Примерно мотивационно писмо за учител

Примерно мотивационно писмо за учител

В практиката на подбор на персонал в България, мотивационното писмо за учител, често може да се срещне и като придружително писмо, молба или писмо за работа. В писмото за работа за професията на учител, особено важно е да успеете да придадете именно онова мотивиращо и вдъхновяваща усещане, което самата учителска професия изисква и предполага. В тази статия ще Ви ориентираме как да структурирате правилно и убедително съдържанието и стила на писмото, за да представите една забележителна кандидатурата.

Защо е важно мотивационното писмо да е адаптирано към учителската професия

Основната цел на мотивационното писмо за учител, е да направи отлично и забележително първо впечатление, точно както би направила и самата среща на живо с експертите, които провеждат интервюто. Основният момент, на който трябва да наблегнете е, да създадете такова писмо, което да дава отговор на въпроса, в какво конкретно училище бихте искали да работите и как считате, че се вписвате в него.

Мотивационното писмо е Вашата визитка и лична реклама като учител. Тук е мястото интелигентно и интригуващо да представите личното си виждане, че сте именно правилният за училището нов учител.

Разбира се, само по себе си, мотивационното писмо не е достатъчно. То се явява придружаващо на не по-малко впечатляващото CV на учител. В Jobseeker разполагаме с отлични шаблони за CV, които ще Ви помогнат да се подготвите професионално и на ниво.

Задължителни елементи на мотивационното писмо за учител 

Когато съставяте мотивационното писмо за учител, можете да следвате същите критерии като за добър план на урока – структуриран, ясен и интригуващ. В нази връзка, мотивационното писмо за учител следва да съдържа следните ключови елементи:

Персонализирано обръщение 

 • Използвайте обръщение към директора на училището или представител на комисията по подбор по име, с което да покажете, че сте проявили задълбочен интерес и сте проучили добре възможностите за работа в конкретното училище.

Въведение

 • Обяснете накратко защо сте впечатлени от конкретните училище и длъжност, като споменете основните характеристики, които Ви допадат и резонират с Вашата личност и професионален опит като учител.

Вашата философия на преподаване

 • Добре е също така, да опишете накратко Вашата лична философия на преподаване и как тя отразява ценностите, мисията и културата на училището, в което кандидатствате.

Вашият опит

 • Наблегнете на най-важните моменти от Вашия учителски опит, приоритизирайте постиженията си и представете ползите, с които смятате, че ще допринесете за новото училище. 

Умения за работа с деца

 • Тук е добре да споделите Вашите лични умения и талант как общувате с учениците, как управлявате учебния процес и защо децата Ви харесват.

Заключение

 • Наблегнете отново на възможността за присъединяване към екипа на новото училище и как ще добавите стойност и полза в новата среда. Не забравяйте да благодарите за отделеното време и внимание и да оставите опция за последващ контакт и обратна връзка.

Оформление на мотивационното писмо

Вашето мотивационно писмо за учител задължително трябва да има елегантен, четлив и привлекателен формат, за да бъде приятно и леко за четене. Оформлението също играе роля, за да Ви възприемат професионално. 

Опитайте се да вместите целия текст на писмото в рамките на една страница, като използвате стандартен шрифт и се придържате към следното оформление:

Заглавие

 •  Вашата лична информация за контакт, поставя се в горната част на мотивационното писмо.

Обръщение

 • Обърнете се към получателя по име, или като минимум, по длъжност. Не забравяйте за започнете с учтивата официална форма Уважаеми г-н или Уважаема г-жо заедно с името на човека.

Въведение 

 • Представете се по име и посочете длъжността, за която кандидатствате, и за която считате, че Вашата кандидатура е подходяща.

Съдържание (основа)

 • Запознайте накратко адресата с Вашите умения, квалификации, опит и лична философия на преподаване.

Заключение

 • Благодарете на адресата за отделеното време, посочете отново Вашата информация за контакт и заявете накратко интереса си към позицията. Прието е писмото за работа да завършва и с учтив, уважителен поздрав като например С уважение, Поздрави, Искрено Ваш/а и подпис.

Примерно мотивационно писмо за учител

До г-жа Нели Икономова
Директор на Английска езикова гимназия 
София

От Ина Петкова
Латинка 15, София 1113
Тел. 0881 45 65 12

14 януари 2024

Уважаема г-жо Икономова,
Казвам се Ина Петкова и съм учител по химия с над 10 години професионален опит. Пиша Ви във връзка с публикуваната обява за длъжността Учител по химия с английски език във Вашето училище.

Повече от 10 години преподавам химия на ученици от 9 и 10 клас, както и профил химия в 11 и 12 клас в столичното 111-то училище “Акад. Михаил Арнаудов”. Самата аз съм възпитаник на Английската езикова гимназия в град Варна с диплома за отличен успех. Езиците и науката винаги са били моя страст, а работата с деца и юноши се превърна в собствена мисия за възпитаване на повече доброта и интерес към знанието в нашето общество.

След дипломирането ми в бакалавърската програма по Органична химия към ХТМУ в град София, веднага започнах работа като учител по химия в гимназиален курс, и до момента съм посветила професионалното си развитие на работата с децата. 

Познавам успехите и отличното представянето на Вашия училищен отбор по химия от градските и националните кръгове на олимпиадите. В последните 3 години от работата ми в столичното училище, под мое ръководство 3-ма мои ученици достигнаха до финалния кръг на националната олимпиада, като един от моите възпитаници зае престижното 4 място в страната. Тази година средният успех на втората, избираема матура по химия на учениците от випуска, на който преподавах беше мн.добър 5.44.

Вярвам, че притежавам широк спектър от качества, които биха били изключително ценни за обявената свободна длъжност в ръководената от Вас гимназия. Любовта ми към езиците и науката резонира с философията ми на преподаване, в която силно акцентирам на срещата, която наука и изкуство си дават през целия живот. 

Стремя се да запаля любопитство у децата, да търсят и да бъдат изследователи, да ползват източници и на български и на английски език, модерните технологии и да се изразяват красиво и правилно, дори когато споделят научни факти.

Именно тази моя страст към симбиозата от наука, литература и езици, смитам, че ми е помогнала да намеря вярната формула към това да бъда приятел с децата, да имам лесна общ език и комуникация с тях, без да прекрачвам границата учител-ученик. 

Вроденото ми чувство за критично мислене, съчетано с позитивизъм, също е нещо, което е част от личния ми преподавателски почерк да насърчавам децата да излязат от клишето и да бъдат изследователи.

Смея да твърдя, че съм добър педагог в работата с подрастващи. Колегите ме определят като отличен организатор, а учениците обичат да казват, че обяснявам ясно и увлекателно. 

В приложената автобиография към кандидатурата ми съм описала подробно образователната си подготовка в бакалавърска програма, както и всички преподавателски и езикови квалификационни умения и сертификати, които ми позволяват да кандидатствам за обявената длъжност.

За мен ще бъде чест и желано, престижно продължение в професионалната ми кариера да се присъединя към екипа на Английската езикова гимназия в София.  Ще се радвам на лична среща с Вас и обратна връзка. 

Като Ви благодаря за отделеното време и внимание, оставам на разположение на телефон 0881 45 65 12.

С уважение,
Ина Петкова

Прил. Автобиография 

За какво да внимавате

Когато подготвяте Вашето писмо за работа като учител, трябва много да внимавате за практики, които се приемат „добре“ и такива, които в никакъв случай „не трябва“, да прилагате, за да напишете едно издържано и интересно писмо.

Към добрите, препоръчителни практики спадат следните:

 • Всяко мотивационно писмо трябва да е адаптирано към конкретното училище и съответната длъжност.
 • Използвайте конкретни примери, за да демонстрирате положителното отношение на учениците Ви към Вас.
 • Писмото трябва да е  кратко, леко за четене и с ясен фокус върху темата.
 • Проверете писмото да няма правописни или други грешки.
 • Подчертайте личния си подход и философия на преподаване.

Към практиките, които трябва задължително да избягвате, спадат следните:

 • Не е желателно да използвате общо писмо, което да може да бъде изпратено до множество работодатели.
 • Не повтаряйте автобиографията си в писмото, важно е писмото да я допълва, а не да я възпроизвежда.
 • Не се отклонявайте от професионалния си опит.
 • Не използвайте жаргон, чуждици или прекалено свободен и неформален език.
 • Дължината на писмо не бива да превишава една страница.

3 полезни съвета 

Подготовката и съставянето на професионално издържано и впечатляващо  мотивационно писмо за учител може да се окаже трудна задача, особено ако преди не сте писали подобен документ. Тук сме представили още 3 допълнителни полезни съвета преди да започнете:

Направете проучване

 • Отделете време, за да се запознаете добре с  културата, програмите и постиженията на училището. Това ще Ви помогне за едно наистина конкретно и персонализирано писмо, с което да кандидатствате.

Покажете отношение

 • В писмото Ви е добре да се усеща ентусиазъм и готовност да работите отдадено и с любов към професията.

Завършете с призив за действие

 • Напишете, че оставате на разположение, че очаквате обратна връзка и наистина ще се радвате на лична среща с директора и представители на екипа на училището.

За кандидатура, която наистина се отличава

Наред с мотивационното писмо, което допълва автобиографията, увърждава Вашата мотивация и откроява кандидатурата, така че да звучи професионално и да е конкурентна пред останалите, трябва да имате и перфектно подготвено CV, което следва изискванията и формулировките на обявата за работа. Това е най-сигурният начин да покажете на бъдещите си колеги в желаното училище, че приемате процеса на кандидатстване сериозно и отговорно и сте се подготвили с информация за тяхното училище.

Създайте своята автобиография за професията на учител с помощта на нашите шаблони за CV и шаблони за мотивационно писмо. Следвайте ръководството в редактора на Jobseeker, за да създадете своята перфектна автобиография лесно и професионално и да си спечелите интервю за желаната длъжност в професията на учител.

Споделяне през:

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега