20 съвета за перфектно CV

Съвети за перфектно CV

Професионалното CV за работа е ключовият документ, с който създавате първо впечатление, на всеки бъдещ работодател и експерт по подбор на персонал. Затова е много важно то да е написано и подготовено по начин, който да предоставя професионален подход и кратък, но съдържателен преглед на Вашите опит, образование, умения и квалификации, както и лични качества. Те от своя страна, трябва да са структурирани съгласно общоприетите формати, да са адаптирани към изискванията на обявата за работа и да носят Вашия личен почерк и професионален начин на представяне. Тази задача никога не е лека, особено когато стартирате с първа автобиография и има детайли, които изискват особено внимание. Тук ще разгледаме основните и полезни насоки за писане на идеално CV формулирани в 20 професионални съвета.

Съвет 1: Правилно и коректно изписани данни за контакт

Личните данни за контакт винаги се представят в началото на CV-то, в самостоятелен раздел, който се поставя в горната част на Вашата автобиография. Информацията следва да включва Вашето име, настоящ адрес (населено място), телефонен номер и имейл адрес, които предоставяте за контакт.

Тази информация позволява на работодателите да се свържат с Вас, в случай че прояват интерес към кандидатурата Ви и като цяло се отнася към групата на личните данни.

Съвет 2: Без лични данни за политически и други принадлежности

Когато говорим за лични данни, в последно време се наложи практиката те да се ограничават само до необходимите данни за контакт и да не се споменава изрично информация по отношение на Вашата националност, дата на раждане, пол, семейно положение, политически или религиозни убеждения. Антидискриминационните закони в редица държави забраняват подбора на служители на този принцип и поради тази причина, не е задължително да посочвате тази информация. От друга страна, в повечето случаи тя може да се приеме като неуместна от страна на преглеждащия автобиографията Ви и рискувате да направите не много добро впечателение.

Прилагането на снимка към автобиографията също не е задължително и това решение зависи единствено от Вашето желание дая предоставите. Все пак, добре е да проверите в обявата за работа дали има изрично изискване за нейното изпращане, защото за някои професии такова изискване би могло да бъде налице, ако кандидатствате за работа в България.

Съвет 3: Реалистична оценка на уменията

Когато изготвяте своето професионално CV, най-важното нещо тук, е да сте абсолютно честни и коректни в предоставената информация. Трябва да предоставите обективна и вярна информация, както и искрена лична оценка за нивото на владеене на всяко едно от изброените умения.

За твърдите умения, които са най-често чисто технически умения, може да посочите как и къде са придобити, както и да опишете наличието на диплома или сертификат, с които да могат да бъдат удостоверени. Също, можете да наблегнете и на тяхната количествена и качествена оценка за степента на владеене.  

Меките умения от своя страна, отразяват Вашите чисто личностни качества и оценката, която ще си дадете тук - дали се справяте с нещо на отлично, на добро или на много добро ниво, също следва да е максимално обективна и честна, за да не заблудите бъдещите работодатели.

Съвет 4: Кратко, ясно и конкретно

Под всеки раздел в структурата на CV-то, допълнително с текстови булети е хубаво да изведете детайли поясняващи какви задължения и отговорности сте имали на заеманата длъжност. Внимавайте обаче, те да не са прекалено дълги, да са кратко и ясно описани, и не на последно място - да се отнасят конкретно до изискванията, които работодателят търси в самата обява за работа.  

Обемът на представеното съдържание следва да бъде добре премерен и оптимален. Вашето CV не трябва да бъде повече от 2 страници A4, освен ако друго изрично не е посочено в обявата за работа. Този обем е желателно да съдържа и всички отговори на потенциални въпроси, които са поставени в описанието за длъжността.

Съвет 5: Постижения пред отговорности

Когато описвате детайлите за своя опит и добавяте точки под предишните си позиции, избягвайте просто да изброявате служебните си задължения и отговорности. За специалиста по наемането на персонал е достатъчно да се ориентира за тях от самото наименование на длъжността. Това, което той или тя ще иска да види е личната Ви оценка как сте се справили на тази позиция и в минали роли и какви постижения имате. 

Важно за да покажете на потенциалните работодатели как сте приложили своите умения и опит в конкретни ситуации, като използвайте количествена оценка, за да определите постиженията си. Например, вместо да напишете, че сте „увеличили значително продажбите“, можете да напишете, че сте увеличите продажбите с 40% за 6 месеца“.

Съвет 6: Допълнителни раздели в CV-то

Освен гореизброените задължителни раздели, винаги е добре да включите и някои, които по принцип не са задължителни. Такива са например:

  • Владеенето на езици;
  • Хобита и интереси; 
  • Стажове;
  • Награди и постижения;
  • Членство в професионална или съсловна организация;
  • Ваши участия в инициативи за обществена или доброволческа дейност. 

Те разкриват допълнително Вашата личност, индивидуални качества и интереси, имат своите предимства и със сигурност могат да откроят кандидатурата Ви пред останалите.

Нашият експертен съвет:

Все повече компании залагат на ATS софтуер (система за проследяване на кандидати), което автоматично означава, че е добре да използвате същите ключови думи, фрази и формулировки, които присъстват в описанието на длъжността в обявата за работа. Понякога липсата на уместност или точно съвпадение, когато става дума за селекция на база ключови думи, би могло да доведе до отхвърляне на дадено CV, независимо от факта, че в него може да се съдържа същата информация, но формулирана по различен начин. 

Съвет 7: Четлив и разпознаваем шрифт

Изборът на популярен и лесно четим шрифт ще направи Вашето CV да изглежда привлекателно и приятно за четене.  Същото правило е валидно и за избора на неговата големина. Най-често предпочитаният класически вариант на шрифт е Arial, в размер от 10 до 12 пункта за съдържанието, и малко по-голям рязмер за заглавията и наименованията на разделите. 

Освен структурата на самото съдържанието, неговото оформление също има важно значение за успешното CV. Най-често препоръките за професионално и подредено CV покриват изписване на ясни заглавия на отделните секциите, разделяне на текстовите блокове с булети, използване на бяло пространство, както и удебелен шрифт за заглавия и курсив за подзаглавия.

Съвет 8: Размер на шрифта

Няма абсолютна формула, която да важи за размера на шрифта, но истината тук е, че шрифтът трябва да е оптимален - нито прекалено малък, нито прекалено голям. Нашата препоръка е да използвате стандартния размер на шрифтовете за автобиографии в 12 пункта за основния текст и между 14-16 пункта за заглавия на раздели, както и за Вашите имена, за да ги откроите по-добре. Понякога в секцията за личните имената може да използвате дори и 20-22, ако съответният дизайн на образеца го позволява.

Съвет 9: Включете лично изявление (профил) в началото на CV-то

Личното изявление, наричано още профил, представлява кратък текст, който се разполага в горната част на автобиографията, след Вашите данни за контакт и представя стегнато и ясно целта на CV-то с бърз преглед на Вашия трудов опит, умения и квалификации. Тъй като специалистите по подбор на персонал отделят изключително кратко време, когато преглеждат автобиографиите, винаги е полезно да включите във Вашето CV кратък профил, с който да привлечете вниманието на оценяващия, така че да прочете и останалата част от Вашето CV.

Съвет 10: Адаптиране на CV-то към обявата за работа

Едно от най-важните правила за успешна и професионално издържана автобиография е, тя да е адаптирана към обявата за работа, по която кандидатствате. Това е ключов момент, защото така наистина улеснявате специалистите по набиране персонал и ще им направите добро впечатление.

Трябва да приспособите автобиографията си,така че да показва, че имате познания за конкретната индустрия, както и че притежавате специфичните умения и опит, необходими за изпълнение на длъжността, именно по начина, по който са изискани и формулирани в обявата за работа.

Съвет 11: Използвайте подходящи заглавия

Освен самата структурата на CV-то, оформлението на неговото съдържание, също има важно значение в подготовката и представянето на четлив, успешен, но и прегледен документ за кандидатстване. Нашата препоръка тук е да съставите професионално и подредено CV, в което има хубава подредба на текста с:

  • Ясно откроени заглавия на отделните раздели;
  • Употреба на текстовите блокове с булети;
  • Вмъкване на бяло пространство за отделяне на самите секции;
  • Удебелен шрифт за заглавията и курсив за подзаглавията.

Съвет 12: Включете допълнителни интереси и занимания

По-горе споменахме, че е важно в структурата на CV-то Ви да присъстват и някои допълнителни раздели, които не са задължителни. Хобитата и интересите са именно такъв раздел, който спада към втората, незадължителна, но често и силно препоръчителна част.  

Тяхното представяне винаги е полезно, защото може да даде повече информация за Вашата личност на бъдещите работодатели и по някакъв начин интересите Ви могат да имат отношение към предлаганата длъжност. Общото и за хобитата и за интересите, които представяте е, че те са активности, с които се занимавате в извънработно време и без заплащане. В противен случай дейността би се квалифицирала като работа и трябва да влезе в раздела за Вашия трудов стаж.

Съвет 13: Със снимка или без снимка?

Прилагането на снимка към автобиографията вече не е задължително. Хубаво е обаче, специално ако кандидатствате за работа в България, да проверите дали за съответната длъжност не се изисква все пак, представителен външен вид и дали няма допълнително изискване за снимка в обявата за работа.

В случай, че решите или е необходимо да поставите снимка във Вашето CV, тя задължително трябва да бъде заснета от професионален фотограф, а не със смартфон, както и да спазва изискванията за бизнес етикет и визия. 

Съвет 14: Споделяне на профил в LinkedIn

Когато имате собствен уебсайт или профил в LinkedIn, задължително ги опишете и добавете като връзки към Вашето CV. Много експерти по подбор на персонал използват платформата LinkedIn за набиране на кадри и са свикнали с начина на представяне на информация в нея. От друга страна, с профила си там ще дадете възможност на бъдещите работодателите да научат повече за Вашия кариерен път и представянето Ви в професионална среда.

Цитат:

Трябва да приспособите автобиографията си,така че да показва, че имате познания за конкретната индустрия, както и че притежавате специфичните умения и опит, необходими за изпълнение на длъжността, именно по начина, по който са изискани и формулирани в обявата за работа.

Съвет 15: Бъдете искрени

Бъдете искрени по отношение на информацията, която представяте във всеки един раздел от автобиографията. Хората, които работят по подбор на кадри са достатъчно опитни и обиграни и много лесно могат да разберат, когато някой не е достатъчно искрен, прикрива или преувеличава информация, или дори откровено лъже. Не си поставяйте прекалено суперлативни оценки, а бъдете обективни. Когато едно CV звучи честно и реалистично, то със сигурност ще се открои от останалите и ще направи впечатление.

Съвет 16: Обяснете прекъсванията

Когато в CV-то се образуват продължителни периоди с прекъсвания в трудовия стаж или образованието е добре да обясните защо се е получило така. Например, ако по-продължителен период сте посветили на обучение и се получава липса на заетост, трябва да обосновете какво сте правили в съответния период.

Съвет 17: Напишете мотивационно писмо

Да изпратите само CV, когато кандидатствате за работа далеч не е достатъчно. Добре е да покажете на бъдещите работодатели, че приемате процеса на кандидатстване сериозно, отговорно и да изготвите и мотивационно писмо, в което да изложите желанието си да работите именно в техния екип и тяхната компания. Писмото допълва автобиографията, утвърждава Вашата цел и мотивация за кандидатстване и заедно с нея формира една цялостно завършена и добре издържана кандидатура.

Съвет 18: Използвайте професионални шаблони

Използването на онлайн платформи с готови шаблони за CV и за мотивационно писмо може да Ви спести много време и усилия, а резултатът със сигурност ще увеличи шансовете Ви за успех. В Jobseeker ще намерите отличен набор от шаблони подходящи за много различни професии и бизнес сфери. Регистрирайте се и опитайте!

Съвет 19: Изпратете CV-то си в PDF формат

Най-разпространеният и стандартизиран начин за изпращане на CV като документ е PDF формат.  Понякога при изпращането на автобиография в Word в дадена версия, може да се получи загуба на оформлението й, когато бъде отворена от получателя,  поради разликите във версиите. С помощта на нашите шаблони за CV в Jobseeker, можете да запазите автобиографията си в PDF формат, като това ще Ви предпази от възможни проблеми с оформлението в зависимост от съвместимостта на използваните софтуерни версии.

Съвет 20: Проверете CV-то си за грешки

Едно от най-важните неща, които задължително трябва да направите преди да изпратите автобиографията си е да я провертие за грешки. Проверете внимателно граматиката и правописа в целия документ. Не забравяте, че това е първото впечатление, което създавате за себе си пред потенциалния работодател. Помолете близък или приятел също да я прочете, провери и да Ви даде обратна връзка, това винаги е повече от полезно. 

Споделяне през:

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега