Мотивационно писмо за адвокат

Адвокатът е престижна и отговорна професия, в която професионалистите развиват определен профил, за да съдействат, консултират и защитават интересите на своите клиенти, физически и юридически лица, пред или извън съдилищата и институциите. Когато кандидатствате за работа като адвокат, с първото впечатление е много важно да покажете завидни умения за издържан и прецизен начин на подредба и представяне на факти и информация. В тази статия ще Ви кажем как да създадете мотивационно писмо, в допълнение към Вашата автобиография, което да подчертава Вашите умения, опит и професионални постижения в подходящ стил, формат и подредба.

Защо е от значение да адаптирате мотивационното писмо към конкретния профил за адвокат

Независимо дали сте опитен или начинаещ адвокат в занаята, мотивационното писмо, което е написано конкретно за дадена длъжност, има за цел да валидира факта, че познавате сферата на дейност, профила и юридическите нужди на компанията или адвокатската кантора, в която кандидатствате. Неговата цел е да покаже, че притежавате необхидимите както опит, така и юридически профил, които се търсят от компанията работодател. 

Ако писмото Ви е твърде общо и не адресира конкретна обява или фирма, няма да изглежда сериозно и едва ли ще успеете да убедите преглеждащите документите Ви експерти по подбор на персонал, че сте идеалният кандидат за обявената позиция за работа.

Кои са ключовите компоненти в съдържанието на мотивационното писмо за адвокат

В България, за да станете адвокат след завършване на висше юридическо образование има изисквания за юридически стаж, полагане на допълнителни изпити, придобиване на съответен ранг и членство в адвокатска колегия. Наред с това, писмото също е мястото, на което да покажете какъв е Вашият професионален профил като адвокат и в коя сфера специализирате. Мотивационното писмо за адвокат трябва да съдържа следните ключови компоненти, които да изведат необходимите акценти върху Вашата кандидатура:

Въведение

Писмото винаги започва с учтиво обръщение и въведение за конкретната длъжност, за която кандидатствате, как сте научили за нея и защо проявявате интерес към конкурса.

Юридически стаж, опит и умения като адвокат 

Веднага след краткото въведение, идва ред на най-важния раздел, в който трябва да споменете Вашия профил като адвокат, ранг, юридически стаж и умения. Той е най-ключовият в съдържанието на писмото, защото откроява силните Ви страни, които Ви правят подходящ кандидат за длъжността. Добре е да споменете и висшето учебно заведение, в което сте придобили квалификация юрист и постиженията в професията, с които най-много се гордеете.

Членство в адвокатска колегия

Задължително трябва да споменете адвокатската колегия, в която членувате и годината на вписване. Този факт е важен за преглеждащите професионланата Ви автобиография и идва да удостовери, че наистина сте адвокат, а не само юрист. Ако Ви предстоят планирани изпити, споделете сесията, на която ще се явите и съответния ранг, за който се подготвяте.

Мотивация и желание за развитие

В заключителната част на текста трябва да обобщите защо сте мотивирани да кандидатствате за обявената длъжност, какво знаете за компанията, какво искате да постигнете и разбира се, с какво ще допринесете за нейното развитие.

Оформление на мотивационното писмо

За структуриране на съдържанието на Вашето мотивационно писмо за адвокат, можете да използвате следния модел, който е подходящ също и за други професии за юрист. Най-общо моделът за оформление на мотивационно писмо се разгръща в няколко абзаца, подредени в следната последователност:

 • Заглавие с информация за контакт: Тук поставяте Вашите лични данни за контакт като име и фамилия, адрес, имейл адрес и телефонен номер, за връзка при интерес за интервю. Те се изписват веднага под данните на адресата.
 • Въведение: Като всяко официално писмо, мотивационното писмо трябва да започне с учтиво обръщение към конкретен адресат, по име. Хубаво е също да споменете по коя конкретна длъжност и обява за работа кандидатствате и как сте научили за нея. 
 • Първи и втори основен абзац: Опишете накратко кога и къде сте завършили висше юридическо образование и откога сте вписани като адвокат, като посочите годината и пълното наименование на адвокатската колегия. Споменете текущата Ви месторабота и общ юридически стаж до момента, като подчертаете професионалния си профил като адвокат.
 • Трети и четвърти основен абзац: Мотивирайте желанието си за работа в конкретната компания и споменете Вашите силни страни, качества и умения, с които считате, че ще бъдете полезни в новото назначение. 
 • Заключителен абзац: Благодарете на адресата за отделеното време и внимание оставете опция за лична среща. Завършете писмото с учтив подпис като Искрено Ваш/а, С уважение и др.
 • Придружаващи писмото файлове или документи: След подписа избройте всички прикачени документи - автобиография, сертификати, удостоверения, препоръка, дипломи или други документи, които изпращате заедно с писмото.

Примерно мотивационно писмо

Ани Попова
Управител на адв. кантора Лекс 1000 ООД
Бул България 21, ет 2
София 1404

Лили Ангелова
Адвокат
Кв. Драгалевци, ул. Бор 9
София 1410

11 март 2024 г.

Уважаема госпожо Попова,

Пиша Ви по повод на публикуваната днес обява за длъжността Адвокат по корпоративно право в сайта на адвокатска кантора Лекс 1000 ООД. С настоящото писмо, бих искала да изразя желанието си да участвам в обявения конкурс.  

Повече от 10 години практикувам като адвокат и притежавам профилиран юридически опит в сферата на корпоративното право придобит в голяма международна компания и като адвокат на свободна практика. 

Завършила съм специалност Право в Софийския университет Св. Климент Охридски и от 2016 г. Съм член на Първа софийска адвокатска колегия. Владея свободно английски и френски език и в кариерата си съм работила с множество клиенти от чужбина по въпросите на местното и корпоративното право.

Притежавам опит с правни въпроси на големи международни компании в България, както и с представители на малкия и среден български бизнес по най-разнообразни казуси. 

Имам и известен опит също така, с казуси по търговско право, договорно право и интелектуална собственост, както и няколко завършение обучения със сертификат към Европейския правен център за обучения и квалификация, които съм описала в приложената автобиография. Те ми помогнаха да обогатя знанията си във връзка с приложението на редица Европейски директиви в правната практика и за проекти на мои клиенти, по които съм работила като правен консултант.

Определям се като човек, който изпипва и най-малката подробност в детайл, създава и управлява отлично професионални взаимоотношения с клиентите и колегите и държи на изключително високото качество в работата и обслужването. 

Обичам екипната работа и взаимодействието между различните експерти, с които работя, така че вярвам, че ще се впиша добре във Вашия екип и ще мога да дам своя принос за Вашата кантора с опита, уменията и знанията, които нося.  Вярвам, че макар и в адвокатската професия да се налага да работим предимно индивидуално, успешните казуси са плод преди всичко на усилията и труда на екип от експерти. 

Като Ви благодаря за отделеното време и внимание, оставам на разположение за възможност за лична среща, на имейл lilliann@abv.bg и телефон 018 957 893.

С уважение,

Лили Ангелова

Прил. Автобиография, удостоверения за завършени обучения 3 броя.

За какво да внимавате в мотивационното писмо за адвокат

Когато подготвяте Вашето мотивационно писмо за работа като адвокат, трябва да подходите с безупречна прецизност към текста и съдържанието на документа, точно както бихте подходили в детайл и в правната сфера. Предлагаме Ви няколко съвета за какво да внимавате когато пишете, за да успеете да съставите едно наистина издържано и интригуващо писмо.

Към препоръчителните ни практики спадат следните:

 • Адаптирайте писмото към съответната длъжност, както е дадена по обявата.
 • Писмото трябва да е кратко, леко за четене и с ясен фокус върху темата.
 • Подчертайте личния си подход и опит в работата.
 • Задължително споменете какво знаете за компанията и как виждате Вашия полезен принос за нея в новата Ви роля.

Към практиките, които трябва задължително да избягвате, спадат следните:

 • В никакъв случай не използвайте общо писмо, подготвено за няколко кантори или фирми едновременно.
 • Не повтаряйте автобиографията си в писмото, важно е писмото да я допълва с търсените акценти, а не да я преразказва.
 • Не използвайте прекалено свободен език, придържайте се към стила на строгата бизнес кореспонденция, присъща на тази сфера на дейност.
 • Дължината на писмо не трябва да превишава една страница.
 • Още 4 съвета за впечатляващо писмо за адвокат

Ето и още няколко насоки при подготовката на мотивационно писмо за адвокат, които могат да Ви помогнат да се отличите като кандидат и да увеличат шансовете Ви за спечелване на интервю:

 • Синхронизирайте дизайна на мотивационното писмо с този на Вашето CV-то - естетиката на документите Ви трябва да е идентична. Те трябва да носят усещане за професионализъм и перфекционизъм и да са приятни и за четене.
 • Адресирайте мотивационното си писмо директно до човека по подбор на персонал, или който е посочен в обявата, по име. В България не е прието мотивационните писма за работа да се адресират стандартно и безлично в стил: До когото може да послужи. 
 • Използвайте професионален стил на изразяване - добрата и професионална писмена комуникация е ключово умение, което в професията на адвокат винаги ще Ви тябва.
 • Проверете хубаво мотивационното писмо преди да го изпратите за евентуални грешки от всякакъв вид и демонстрирайте внимание в детайла.

Мотивационно писмо за адвокат, което веднага се откроява

Да напишете впечатляващо мотивационно писмо за начинаещ или опитен адвокат далеч не е невъзможна задача. В Jobseeker  ще Ви помогнем със специални шаблони за мотивационно писмо, които ще Ви помогнат по-бързо да се ориентирате в неговата структура и оформление.

Заедно с мотивационното писмо, за идеалната кандидатура на адвокат, първо ще Ви трябва и отлично написано CV. Нашата платформа може много да Ви помогне и улесни в това отношение. Тук ще Ви предложим професионално разработени шаблони за CV, готови примери и статии с насоки, с които да представите нагледно най-доброто от Вашите опит, умения и постижения в професията.

Разгледайте и нашето примерно CV за адвокат, което може да Ви улесни в съставянето на Вашата професионална автобиография. Регистрирайте се и опитайте!

Споделяне през:

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега