Примерно CV за адвокат
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 17 април 2024

CV на адвокат

Професията на адвоката е ключова за функционирането на всяка държава в съответствие с действащото право и за защита на законните интереси на физическите и юридическите лица. В България, за да станете адвокат има изисквания за висше юридическо образование в ОКС магистър, юридически стаж, полагане на допълнителни изпити за придобиване на ранг, както и вписване в адвокатска колегия. Наред с този сложен комплекс от изисквания, основните задължения и отговорности на адвоката предполагат и редица присъщи умения и лични качества. За правилното им представяне в едно професионално CV за адвокат ще Ви разкажем в тази статия.

Ключови раздели, които да включите в CV-то си за адвокат

Всеки адвокат трябва да умее да демонстрира професионализъм, внимание към детайла и да вдъхва доверие и усещане за ред и прецизност. Това са качества, които могат да бъдат разпознати от опитните експерти по подбор на персонал, още в документите за кандидатстване за работа - автобиографията и мотивационното писмо. В ролята си на кандидат за работа като адвокат, трябва наистина да успеете да покажете в структурата на CV-то си последователност и отношение, подредена и ясна мисъл и писмени умения на отлично ниво. 

Четирите ключови раздела, на които трябва да обърнете внимание, когато кандидатствате за работа като адвокат в България са тези озаглавени Образование, Трудов стаж, Умения и Членство. Те са пряко свързани с открояването на Вашето висше юридическо образование и изискванията за юридически стаж, полагане при необходимост на допълнителни изпити и вписването Ви в регистъра на адвокатска колегия. 

Форматът и общите насоки, които Ви предлагаме за CV са подходящи и за другите юридически професии, в които кандидатите продължават след завършено висше юридическо образование и придобиват правоспособност според съответния държавен регламент, освен тези на адвокатите -  нотариуси, юрист-консулти, съдии, прокурори и др. Ето как най-общо можете да организирате структурата по приоритетни раздели:

Заглавие

В този раздел трябва да посочите трите си имена и информация за контакт, като телефонен номер, имейл адрес и местоположение. Добре е също да посочите профил в LinkedIn, или личен уеб сайт, ако имате такъв.

Професионален профил (цел на CV-то)

Профилът (целта на автобиографията) представлява много кратко лично изявление, което има за цел да обобщи Вашия профил (специализация в дадена правна област), силни качества и умения, както и да привлече вниманието на проверяващия CV-то Ви, за да го прочете докрай. Ето един пример за профил на адвокат:

Младши адвокат с желание за работа в голяма адвокатска кантора. Притежавам 2 години опит на подобна длъжност, работила съм с клиенти в областта на търговското и корпоративно право и бих искала да продължа да се развивам в тази посока. През октомври 2024 г. ми  предстои явяване на изпитна сесия за Адвокат към Висшия адвокатски съвет.

Трудов стаж

Това е разделът,  в който трябва най-добре да представите и откроите Вашите ранг и професионална специализация като адвокат. Тук се описват всички назначения, които сте заемали до момента - всяка месторабота с кореспондиращите й длъжност, задължения и отговорности, описани и подредени в обратен хронологичен ред. Започнете от най-скорошната си длъжност, профила като адвокат, който имате и продължете към всяка по-предишна във времето. 

Най-важно е да посочите годината, в която сте станали съответно Адвокат или Младши адвокат (след успешно издържани професионални изпити или придобиване на юридически стаж) и сте започнали да упражнявате професията си.

Добре е също така, да поставите акцент върху конкретната специализация и област на профилиране в правото, с която е свързана и обявената длъжност и да адаптирате представянето си спрямо нея.

Пример как да представите едно назначение в раздел Трудов стаж:

Ноември 2010 - март 2024 - Адвокат по търговско и фирмено право във фирма Лекс системс 24 ЕООД: 

 • Изготвяне на правни документи.
 • Предоставяне на консултации на клиенти по различни правни практики и въпроси.
 • Изготвяне на правни справки, разработване на стратегии, аргументи и др. с цел представянето им пред съда.
 • Представляване на клиентите в съда, както и пред държавни агенции и др.
 • Тълкуване на закони, решения и наредби за частни лица и фирми.
 • Консултиране на корпоративни клиенти по сделки, оптимизиране организацията на фирмата, както и по въпроси, касаещи, служителите, акционерите, обществото и др.
 • Изготвяне на бизнес договори, данъчни консултации, разрешаване на трудови спорове и други.

Октомври 2010  - Адвокат, успешно положен изпит към ВАС

Образование

Висшето юридическо образование в ОКС магистър е следващият по важност критерий, който преглеждащите CV-то Ви определено ще търсят да видят във Вашата автобиография като адвокат. Посочете правния факултет и висшето учебно заведение, което сте завършили, както и периода, през който сте учили там. 

По желание, можете да представите и информация за средното си образование, за началното не е необходимо. Ето един пример за структуриране на информацията за образованието:

2000-2005 - Специалност Право, ОКС магистър, СУ Св. Климент Охридски, град София. 

Септември 1995 - май 2000 - Първа английска езикова гимназия, град София.

Умения

В раздела за умения в автобиографията на адвоката е важно да подчертаете както професионалните си, чисто технически умения, така и силните индивидуални черти на Вашата личност, които Ви открояват. Поставете акцент именно на тези, които се търсят в обявата за длъжността и адаптирайте представянето си по нея. Препоръчваме Ви също така, да разделите и подредите уменията като твърди и меки, с което да улесните прегледа на компетенциите. Ето и един пример как да посочите по 3-4 ключови умения от вид:

Твърди умения:

 • Отлични познания по корпоративно и търговско право.
 • Изготвяне на договори, становища и други правни документи.
 • Ефективно представителство на клиенти в съда и пред институциите.
 • Отлични умения за водене на ефективни преговори.

Меки умения:

 • Отлични комуникативни умения.
 • Ефективно управление на времето и приоритетите.
 • Опит в работа с клиенти и в екип.
 • Аналитично и бързо вземане на решения.

Членство в адвокатска колегия

Вписването Ви в адвокатска колегия е задължително условие за работата Ви като адвокат и трябва да бъде показано на предно място в структурата на автобиографията. Достатъчно е да посочите годината, наименованието и местоположението на съответната адвокатска колегия. Например:

От 2015 г. - Член на Iва Адвокатска колегия София.

Допълнителни раздели, които не са задължителни

При повечето автобиографии, включително и при CV-то на адвокат е прието да се представят и някои допълнителни раздели, които не са задължителни, но понякога могат да бъдат полезни. Тяхната цел е да допълнят и обогатят представата на мениджърите по наемане на персонал за Вашата личност, качества и интереси. За юридическите професии, най-често такива са разделите за Курсове и обучения, Стажове,  както и този за Езици. По-долу сме представили два примера:

Езици

 • Български  - майчин език
 • Английски - C1
 • Френски - B2 

Обуения и сертификати

 • 2018 - Курс Основни аспекти на търговското право в ЕС към МП на Република България.
 • 2016-2017 - Курс за адвокати за придобиване на правоспособност като медиатор.
 • 2014 - Изнесен доклад на международна конференция по проблемите на авторското право Inter Lex в Барселона, Испания.

Съвети за съставяне на CV за адвокат

Наред с представянето на най-важната информация свързана с Вашите опит, специализация и трудов стаж като адвокат, предлагаме Ви и още 3 съвета, на които е добре да обърнете внимание, за да съставите едно наистино професионално издържано CV, с присъщите за адвокатската професия прецизност и внимание в детайла. 

Обратен хронологичен ред

Приетият формат за представяне на информация в една автобиография е този на обратения хронологичен ред. Той улеснява проверяващите и дава възможност да се откроят най-актуалната Ви длъжност и месторабота, както и най-скорошните Ви задължения и отговорности, които сте изпълнявали. 

Той е подходящ за повечето раздели, защото годините трудов стаж, образованието и положените изпити за адвокатската професия следват задължителна последователност и е добре всичко да е подредено от най-скорошната Ви активност, към всяка по-предишна.

Автоматична селекция на кандидати (ATS)

Редица компании, както и големи фирми за подбор на персонал вече използват ATS автоматични системи за селекция (Система за проследяване на кандидати). За да попадне CV-то Ви в правилните филтри за селекция, то трябва да съдържа и съответните ключови думи и фрази, по които се извършва филтрирането на подбора. 

Нашият съвет тук е, внимателно да прочетете описанието на длъжността в обявата за работа и да използвате същите ключови думи и формулировки, които са включени в нейното описание, за да оптимизирате автобиографията си за този тип системи. Те обикновено сканират и селектират документите по определени предварително зададени термини, наименования на раздели в структурата и могат да Ви изключат от селекцията, ако липсват подходящите ключови думи или фрази описващи уменията, опита и образованието Ви. Най-лесно ще се ориентирате кои ключови думи да използвате от текста на самата обява за работа.

Език, стил, и проверка за грешки

Независимо от таланта и уменията, които притежавате като адвокат, за целите на успешното CV трябва да покажете и безупречни писмени езикови и комуникационни умения.  Преди да го изпратите, задължително трябва да проверите CV-то си за грешки от всякакъв вид - стилистични, правописни, печатни. Не забравяйте, че това е първото впечатление, което създавате за себе си пред потенциалния работодател. Доверете се на личния си стил на изразяване, но при строго спазване на всички езикови правила за бизнес кореспонденция. 

За CV на адвокат, с което да направите впечатление 

Използването на готови шаблони за документи за кандидатстване с приятен и стилен дизайн е отличен начин да улесните работата си по написването на професионално CV, и същевременно да го направите и с впечатляващо оформление.  В Jobseeker  ще Ви предложим модерни, стилно издържани шаблони за CV, които не само ще Ви помогнат по-бързо да се ориентирате в структурата на съдържанието на документа, но и могат да Ви вдъхновят за Вашите текстове.

Наред с едно наистино издържано CV, за идеалната кандидатура на адвокат ще Ви трябва и професионално написано мотивационно писмо, с което да представите интригуващата си кандидатура. Независимо, че Вашата професия предполага отлични умения в това отношение, нашата платформа може много да Ви улесни. Тук ще намерите професионално разработени шаблони за мотивационно писмо, както и много примерни мотивационни писма, с които да представите в подходящ дизайн, структура и оформление Вашите забележителни опит, трудов стаж и умения като адвокат.

Не пропускайте и нашето предложение за примерно мотивационно писмо за адвокат, както и статиите за CV с още полезни съвети и насоки. Регистрирайте се и опитайте още днес!

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега