Пример за CV за медицинска сестр

Примерно CV за медицинска сестра

Професията на медицинската сестра обхваща широк спектър от специализации и роли. Затова съставянето на CV за медицинска сестра понякога може да се окаже предизвикателство, тъй като трябва много кратко и ясно да се откроят образованието и клиничните умения характерни за специфичната роля, за която кандидатствате. В тази статия ще Ви дадем полезни съвети и насоки как да напишете автобиография си с оглед на подходящите компетенции и конкретната специализация, която притежавате.

Важни раздели, които да включите в CV-то

Професията на медицинската сестра обхваща широк спектър от роли и специализации, сред които влизат спешна медицинска сестра (спешна помощ, интензивно отделение), сестра при общопрактикуващ лекар (личен лекар), сестра в клинична лаборатория, сестра при стоматолог (дентален асистент), сестра в неонатология и много други.

От тази гледна точка, Вашето CV като медицинска сестра е изключително важно да бъде структурирано по начин, който да очертава добре Вашите медицински умения, професионални квалификации и трудов стаж, за да са лесни и удобни за бързо четене и идентифициране от потенциалните работодатели. 

Ако току-що сте завършили специалността „медицинска сестра“ и си търсите работа на стартова позиция, също ще Ви бъде от полза да прочетете тази статия, за да знаете как да представите добре придобитите знания и умения по време на обучението Ви.

Заглавие

Винаги е добре да сложите Вашето име в заглавие на автобиографията, като веднага след името си, в по-малък шрифт можете да изведете и специализацията си. Например: Ирина Методиева Иванова, Старша сестра в Ендокринология. 

Веднага след трите Ви Имена следва изписването на данните за контакт и лична информация за Вас. Тук се включват място и дата на раждане, постоянен адрес (може да посочите само населено място), телефони и имейл за контакт. Те се предоставят, за да може бъдещият работодател или експерт по подбор на персонал да се свърже с Вас за интервю.

Профил 

В последно време в България се утвърди традицията в автобиографиите да се включва и кратък обобщаващ текст от няколко изречения, който най-често се озаглавява като Профил.

В този раздел трябва съвсем накратко да представите своята специализация като медицинска сестра, трудов стаж до момента и цел на CV-то. 

Например: 

Росица Каменова, медицинска сестра при общопрактикуващ лекар с близо 7 години опит. Търся работа в многопрофилна болница или медицински център в град Добрич. Притежавам богат опит, натрупан в работата ми като медицинска сестра на личен лекар с пациенти с различни заболявания и от различни възрасти. 

Ако сте завършили наскоро и сега стартирате професионалния си път, тогава е добре в Профила да опишете образованието и компетенциите, които до момента сте придобили като клинични умения. 

Например: Предстои ми дипломиране в  Медицинския Колеж в София през месец юли 2024 г. с профил Дентален асистент и търся работа при стоматолог в клиника или частен кабинет.

Трудов стаж

Това е един от най-важните раздели в CV-то за медицинска сестра и винаги се представя в обратен хронологичен ред - от най-скорошната длъжност, която сте заемали, назад към всяка по-предишна. За всяка месторабота е важно да посочите конкретната длъжност, името на болницата, клиниката или практиката, за която сте работили, и точния период, в който сте били назначени там.

За всяка една от заеманите длъжности се изброяват задълженията, които сте изпълнявали. Можете да допълните информацията също и с постижения и успехи, например ако сте носител на награда или с нещо друго, което Ви е отличило от колегите Ви. Например:

2014 г. -понастоящем - Старша сестра в отделение по Ендокринология към УМБАЛ Света Анна София. 

 • Ръководи екипа от медицински сестри в отделението и в кабинетите за преглед, отговаря за графика, смените и дежурствата. Регистрира приемането им и изписването им в информационната система на болницата, работи с документи на НЗОК.
 • Носител на наградата Сестра на годината в болницата за 2022 г.

2010 - 2014 г. - Медицинска сестра в отделение по Ендокринология към УМБАЛ Света Анна София. 

 • Работи на смени и отговаря за ежедневните грижи и манипулации за пациентите настанени за лечение в отделението.

Образование

Когато вече имате натрупан професионален опит от няколко години, трудовият стаж е разделът, с който трябва да започнете автобиографията си. Веднага след него изключително важно място заема този за образованието Ви. 

Тук е важно да представите конкретния медицински университет (МУ) или медицински колеж (МК), който сте завършили и не е необходимо да посочвате гимназиалното си образование. Ако сте завършили и двата вида медицински учебни заведения, трябва да посочите информация и за двете. Ако все пак сте завършили езикова гимназия може да включите и тази информация, защото владеенето на език е важно умение, което по този начин ще бъде удостоверено с диплома и признато ниво на владеене на езика.  Ето как може да структурирате образованието си:

Октомври 2016  - юли 2020 г. - МУ София, специалност Кинезитерапевт, ОКС Бакалавър.

Октомври 2012  - юли 2015 г.  - МК Йорданка Филаретова, София. Специалност Медицински лаборант, ОКС Професионален бакалавър.

Септември 2007  - юли 2012 г.  - 22 СЕУ Георги Стойков Раковски, София. Завършено средно образование с профил Английски език.

Твърди умения

Твърдите умения са всички медицински и клинични умения, специфични за работата на сестрата, които лесно могат да бъдат разпознати, измерени и оценени. Това са всички професионални умения, които сте придобили от образованието и трудовия си стаж. В CV-то си за медицинска сестра задължително трябва да ги откриете с изброяване с булети (точки, чертички), за да се виждат ясно и да са адаптирани към конкретната специализация, за която кандидатствате и според квалификацията, която имате. 

Например, ако кандидатствате за длъжността Медицинска сестра при личен лекар, увенията Ви могат да бъдат структурирани по следния начин: 

 • Подпомага работата на общопрактикуващия лекар;
 • Поставя инжекции и превръзки, асистира при извършване на манипулации;
 • Извършва имунизации и поставя инжекции на деца и възрастни;
 • Води, актуализира и съхранява медицински досиета;
 • Притежава медицинско образование за медицинска сестра;
 • Наблюдава и регистрира здравното и имунизационното състояние на деца и възрастни;
 • Компютърна грамотност;
 • Опит със софтуери за график на пациенти и НЗОК;
 • Води график с онлайн и телефонни записвания.

Ако пък имате професионална квалификация за Дентален асистент и кандидатствате за такава длъжност, като твърди умения е добре да посочите опит със следните дейности:

 • Подготовка на работното място и инструментариум, почистване и дезинфекция;
 • Асистиране на стоматолога при извършване на манипулации;
 • Попълване на амбулаторен картон и медицинска документация по установените правила в клиниката и работа със софтуерна програма;
 • Посрещане, регистриране и настаняване на пациенти в кабинета;
 • Поддържане на отлична хигиена в практиката.
 • Опит с различни модели автоклави за стерилизация.
 • Опит със софтуер на НЗОК.

Меки умения

Меките умения са почти еднакво важни за медицинските сестри, както и твърдите умения, защото опират до отлични умения за работа с хора и грижа за тяхното здраве. Също така, това са умения, които човек започва да развива на една месторабота и пренася и усъвършенства през целия си трудов стаж във всяка една следваща. Те са изключително свързани с Вашите лични качества могат да бъдат определени като:

 • Работа в екип;
 • Комуникативност и умение за работа с хора;
 • Внимателно отношение към пациентите и полагане на необходимите грижи за тях;
 • Работа на дневни и нощни смени, издръжливост на стрес;
 • Прецизност и внимание към детайлите;
 • Добри организационни умения;
 • Състрадание и емпатия;
 • Критично мислене;
 • Конфиденциалност;
 • Етика и отговорност и др.

Сертификати 

Към този раздел спадат всички удостоверения, които имате за Вашето надграждащо обучение. Това са всички Ваши участия в курсове за продължаващо обучение, семинари и конгреси, с цел повишаване на квалификацията. Те обикновено завършват с издаване на сертификат, удостоверение или друг документ, който валидира, че сте преминали това обучение, и е добре като цяло да ги включите във Вашето CV.

Освен гореизброените задължителни раздели, винаги е добре да включите и някои, които по принцип не са задължителни. Такива са например:

 • Владеенето на езици, все пак сред пациентите често има и чужденци;
 • Хобита и интереси; 
 • Стажове;
 • Награди и постижения;
 • Членство в професионална или съсловна организация, като например БАПЗГ и други, които биха били релевантни към длъжността, за която кандидатствате; 
 • Ваши участия в инициативи да обществена или доброволческа дейност. 

Препоръки

Добрата препоръка от предишен лекар или по-старши колега, с които сте работили също е отличен вариант да валидирате силните си качества и умения. Препоръките се описват в CV- то като отделни документи и се предоставят като писмо или имейл от препоръчващия. Друг вариант е да посочите името на човека, който Ви препоръчва, след неговото изрично съгласие, с опция за контакт, чрез имейл или телефон, на който бъдещите работодатели да могат да се свържат с него при желание.

Съвети за изготвяне на CV за професията на медицинска сестра

Предлагаме Ви няколко полезни съвета и насоки как да подготвите и напишете Вашето CV за конкретна роля на медицинска сестра, които със сигурност ще са Ви полезни, независимо колко опит имате в професията до момента и за каква специализирана длъжност кандидатствате.

 • Ясният и прегледен формат в обратен хронологичен ред на едно професионално CV е нещо, къмо което винаги трябва да се стремите, когато кандидатствате за медицинска сестра.  Хубаво е да разгледате нашите готови, професионално направени шаблони за CV-та, които ще Ви ориентират по-добре и ще Ви спестят много време, за да може да го съставите наистина като естетично структуриран, издържан и открояващ се документ. 
 • По отношение на трудовия стаж и опита като цяло - ако имате по-малко от 10 години опит като медицинска сестра, постарайте се да ограничите автобиографията си до 1 страница. Ако притежавате дългогодишен опит обаче, тогава може да включите повече информация в рамките на 2 страници. 
 • Добавете и разделите, които не са задължителни, когато считате, че са релевантни като съдържание за длъжността, за която се явявате на конкурс. 
 • Владеенето на езици често дава много сериозно конкурентно предимство, особено в болници, клиники и кабинети, които се посещават и от чуждестранни граждани и дори туристи при нужда.
 • Структурирайте с отчетливо изборяване всички Ваши медицински умения придобити както по време на трудовия Ви стаж, така и по време на образованието. Оценяващият кандидатурата Ви трябва да може с един бърз преглед да мине през списъка и да види, че имате точно тези умения и опит, които търси. Не забравяйте към тях да добавите и придобитите в процеса на продължаващото Ви обучение за повишаване на квалификацията нови знания, практики и опит с различни нововъведения, апартура, медицинско оборудване, софтуер и др. 
 • Отделете малко време и прочетете добре обявата за работа, по която кандидатствате. Следвайте изброяването на уменията, така както са приоритизарини там, но задължително приложете личен елемент и стил във Вашето описание. Посочете дори и оценка на уменията си.   Например: отлично се справя, владее, извършва…

В заключение

Да изпратите само CV за медицинска сестра, когато кандидатствате за този тип роля далеч не е достатъчно. Добре е да покажете на бъдещите работодатели, че приемате процеса на кандидатстване за работа сериозно, отговорно и да изготвите мотивационно писмо, в което да изложите желанието си да работите именно в техния екип и в тяхната клиника, кабинет или болница.

Писмото допълва автобиографията, увърждава Вашата цел и мотивация за кандидатстване и заедно с нея представлява една цялостно завършена и добре издържана кандидатура, която представена в пълен вид, със сигурност ще Ви донесе конкурентно предимство пред останалите кандидати.

Създайте своята автобиография за професията на медицинска сестра още днес с помощта на нашите шаблони за CV и шаблони за мотивационно писмо. Следвайте ръководството в редактора от Jobseeker, за да създадете своята перфектна автобиография лесно и професионално. 

Споделяне през:

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега