твърди умения е добре да посочите опит със следните дейности:

 • Подготовка на работното място и инструментариум, почистване и дезинфекция;
 • Асистиране на стоматолога при извършване на манипулации;
 • Попълване на амбулаторен картон и медицинска документация по установените правила в клиниката и работа със софтуерна програма;
 • Посрещане, регистриране и настаняване на пациенти в кабинета;
 • Поддържане на отлична хигиена в практиката.
 • Опит с различни модели автоклави за стерилизация.
 • Опит със софтуер на НЗОК.

Меки умения

Меките умения са почти еднакво важни за медицинските сестри, както и твърдите умения, защото опират до отлични умения за работа с хора и грижа за тяхното здраве. Също така, това са умения, които човек започва да развива на една месторабота и пренася и усъвършенства през целия си трудов стаж във всяка една следваща. Те са изключително свързани с Вашите лични качества могат да бъдат определени като:

 • Работа в екип;
 • Комуникативност и умение за работа с хора;
 • Внимателно отношение към пациентите и полагане на необходимите грижи за тях;
 • Работа на дневни и нощни смени, издръжливост на стрес;
 • Прецизност и внимание към детайлите;
 • Добри организационни умения;
 • Състрадание и емпатия;
 • Критично мислене;
 • Конфиденциалност;
 • Етика и отговорност и др.

Сертификати 

Към този раздел спадат всички удостоверения, които имате за Вашето надграждащо обучение. Това са всички Ваши участия в курсове за продължаващо обучение, семинари и конгреси, с цел повишаване на квалификацията. Те обикновено завършват с издаване на сертификат, удостоверение или друг документ, който валидира, че сте преминали това обучение, и е добре като цяло да ги включите във Вашето CV.

Освен гореизброените задължителни раздели, винаги е добре да включите и някои, които по принцип не са задължителни. Такива са например:

 • Владеенето на езици, все пак сред пациентите често има и чужденци;
 • Хобита и интереси; 
 • Стажове;
 • Награди и постижения;
 • Членство в професионална или съсловна организация, като например БАПЗГ и други, които биха били релевантни към длъжността, за която кандидатствате; 
 • Ваши участия в инициативи да обществена или доброволческа дейност. 

Препоръки

Добрата препоръка от предишен лекар или по-старши колега, с които сте работили също е отличен вариант да валидирате силните си качества и умения. Препоръките се описват в CV- то като отделни документи и се предоставят като писмо или имейл от препоръчващия. Друг вариант е да посочите името на човека, който Ви препоръчва, след неговото изрично съгласие, с опция за контакт, чрез имейл или телефон, на който бъдещите работодатели да могат да се свържат с него при желание.

Съвети за изготвяне на CV за професията на медицинска сестра

Предлагаме Ви няколко полезни съвета и насоки как да подготвите и напишете Вашето CV за конкретна роля на медицинска сестра, които със сигурност ще са Ви полезни, независимо колко опит имате в професията до момента и за каква специализирана длъжност кандидатствате.

 • Ясният и прегледен формат в обратен хронологичен ред на едно професионално CV е нещо, къмо което винаги трябва да се стремите, когато кандидатствате за медицинска сестра.  Хубаво е да разгледате нашите готови, професионално направени шаблони за CV-та, които ще Ви ориентират по-добре и ще Ви спестят много време, за да може да го съставите наистина като естетично структуриран, издържан и открояващ се документ. 
 • По отношение на трудовия стаж и опита като цяло - ако имате по-малко от 10 години опит като медицинска сестра, постарайте се да ограничите автобиографията си до 1 страница. Ако притежавате дългогодишен опит обаче, тогава може да включите повече информация в рамките на 2 страници. 
 • Добавете и разделите, които не са задължителни, когато считате, че са релевантни като съдържание за длъжността, за която се явявате на конкурс. 
 • Владеенето на езици често дава много сериозно конкурентно предимство, особено в болници, клиники и кабинети, които се посещават и от чуждестранни граждани и дори туристи при нужда.
 • Структурирайте с отчетливо изборяване всички Ваши медицински умения придобити както по време на трудовия Ви стаж, така и по време на образованието. Оценяващият кандидатурата Ви трябва да може с един бърз преглед да мине през списъка и да види, че имате точно тези умения и опит, които търси. Не забравяйте към тях да добавите и придобитите в процеса на продължаващото Ви обучение за повишаване на квалификацията нови знания, практики и опит с различни нововъведения, апартура, медицинско оборудване, софтуер и др. 
 • Отделете малко време и прочетете добре обявата за работа, по която кандидатствате. Следвайте изброяването на уменията, така както са приоритизарини там, но задължително приложете личен елемент и стил във Вашето описание. Посочете дори и оценка на уменията си.   Например: отлично се справя, владее, извършва…

В заключение

Да изпратите само CV за медицинска сестра, когато кандидатствате за този тип роля далеч не е достатъчно. Добре е да покажете на бъдещите работодатели, че приемате процеса на кандидатстване за работа сериозно, отговорно и да изготвите мотивационно писмо, в което да изложите желанието си да работите именно в техния екип и в тяхната клиника, кабинет или болница.

Писмото допълва автобиографията, увърждава Вашата цел и мотивация за кандидатстване и заедно с нея представлява една цялостно завършена и добре издържана кандидатура, която представена в пълен вид, със сигурност ще Ви донесе конкурентно предимство пред останалите кандидати.

Създайте своята автобиография за професията на медицинска сестра още днес с помощта на нашите шаблони за CV и шаблони за мотивационно писмо. Следвайте ръководството в редактора от Jobseeker, за да създадете своята перфектна автобиография лесно и професионално. 

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега