Мотивационно писмо за продавач-консултант

Мотивационно писмо за продавач-консултант

Професията на продавач-консултанта е една от най-разнообразните по отношение на обявите за работа, на които можете да попаднете. Най-често, когато в обявите се търси продавач-консултант, става дума за търговия на дребно в търговски обекти, които продават бързооборотни и други стоки за бита и ежедневното потребление. За тази цел, уменията и личните качества, които притежавате, и които ще представите в документите си за кандидатстване, са от изключителна важност. В тази статия сме Ви подготвили полезни съвети как да съставите своето мотивационно писмо за продавач-консултант, така че да представите убедително и професионално своята кандидатура и да увеличите шансовете си за успех.

Защо е важно мотивационното Ви писмо да е адаптирано към обявата за работа

Мотивационно писмо за продавач-консултант има за цел да допълни Вашето CV и да предложи повече информация за това как работите с клиенти, каква самооценка за необходимите опит и умения си давате, както и да вдигне завесата като цяло, дали притежавате чисто личностните качества и умения, които се изискват за тази конкретна длъжност. 

Писмото за работа е възможност да се аргументирате добре какво Ви мотивира да търсите назначение точно в този конкретен търговски обект, който е обявил длъжността и как бихте се справили ако поемете длъжността. За мениджърите по наемане на персонал, това е важна информация, в техния процес по селекция на кандидатите и взимане на решения.

Важни елементи в съдържанието на мотивационното писмо за продавач-консултант

Съдържанието на едно добре написано мотивационно писмо за професията на продавач-консултанта трябва да съдържа необходимите акценти, с които да спечелите вниманието на специалистите по подбор персонал. Затова е важно неговият текст да е изграден на основата на съществена и подходяща, имаща пряко отношение къв обявената длъжност информация. Желателно е да включите няколко основни компонента в изложението си:

Въведение

Като всяко начало, и тук въведението на писмото може да изиграе определяща роля. Освен с уважително обръщение, въведението на писмото Ви трябва да звучи учтиво, с респект и по същество. Тук трябва да изложите конкретната длъжност, за която кандидатствате и да обясните накратко откъде сте научили за нея и защо проявявате интерес към конкурса.

Акценти в опита Ви като продавач-консултант 

Основната информация на писмото Ви за работа трябва да поставя търсените акценти върху Вашия трудов стаж, опит в търговската сфера и уменията, които притежавате. Опишете как отговаряте на стандартите за продавач-консултант като опит и сфера на специализация. Аргументирайте се от колко време предоставяте компетентни консултации и внимание на клиентите в търговския обект. 

Акцент върху търсените специфични умения

В допълнение към Вашия трудов стаж и години на специализиран опит, изведете на първо място 4-5 умения, в които наистина сте добри и имате нивото, което се търси в обявата. Обявата за работа и описанието на длъжността ще Ви насочат към важните елементи на трудовия Ви стаж и опит, които преглеждащите документите Ви ще търсят.

Вашите лични качества като продавач-консултант

За тези позиции обикновено има много кандидати и това, което наистина може да Ви изведе напред в селекцията, заедно с опита Ви, със сигурност са силните Ви лични качества да работите с клиенти. Способността да се справяте учтиво, енергечино, бързо, адекватно и да имате правилната и навременна реакция в обслужването на клиенти са сред най-търсените качества при продавач-консултантите. Споменете ги стегнато, ясно и аргументирано.

Оформление на мотивационното писмо за работа

Мотивационното писмо за работа като продавач-консултант трябва да се оформи прегледно и стилно като текст, дизайн и структура, в привлекателен и прегледен вид, за да изглежда професионално издържано във всяко едно отношение. 

По-долу сме Ви предложили един базов модел за оформление на мотивационното писмо в няколко абзаца, по който може да съставите Вашето за продавач-консултант:

 • Заглавие с информация за контакт: В началото на писмото поставете данните на адресата, както и Вашите лични данни за контакт, необходими за връзка с Вас при интерес за интервю. 
 • Въведение: Започнете с учтиво обръщение към адресата, като писмото Ви трябва да е адресирано задължително по име, конкретно до човека, който извършва подбора. Тази информация най-често е посочена в обявата за работа. За начало използвайте приетите в българския език учтиви форми за обръщение като Уважаема г-жо/Уважаеми г-не. Посочете също и във връзка с коя конкретна обява за работа кандидатствате и къде сте я прочели.
 • Основа на писмото: Представете накратко Вашата текуща (най-скорошна) длъжност, която заемате и отговорностите, които изпълнявате като продавач-консултант. Акцентирайте върху образованието, профила или специализацията, които имате като продавач-консултант, както и на ключовите Ви меки и твърди умения. Споменете Вашите силни страни и мотивация да кандидатствате на новото назначение.
 • Заключение и подпис: Изкажете благодарност за отделеното време и задължително оставете опция (призив) за лична среща. Завършете в учтива форма и веднага след подписа посочете всички прикачени към писмото документи, които изпращате - автобиография, препоръки, други.

Пример за мотивационно писмо

Г-н Антон Каменов
Управител Техноленд ООД
Бул Ал. Малинов 176, офис 14
София 1116

Михаил Христов
Продавач-консултант
Ул Кокиче 12, ап 4
София 1126

27 март 2024

Уважаеми г-н Каменов,

Пиша Ви по повод на публикуваната обява за длъжността продавач-консултант в новооткрития Ви магазин в Мол Парадайз сити, за която научих от www.jobsportal.bg днес. Бих искал да кандидатствам за отворената позиция и с настоящото писмо, използвам случая да Ви представя моята кандидатура, опит и умения.

Имам 6 години опит като продавач-консултант, придобит в няколко различни търговски обекта. За кратко работих като продавач в отдел електроматериали в голям строителен хипермаркет, след което се преместих в магазин за велосипеди. През последните 3 години, мога да кажа, че се специализирах в търговията с бяла техника, като познавам отлично основните производители и марки на пазара в отделните продуктови категории и линии по отношение на перални, сушилни, комбинирани уреди, печки, котлони, хладилници и уреди за вграждане. Умея свободно да консултирам клиенти, да ги информирам за текущи промоции, удължена гаранция, както и да сравням предимствата и техническите параметри на марките от наличния в магазина асортимент. 

В рамките на трудовия си опит съм провеждал тестове на уредите в присъствието на клиента, обработвал съм гаранционните документи и съм запознавал клиентите с условията за връщане, рекламация и възможности за сервизно обслужване. 

Имам опит също така, с подредбата на продуктите в салона, попълване, отпечатване и поставяне на етикетната информация и следене за наличностите. Умея да работя със софтуери за поддръжка на складова програма, които съм описал подробно в приложената автобиография.

Определям се като учтив и инициативен консултант. Работя с клиентите с много търпение, разбиране, баланс и запазване на спокойствие, когато някои от тях могат да се определят като по-предизвикателни и претенциозни случаи. Винаги се старая да обърна внимание на всеки клиент в определения ми сектор в търговския салон.

Имам отлични взаимоотношения изградени с екипа на търговския обект и колегите в настоящата ми работа.  Единствената причина, поради която предприемам промяната е близостта на Вашия магазин до мястото, на което живея. В момента прекарвам много време в пътуване от единия до другия край на град София.

Определям се като позитивен, отзивчив, честен и работлив човек и вярвам, че присъединяването към Вашия екип ще бъде важен момент и в моето бъдещо професионално развитие

В приложената автобиография към кандидатурата си съм описал подробно образователната си подготовка в Търговската гимназия в град Варна, както и всички последващи сертификационни и продуктови обучения, през които съм преминал за работа с продуктовите линии на отделните марки. 

Ще се радвам на лична среща с Вас да обсъдим възможностите за работа.Като Ви благодаря за отделеното време и внимание, оставам на разположение на телефон 0880 42 32 54 и имейл misho.hriss@abv.bg.

С уважение, 
Михаил Христов

Прил. Автобиография, удостоверения за преминато продуктово обучение - 7 бр. 

За какво да внимавате при изготвяне на мотивационното писмо

Често задачата да се напише мотивационно писмо за работа се оказва голямо предизвикателство за редица кандидати, особено когато им е за първи път. Предлагаме Ви кратък списък с някои полезни съвети, които ще Ви помогнат да разгърнете своя текст без да повтаряте едни от най-често срещаните грешки при изготвянето на писмото:

 • Адаптирайте мотивационното си писмо за конкретната длъжност и обявен профил на продавач-консултант.
 • Постарайте се мотивационното Ви писмо да е ясно, фокусирано и да не е повече от 1 стандартна страница като текст.
 • Проверете добре готовото писмо преди да го изпратите за всякакви граматически, печатни или правописни грешки. Помолете по-опитен от Вас човек също да го види, и да Ви даде обратна връзка как звучи и изглежда през неговата преценка.
 • Всяко писмо трябва да отговаря на една длъжност, по една обява.
 • Не включвайте опит или умения, които не са приложими за дадената длъжност на продавач-консултант. Например ако сте работили нещо друго, което е далеч от търговската сфера.
 • Внимавайте какъв език и стил на писане използвате, придържайте се към изискванията за бизнес кореспонденция.

За продавач-консултант, който ще направи впечатление

В заключение ви предлагаме и още три полезни съвета за успешно мотивационно писмо:

 • Наблегнете на Вашите най-ценни меки умения.  В професията на продавач-консултанта, зад отличното обслужване и внимание към клиентите седят много лични качества, които са ценни и се възпитават и отработват с времето.
 • Бъдете много конкретни, дайте примери, с които да илюстрирате Вашите умения и опит по отношение на това, което се търси за длъжността.
 • Ако кандидатствате в по-голяма търговски верига или магазин, използвайте ключови думи и оптимизирайте писмото си за ATS подбор (автоматични системи за проследяване на кандидати). Включете подходящите ключови думи и формулировки, които ще намерите в текста на обявата за работа. 

Как Jobseeker идва на помощ

Използването на готови образци за оформление на документи за кандидатстване за работа винаги е добра идея, когато искате да се представите професионлано и на ниво. В Jobseeker ще намерите богат набор от елегантни и професионални  шаблони за мотивационно писмо, които не само ще Ви помогнат по-бързо да се ориентирате в структурата на съдържанието и оформлението на писмото, но с готовите ни примери може да се вдъхновите и за Вашия текст.

Jobseeker e платформа, която може много да Ви помогне и улесни. Тук ще откриете и подходящи, професионално разработени и издържани шаблони за CV, които ще Ви помогнат да представите в стилен дизайн, четлива структура и приятно оформление Вашите опит и умения като продавач-консултант. 

Добре изготвеното мотивационно писмо, върви в комплект и с отлично написано CV, с което да представите впечатляващата си и подходяща кандидатура за длъжността на продавач-консултант. Разгледайте и нашите готови образци и полезни статии с примерни мотивационни писма, за да се ориентирате в подредбата и акцентите, на които да наблегнете. 

Не пропускайте и нашето предложение за примерно CV на продавач-консултант, което може да Ви послужи за образец как да оформите Вашата автобиография. Регистрирайте се и опитайте още днес!

Споделяне през:

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега