Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 22 април 2024

Мотивационно писмо за адвокат

Адвокатът е престижна и отговорна професия, в която професионалистите развиват определен профил, за да съдействат, консултират и защитават интересите на своите клиенти, физически и юридически лица, пред или извън съдилищата и институциите. Когато кандидатствате за работа като адвокат, с първото впечатление е много важно да покажете завидни умения за издържан и прецизен начин на подредба и представяне на факти и информация. В тази статия ще Ви кажем как да създадете мотивационно писмо, в допълнение към Вашата автобиография, което да подчертава Вашите умения, опит и професионални постижения в подходящ стил, формат и подредба.

Защо е от значение да адаптирате мотивационното писмо към конкретния профил за адвокат

Независимо дали сте опитен или начинаещ адвокат в занаята, мотивационното писмо, което е написано конкретно за дадена длъжност, има за цел да валидира факта, че познавате сферата на дейност, профила и юридическите нужди на компанията или адвокатската кантора, в която кандидатствате. Неговата цел е да покаже, че притежавате необхидимите както опит, така и юридически профил, които се търсят от компанията работодател. 

Ако писмото Ви е твърде общо и не адресира конкретна обява или фирма, няма да изглежда сериозно и едва ли ще успеете да убедите преглеждащите документите Ви експерти по подбор на персонал, че сте идеалният кандидат за обявената позиция за работа.

Кои са ключовите компоненти в съдържанието на мотивационното писмо за адвокат

В България, за да станете адвокат след завършване на висше юридическо образование има изисквания за юридически стаж, полагане на допълнителни изпити, придобиване на съответен ранг и членство в адвокатска колегия. Наред с това, писмото също е мястото, на което да покажете какъв е Вашият професионален профил като адвокат и в коя сфера специализирате. Мотивационното писмо за адвокат трябва да съдържа следните ключови компоненти, които да изведат необходимите акценти върху Вашата кандидатура:

Въведение

Писмото винаги започва с учтиво обръщение и въведение за конкретната длъжност, за която кандидатствате, как сте научили за нея и защо проявявате интерес към конкурса.

Юридически стаж, опит и умения като адвокат 

Веднага след краткото въведение, идва ред на най-важния раздел, в който трябва да споменете Вашия профил като адвокат, ранг, юридически стаж и умения. Той е най-ключовият в съдържанието на писмото, защото откроява силните Ви страни, които Ви правят подходящ кандидат за длъжността. Добре е да споменете и висшето учебно заведение, в което сте придобили квалификация юрист и постиженията в професията, с които най-много се гордеете.

Членство в адвокатска колегия

Задължително трябва да споменете адвокатската колегия, в която членувате и годината на вписване. Този факт е важен за преглеждащите професионланата Ви автобиография и идва да удостовери, че наистина сте адвокат, а не само юрист. Ако Ви предстоят планирани изпити, споделете сесията, на която ще се явите и съответния ранг, за който се подготвяте.

Мотивация и желание за развитие

В заключителната част на текста трябва да обобщите защо сте мотивирани да кандидатствате за обявената длъжност, какво знаете за компанията, какво искате да постигнете и разбира се, с какво ще допринесете за нейното развитие.

Оформление на мотивационното писмо

За структуриране на съдържанието на Вашето мотивационно писмо за адвокат, можете да използвате следния модел, който е подходящ също и за други професии за юрист. Най-общо моделът за оформление на мотивационно писмо се разгръща в няколко абзаца, подредени в следната последователност:

 • Заглавие с информация за контакт: Тук поставяте Вашите лични данни за контакт като име и фамилия, адрес, имейл адрес и телефонен номер, за връзка при интерес за интервю. Те се изписват веднага под данните на адресата.
 • Въведение: Като всяко официално писмо, мотивационното писмо трябва да започне с учтиво обръщение към конкретен адресат, по име. Хубаво е също да споменете по коя конкретна длъжност и обява за работа кандидатствате и как сте научили за нея. 
 • Първи и втори основен абзац: Опишете накратко кога и къде сте завършили висше юридическо образование и откога сте вписани като адвокат, като посочите годината и пълното наименование на адвокатската колегия. Споменете текущата Ви месторабота и общ юридически стаж до момента, като подчертаете професионалния си профил като адвокат.
 • Трети и четвърти основен абзац: Мотивирайте желанието си за работа в конкретната компания и споменете Вашите силни страни, качества и умения, с които считате, че ще бъдете полезни в новото назначение. 
 • Заключителен абзац: Благодарете на адресата за отделеното време и внимание оставете опция за лична среща. Завършете писмото с учтив подпис като Искрено Ваш/а, С уважение и др.
 • Придружаващи писмото файлове или документи: След подписа избройте всички прикачени документи - автобиография, сертификати, удостоверения, препоръка, дипломи или други документи, които изпращате заедно с писмото.

Примерно мотивационно писмо

Ани Попова
Управител на адв. кантора Лекс 1000 ООД
Бул България 21, ет 2
София 1404

Лили Ангелова
Адвокат
Кв. Драгалевци, ул. Бор 9
София 1410

11 март 2024 г.

Уважаема госпожо Попова,

Пиша Ви по повод на публикуваната днес обява за длъжността Адвокат по корпоративно право в сайта на адвокатска кантора Лекс 1000 ООД. С настоящото писмо, бих искала да изразя желанието си да участвам в обявения конкурс.  

Повече от 10 години практикувам като адвокат и притежавам профилиран юридически опит в сферата на корпоративното право придобит в голяма международна компания и като адвокат на свободна практика. 

Завършила съм специалност Право в Софийския университет Св. Климент Охридски и от 2016 г. Съм член на Първа софийска адвокатска колегия. Владея свободно английски и френски език и в кариерата си съм работила с множество клиенти от чужбина по въпросите на местното и корпоративното право.

Притежавам опит с правни въпроси на големи международни компании в България, както и с представители на малкия и среден български бизнес по най-разнообразни казуси. 

Имам и известен опит също така, с казуси по търговско право, договорно право и интелектуална собственост, както и няколко завършение обучения със сертификат към Европейския правен център за обучения и квалификация, които съм описала в приложената автобиография. Те ми помогнаха да обогатя знанията си във връзка с приложението на редица Европейски директиви в правната практика и за проекти на мои клиенти, по които съм работила като правен консултант.

Определям се като човек, който изпипва и най-малката подробност в детайл, създава и управлява отлично професионални взаимоотношения с клиентите и колегите и държи на изключително високото качество в работата и обслужването. 

Обичам екипната работа и взаимодействието между различните експерти, с които работя, така че вярвам, че ще се впиша добре във Вашия екип и ще мога да дам своя принос за Вашата кантора с опита, уменията и знанията, които нося.  Вярвам, че макар и в адвокатската професия да се налага да работим предимно индивидуално, успешните казуси са плод преди всичко на усилията и труда на екип от експерти. 

Като Ви благодаря за отделеното време и внимание, оставам на разположение за възможност за лична среща, на имейл lilliann@abv.bg и телефон 018 957 893.

С уважение,

Лили Ангелова

Прил. Автобиография, удостоверения за завършени обучения 3 броя.

За какво да внимавате в мотивационното писмо за адвокат

Когато подготвяте Вашето мотивационно писмо за работа като адвокат, трябва да подходите с безупречна прецизност към текста и съдържанието на документа, точно както бихте подходили в детайл и в правната сфера. Предлагаме Ви няколко съвета за какво да внимавате когато пишете, за да успеете да съставите едно наистина издържано и интригуващо писмо.

Към препоръчителните ни практики спадат следните:

 • Адаптирайте писмото към съответната длъжност, както е дадена по обявата.
 • Писмото трябва да е кратко, леко за четене и с ясен фокус върху темата.
 • Подчертайте личния си подход и опит в работата.
 • Задължително споменете какво знаете за компанията и как виждате Вашия полезен принос за нея в новата Ви роля.

Към практиките, които трябва задължително да избягвате, спадат следните:

 • В никакъв случай не използвайте общо писмо, подготвено за няколко кантори или фирми едновременно.
 • Не повтаряйте автобиографията си в писмото, важно е писмото да я допълва с търсените акценти, а не да я преразказва.
 • Не използвайте прекалено свободен език, придържайте се към стила на строгата бизнес кореспонденция, присъща на тази сфера на дейност.
 • Дължината на писмо не трябва да превишава една страница.
 • Още 4 съвета за впечатляващо писмо за адвокат

Ето и още няколко насоки при подготовката на мотивационно писмо за адвокат, които могат да Ви помогнат да се отличите като кандидат и да увеличат шансовете Ви за спечелване на интервю:

 • Синхронизирайте дизайна на мотивационното писмо с този на Вашето CV-то - естетиката на документите Ви трябва да е идентична. Те трябва да носят усещане за професионализъм и перфекционизъм и да са приятни и за четене.
 • Адресирайте мотивационното си писмо директно до човека по подбор на персонал, или който е посочен в обявата, по име. В България не е прието мотивационните писма за работа да се адресират стандартно и безлично в стил: До когото може да послужи. 
 • Използвайте професионален стил на изразяване - добрата и професионална писмена комуникация е ключово умение, което в професията на адвокат винаги ще Ви тябва.
 • Проверете хубаво мотивационното писмо преди да го изпратите за евентуални грешки от всякакъв вид и демонстрирайте внимание в детайла.

Мотивационно писмо за адвокат, което веднага се откроява

Да напишете впечатляващо мотивационно писмо за начинаещ или опитен адвокат далеч не е невъзможна задача. В Jobseeker  ще Ви помогнем със специални шаблони за мотивационно писмо, които ще Ви помогнат по-бързо да се ориентирате в неговата структура и оформление.

Заедно с мотивационното писмо, за идеалната кандидатура на адвокат, първо ще Ви трябва и отлично написано CV. Нашата платформа може много да Ви помогне и улесни в това отношение. Тук ще Ви предложим професионално разработени шаблони за CV, готови примери и статии с насоки, с които да представите нагледно най-доброто от Вашите опит, умения и постижения в професията.

Разгледайте и нашето примерно CV за адвокат, което може да Ви улесни в съставянето на Вашата професионална автобиография. Регистрирайте се и опитайте!

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега