Примерно CV за фармацевт
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 26 март 2024

Примерно CV за фармацевт

Професията на фармацевта играе важна и отговорна роля в цялостната екосистемата на здравеопазването. Когато кандидатствате за работа в аптека или фармацевтична компания, трябва да знаете, че тази професия също си има и своите тънкости за това как се изготвя CV за фармацевт, така че в него да са налице най-ключовите компоненти на Вашето специализирано образование, опит и компетенции. В тази статия ще Ви разкажем на кои детайли трябва да обърнете специално внимание, за да се представите по най-добрия и печеливш начин.

Какви раздели трябва да съдържа едно успешно CV 

Основното правило за една успешна автобиография е, тя да бъде адаптирана към длъжността, за която кандидатствате по съответната обява за работа. В зависимост от това дали подготвяте CV за фармацевт, помощник-фармацевт или служител в компания или организация, с предмет на дейност в сферата на фармацията, има два основни раздела в структурата на Вашата автобиография, на които трябва да дадете приоритет - Вашето специализирано образование и трудов стаж. Наред с тях, прието е да се включат и няколко допълнителни, стандартни раздела в съдържанието, в които да се представи повече информация:

Заглавие

Ако вече сте преглеждали шаблони за готови образци на CV, независимо за коя професия са изготвени, сигурно сте обърнали внимание, че всички те започват със заглавие. В този раздел се изписват трите Ви имена, образователно-квалификационната степен магистър-фармацевт или помощник-фармацевт, която имате, както и Вашите данни за контакт. Хубаво е като минимум да предоставите своя телефонен номер и имейл адрес, за да могат експертите по подбор на персонал да се свържат с Вас при интерес за интервю. По желание можете да добавите и адреса си по местоживеене и/или LinkedIn профил.

Профил или цел на автобиографията

Профилът (целта на автобиографията) представлява много кратко лично изявление, което подчертава Вашите основни кариерни цели, отличителни умения или силни черти на Вашата личност. Смисълът на тази въвеждаща част, е да привлече вниманието на проверяващия CV-то Ви и да го заинтригува да прочете документа докрай. Ето един пример как може да звучи целта на CV-то:

Опитен магистър-фармацевт с над 10 години трудов стаж в болнична аптека, търсещ работа в голяма аптека в централната част на града, с опция за доразвиване на уменията в консултациите и продажбата на разширен асортимент медицинска козметика, хранителни добавки и санитарни изделия. 

Трудов стаж

Трудовият стаж е първият и основен раздел във Вашето CV на фармацевт, който експертите по подбор на персонал ще разгледат с приоритет. Тук е важно да подредите в обратен хронологичен ред Вашите назначения. Започвате  от най-скорошната към всяка по-предишна във времето месторабота и съответната длъжност, която сте заемали. Трябва да опишете името на аптеката или организацията, в която сте работили, периода на назначението и задълженията, които сте изпълнявали. 

Ето и един пример за това как може да бъде изграден един запис в раздела за представяне на Вашия трудов стаж:

Юни 2020 г. - понастоящем, магистър-фармацевт в аптека Вита 1996 към XV-ти ДКЦ в гр. София. Работя в екип от 4 човека на смени и дежурства с основни задължения:

 • Отпускане лекарства по лекарско предписание и на свободна продажба, също и по НЗОК.
 • Компетентно консултиране с внимание и уважение към пациентите.
 • Следене на складови наличности и срок на годност на препаратите.
 • Работа с доставчици, подаване на заявки и регистриране на препаратите и изделията в софтуерна складова система.

Образование

В България за работата в аптеки, болници, както и в компаниите и организациите, които работят в сферата на фармацията, има редица строги критерии и изисквания за специализирано образование в ОКС магистър-фармацевт за специалност Фармация. В някои обяви ще срещнете обяви за длъжността помощник-фармацевт, за която също има профилирано обучение в ОКС бакалавър и също е обвързана с придобиване на специфични квалификации, които позволяват работа в аптеки на определени длъжности.

Образователната Ви подготовка и дипломата, която сте придобили са ключови  елементи, на които задължително трябва да поставите акцент. Опишете в CV-то си точно каква ОКС (образователно-квалификационна степен) имате и в кое висше учебно заведение е придобита.  Възможно е, към CV-то Ви да Ви бъде поискано да приложите и копие от съответната диплома.

Образованието също се подрежда в обратен хронологичен ред като започнете от висшето си образование, назад към средното и началното (по желание). Ето един пример за представяне на висше образование:

Октомври 2000-ноември 2005 - ОКС Магистър-фармацевт, специалност Фармация, към Фармацевтичния факултет на Медицинския университет в гр. София, с отличен среден успех 5.87. Успешно положени държавни изпити по: 

 • Технология на лекарствените форми и биофармация.
 • Фармакогнозия, фармакология и токсикология.
 • Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ. 
 • Социална фармация и фармацевтично законодателство. 

Твърди умения

Твърдите умения представляват всички чисто технически умения, които притежавате, и които Ви позволяват да работите като фармацевт. Те могат да обхващат широк набор от умения, от познанията Ви за законовите норми в сферата на лекарствата до работата със специфични системи на здравеопазването и софтуер за продажба и др. Ето няколко примера за твърди умения при професията фармацевт:

 • Компютърна грамотност, работа със специализиран софтуер за аптеки и софтуера за отпускане на лекарства по НЗОК.
 • Познания и умения за отпускане на лекарства по лекарско предписание и свободна продажба, обработка на рецепти и медицински протоколи.
 • Работа със складова програма за следене на срокове на годност и наличност на медикаментите.
 • Познаване на законовата рамка за работа на аптеките и отпускането на лекарства.

Меки умения

За разлика от твърдите умения, меките умения са тези, които са изключително свързани с личностните качества, които човек носи в себе си. Този тип умения се пренасят и усъвършенстват през периода на целия кариерен път на фармацевта. Могат да включват някои от следните качества и умения като примери:

 • Качествено и учтиво обслужване на пациентите, според индивидуалните им нужди.
 • Организирана и отговорна работа.
 • Позитивна и мотивирана личност, отлични комуникационни умения.
 • Демонстриране на търпение и внимание.

Допълнителни раздели, които не са задължителни

В CV-то на фармацевт, освен задължителните раздели в структурата на съдържанието, напълно прието е да се включат и някои такива, които не са задължителни, но за сметка на това, в повечето случаи са силно препоръчителни. Тези раздели допълват и спомагат за по-добрата персонализация на Вашата автобиография и кандидатура като цяло, защото дават по-добра представа на мениджърите по наемане на персонал за Вашата личност, качества, интереси и допълнителни умения. Тези секции са стандартни и се отнасят за автобиографии в широк спектър от професии:

 • Сертификати - например при завършен курс за повишаване на квалификацията с издадено удостоверение.
 • Членство в професионални съюзи - ако сте член например на Българския фармацевтичен съюз или някоя регионална организация.
 • Езици - важно е да посочите езиците, които владеете. От една страна аптеките ежедневно се посещават от туристи, чуждестранни граждани и гости на града, а и като цяло така ще покажете, че можете да ползвате и професионална специализирана литература и на друг език, в рамките на кариерното си развитие.
 • Хобита и интереси - някои Ваши хобита и интереси могат да имат пряко отношение към работата Ви. Например ако събирате или отглеждате  билки и сте запалени по планинския туризъм, това със сигурност може да обогати познанията Ви в областта на приложението но някои лечебни препарати на растителна основа.
 • Доброволческа работа - особено когато е свързана с общественополезен труд или здравеопазване, също и работа към инициативи на Червения кръст.
 • Препоръки - ако досега сте работили в друга аптека, болница или компания и настоящите (или предишните) Ви работодатели са готови да споделят и валидират колко са доволни от работата Ви, за да Ви насърчат в последващото професионално развитие, предоставянето на писмена препоръка или контакт с тях е отличен позитив, който ще Ви отреди по-челно място при селекцията на кандидатите.

Тези раздели обикновено са по-кратки и в тях е хубаво да се включи информация, която считате че ще отличи по-добре кандидатурата Ви и като цяло има отношение към длъжността, за която кандидатствате.

На какво още да обърнете внимание при изготвянето на CV за фармацевт

Обратен хронологичен ред

Както вече споменахме по-горе, най-общоприетият и ефективен формат за представяне на информация в автобиографията на фармацевт е обратният хронологичен ред. При него отлично се открояват най-актуалната длъжност и месторабота, която сте заемали, както и най-скорошните задължения и отговорности, които сте изпълнявали. 

Когато сте завършили съвсем наскоро висшето си образование и нямате много практически опит, тогава може да поставите раздел Образование пред този на Трудов стаж, като отново трябва да спазите обратната хронология в представянето на информацията.

Автоматична селекция на кандидати

Редица по-големи компании за подбор на персонал вече използват все по-популярните автоматични системи от типа ATS (Система за проследяване на кандидати), и в тази връзка е особено важно CV-то Ви да да попадне в точните филтри за селекция. За целта то трябва да съдържа правилните ключови думи и фрази, по които се извършва филтрирането на подбора.

Прочетете внимателно описанието на длъжността в обявата за работа и използвайте същите ключови думи и формулировки, за да оптимизирате автобиографията си за този тип системи. Тези системи обикновено сканират документите за определени термини и могат да Ви изключат от селекцията, ако липсват подходящите ключови думи или фрази описващи уменията, опита и образованието Ви. Най-лесно ще се ориентирате кои ключови думи да използвате от текста на самата обява за работа.

Лични постижения

Личните постижения в професията, с които се гордеете, и които Ви отличават от останалите кандидати, също е добре да бъдат отразени в CV-то Ви за фармацевт. Може да опитате да представите някои от тях и количествено. Например - В натоварените часове на работния ден, успявам да обслужа средно по 20 клиента на час. Старая се да не се образуват опашки в аптеката. 

Като престижно постижение и висока оценка за Вашата работа се приема и ако сте носител на определена награда. Например Служител на месеца в рамките на аптеката или веригата от аптеки или пък на някоя от наградите, връчвани от Българския фармацевтичен съюз, например Магистър-фармацевт на годината.

Проверка на език, стил, правописни и печатни грешки

Не на последно място, задължително трябва да проверите CV-то си за грешки от всякакъв вид, преди да го изпратите. Не забравяйте, че това е първото впечатление, което създавате за себе си пред потенциалния работодател. Можете също да помолите близък или приятел да го прочете и провери, или пък да се доверите на автоматична програма за проверка на правопис. 

Използвайте личен стил на писане при спазване на всички правила за бизнес кореспонденция. Начинът на писмено изразяване говори много и за комуникационните Ви умения, които са ключови за работата в среда с много хора, особено когато това се случва в една изключително отговорна професия, каквато е тази на фармацевта.

За CV на фармацевт, което наистина се откроява и впечатлява

В Jobseeker  ще намерите чудесни и стилно издържани шаблони за CV, които не само ще Ви помогнат по-бързо да се ориентирате в структурата на съдържанието и оформлението на документа, но и могат да Ви вдъхновят за Вашите текстове.

Освен едно безспорно издържано CV, за идеалната кандидатура на фармацевт ще Ви трябва и отлично написано мотивационно писмо, с което да представите интригуващата си кандидатура за тази длъжност. В това отношение нашата платформа може много да Ви помогне и улесни. Тук ще намерите отлични, професионално разработени шаблони за мотивационно писмо, с които да представите в подходящ дизайн, структура и оформление Вашите забележителни опит и умения като фармацевт.

Не пропускайте и нашето предложение за примерно мотивационно писмо за фармацевт, което може да вдъхнови Вашите текстове за кандидатстване. Регистрирайте се и опитайте още днес!

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега