Примерно CV за позиция Рецепционист
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 6 май 2024

Пример за CV за позиция Рецепционист

Длъжността Рецепционист, когато не се отнася за работа в хотел, много често в България се нарича също и Административен асистент. Най-често задълженията за тази позиция обхващат обслужването на телефонни обаждания и имейли, посрещане и насочване на посетителите, управление на графици за срещи и използване на конферентни зали, протоколиране, организиране на пътувания и фирмени събития, както и ежедневна организационна подкрепа. Когато обявата за работа е предназначена за Рецепционист в хотел, тогава в тази длъжност се включват всички дейности по посрещане, регистриране и настаняване на гостите, плащане, резервации, и други, които се управляват през рецепцията и администраторите на един хотел.

Ключови раздели, които да включите във Вашето CV

Понятието Рецепция се използва най-често за обозначаване на т. нар. Фронт офиси в отделните компании, бизнес сгради, болници, клиники и други видове организации. За администрирането на всекидневната организационна дейност в тях за необходими както опит, така и редица ключови твърди и меки умения, които е важно да акцентирате пред специалистите по подбор на персонал, когато кандидатствате за подобна работа.

Профилът на административния асистент изисква притежаването на определен набор от умения, които да му позволят да навлезе с лекота и бързо да се адаптира към новата работа. Също така, рецепционистът има ключовата и изключително отговорна роля да бъде лицето на компанията, от което идва първото впечатление както за посетителите, така и за хората, които се обаждат по телефона. Ето как Ви препоръчваме да структурирате документа:

Заглавие на CV

Важно е да знаете, че специалистите по подбор на персонал буквално сканират стотиците автобиографии, които получават и имат много обиграно око да хващат веднага акцентите на потенциално подходящите кандидати. За да ги улесните максимално с добре оформена и четлива структура, винаги  е препоръчително да започнете със заглавие.

Заглавието следва да включва двете Ви имена откроени с по-голям шрифт от останалата информация. Това трябва да е най-големият текст на страницата. След това добавете Вашата информация за контакт, включваща телефонен номер, професионален имейл адрес и Вашия персонализиран URL адрес в LinkedIn (добре е да имате профил в LinkedIn при кандидатстване за работа). По желание можете да добавите адрес или само града по местоживеене.

Цел на автобиографията

Това е кратък текст, който представя целта на самото CV и в него е добре да посочите именно конкретната позиция за Рецепционист или Административен асистент, за която кандидатствате, за да е видно, че това CV е подготвено именно с тази цел. Текстът играе ролята на увод към Вашата автобиография и тук също можете да посочите колко години опит имате, както и Вашите най-впечатляващи умения, черти и квалификации.

Ето един пример за кратък уводен текст за позицията Административен асситент:

Професионален административен асистент с над 7 години опит в корпоративния сектор в компании в Пловдив и София. Отлични комуникационни и организационни умения, богат набор от дигитални умения, доказан професионалист и организатор в ежедневните административни процеси, фирмени събития и пътувания.

Трудов стаж

Трудовият стаж е най-важният раздел, с който следва да започнете, и който винаги се представя в обратен хронологичен ред - от най-последната Ви месторабота към предишната.

Тук трябва за опишете длъжността си, името и местоположението на компанията, за която сте работили, както и периода на заеманата длъжност. Под всяко назначение е добре с 2-3 точки да изброите задълженията и отговорностите, които сте изпълнявали. Например:

Март 2021 - Август 2023 г. -  Административен асистент, Перун СФ Трейдинг ООД, София, България. 

  • Управление на фронт офис, фирмена кореспонденция, график за срещи и корпоративни събития за екип от 25 човека и 3-ма представители на ръководството на компанията. 
  • Подготовка и управление на фирмени поръчки за консумативи и материали, куриерски пратки и доставчици.
  • Задължения за водене на фирмена комуникация по телефон, имейл и посрещане на място на посетители.

Образование

Образованието също се представя в обратен хронологичен ред. За всеки запис трябва да посочите името и местоположението на училището, което сте посещавали, датата на завършване или годините на посещение. Ако имате висше образование е добре да посочите и образователната степен, например:

2010 - 2014 г. Бакалавър по бизнес администрация, УНСС София

Твърди умения

Твърдите умения са техническите способности, които обикновено са доста специфични за работата и са свързани с управление на офис. Например -  планиране и управление на графици, организация на срещи и събития, водене на кореспонденция, управление на поръчки и работа с доставчици, както и редица дигитални умения като Microsoft Office, Google Workspace и т.н. 

Меки умения

Меките или преносимите умения се развиват през цялата кариера на човек и понякога са силно свързани и с чисто личностни характеристики. Примерите за едни от най-търсените меки умения, които специалистите по подбор на персонал проверяват за длъжността Рецепционист включват планиране, отлични комуникационни умения, управление на времето, обслужване на клиенти и др. Към тях могат да се добавят и способност за работа самостоятелно и в екип, работа под напрежение, работа в динамична среда и др.

Извън представените по-горе раздели, по желание във Вашата автобиография можете да включите и други такива, които дават по-богата информация за Вашата професионална подготовка и опит. Такива са например сертификати, владеене на езици, хобита и интереси, доброволческа работа и други. Гледайте, все пак да поберете CV-то си в максимум 1 страница формат А4.

Съвети за писане на автобиография за Рецепционист

Един от най-важните съвети, които можем да Ви предложим когато кандидатствате за подобен тип длъжност на Рецепционист или Административен сътрудник е именно, да адпатирате автобиографията си конкретно към изискванията посочени в обявата за работа. Отделянето на време и внимание за адаптиране на стандартното Ви CV към информация по обявата за работа, показва сериозно и задълбочено отношение и това може значително да повиши шансовете Ви да си спечелите интервю.

Започнете като прочетете внимателно описанието на длъжността, за да идентифицирате конкретния език, който работодателят използва, за да опише какво търси в ролята на Административен асистент. След това използвайте същия език, когато описвате своите умения и квалификации, за да покажете, че сте отделили време да прочетете обявата за работа и да персонализирате автобиографията си. Така ще впечатлите работодателите, че приемате процеса на кандидатстване за работа сериозно и ще помогне на автобиографията Ви да премине през сканирането на автоматизирана система за проследяване на кандидати (ATS).

Винаги е добре да използвате образец на CV с обратна хронология. Това е най-популярният и най-лесният формат за бързо сканиране от работодателите. Всички записи в отделните раздели трябва да бъдат представени в обратен хронологичен ред, като започнете с текущата или най-скорошната си активност, назад към всяка предишна. 

Освен качествено, не по-малко важно е и да формулирате количествено Вашите постижения, където е възможно. Използвайте числа и данни, за да добавите конкретност и достоверност към Вашите постижения. Това може да означава, че очертавате точно колко на брой програми и графици сте управлявали, за колко хора едновременно, бюджетите за пътуване и за закупуване на материали, които са Ви били поверени, с колко телефонни обаждания сте се справяли успешно на ежедневна база или други измерими постижения, в които сте се доказали.

Цялата информация в CV-то Ви е най-добре да обхване не повече от една страница, ако имате по-малко от 10 години трудов и стаж,  и не повече от две страници, ако имате дългогодишен опит.

Вашето CV е първи тест за новата работа

Изпращането на професионално CV, адаптирано по конкретна обява за работа, е начин да покажете, че бързо разбирате задачата, притежавате отлични комуникационни умения, в това число и писмени, както и развит усет за план, подредба и структура. Това са фактори, които бъдещите работодатели със сигурност ще оценят, когато проверяват кандидатурата Ви. 

Затова гледайте на задачата с изготвянето на CV като на входящ тест на първо ниво, който трябва да преминете успешно, за да стигнете до следващото.

Използвайте обратен хронологичен формат, адаптирайте автобиографията си към изискванията описани в обявата за работа, по която кандидатствате, и определете количествено постиженията си, където и когато е възможно.

Създайте своята автобиография за Рецепционист още днес с помощта на нашите шаблони за CV! Следвайте ръководството в редактора на Jobseeker, за да създадете своята перфектна автобиография лесно и професионално. 

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега