Примерно CV за специалист по обслужване на клиенти
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 28 юни 2024

Примерно CV за специалист по обслужване на клиенти

Професията на специалиста по обслужване на клиенти е една от най-търсените и разпространени в съвременния свят. Възникнала като роля за физически офиси и обекти, днес тя е изключително важна и за компаниите, които предлагат дигитални продукти във виртуалното пространство. Независимо за какъв модел на работа кандидатствате и в коя конкретна бизнес сфера е работодателят, тази позиция е обвързана с притежаването на много силни лични качества, харизма и талант за работа с клиенти. Как да ги представите правилно в CV-то, ще Ви разкажем в тази статия.

Раздели, които са важни за CV-то на специалист по обслужване на клиенти 

Специалистите по обслужване на клиенти попадат сред професионалистите, при които няма задължителен минимум за образование. Същевременно обаче, при тях се търси притежанието и демонстрирането на много важни личностни качества и меки умения, които човек вече трябва да е изградил в предишна месторабота или през целия си кариерен път. Най-често за такива позиции се търсят или хора с предишен опит в тази сфера, макар и малък, или с доказани качества на отлични комуникатори, презентатори и изявена лична харизма.

В ролята си на кандидат за работа като специалист по обслужване на клиенти, трябва добре да представите в CV-то си уменията, които притежавате за комуникация, както и подредена и ясна мисъл, личен подход, разбиране  и внимание към клиента, с които да се презентирате успешно. Направете го по същия аргументиран, обаятелен и мотивиран начин, по който бихте презентирали и комуникирали с клиентите на компанията, ако спечелите назначението. 

В структурата на Вашата автобиография има 4 ключови раздела, на които трябва да обърнете внимание, когато кандидатствате за работа като специалист по обслужване на клиенти - Заглавие и профил, Образование, Трудов стаж и Умения - меки и твърди. 

Заглавие и профил 

Това е началната и въвеждаща секция на CV-то, в която трябва да посочите трите си имена и информация за контакт, като телефонен номер, имейл адрес и местоположение, за да могат експертите по подбор на персонал да се свържат с Вас при интерес за интервю. 

Профилът (целта на автобиографията) се представя много кратко, с 2-3 изречения, които обобщават стегнато Вашите лични качества и умения, причината за кандидатстване и целят да привлекат вниманието на проверяващия CV-то Ви, така че да го прочете докрай.  

Например: Специалист по обслужване на клиенти с английски език в кол център на мобилен оператор. Притежавам отлични комуникационни умения, високо ниво на свободно владеене на английски език и възможност за бързо навлизане в нова материя. Имам готовност за започване на работа веднага.

Трудов стаж

Този раздел е много важен защото представя Вашия предишен опит като специалист по обслужване на клиенти, а той от своя страна, се явява ключов за извършваната селекция. Тук се описват всички назначения, които сте заемали до момента, с информация за заеманата длъжност, задължения и отговорности. Много е важно информацията да е подредена в обратен хронологичен ред. Започнете от най-скорошната си длъжност и продължете назад към всяка по-предишна във времето месторабота. 

Ето пример как да представите един запис за заемана длъжност в раздел Трудов стаж:

Ноември 2020 - март 2024: Специалист по обслужване на клиенти в компания за сателитна телевизия Сат ТВ АД в град  град София: 

 • Приемане на заявки за инсталация и абонамент по телефона и на място.
 • Поддържане на контакт с крайните потребители на продукти и услуги.
 • Осигуряване на обратна връзка за крайни потребители при постъпило запитване или след обработка на заявка.
 • Поддържане на актуална информация в базата данни относно извършени инсталации, сключване на абонаменти и други операции.

Образование

По принцип висшето образование не е задължително за професията на специалист по обслужване на клиенти, но по-високата степен на образование винаги носи предимство.  За работодателите е важно да знаят, че потенциалните служители имат отлично възпитание и комуникативни умения, безупречна грамотност и умения за работа с обучителни и информационни материали, както и предишен опит в работата с клиенти. В България такава подготовка освен в бакалавърските степени, на по-базово ниво, се дава и в профилираните търговски гимназии. Този тип училища предоставят и възможности за практика по време на обучението. 

Образованието се представя също в обратен хронологичен ред като започнете от най-високата образователно-квалификационна степен, назад към средното образование. Пример за структуриране на информацията за средно образование:

Октомври 2000 - ноември 2004  - УНСС софия, ОКС бакалавър по Търговия и продажби, катедра Икономика на търговията.

Септември 1995 - май 2000: Търговска гимназия, град Стара Загора. Практика и летни стажове в обекти за продажба на дрехи.

Умения

Меките Ви умения и лични качества са тези критерии, които най-добре Ви определят дали сте  добър специалист по обслужване на клиенти. От тази гледна точка, разделът посветен на Меки умения заслужава да му обърнете специално внимание. Тук е важно да акцентирате както върху професионалните си, чисто технически умения, така и върху силните индивидуални черти на Вашата личност, с които се откроявате. 

За да се ориентирате колко и кои по вид умения да представите, винаги адаптирайте представянето си по самата обява за работа. 

Хубаво е също така, да разделите и подредите уменията си на твърди и меки, с което да улесните специалистите по подбор на персонал. Ето по няколко примера от вид:

Твърди умения

 • Работа със специализиран софтуер.
 • Осигуряване на високо ниво на клиентско обслужване по телефона.
 • Осигуряване на високо ниво на клиентско обслужване в салон.
 • Microsoft Office.
 • Отлична компютърна грамотност.

Меки умения

 • Отлични комуникативни умения.
 • Позитивен и отзивчив подход в начина на общуване.
 • Умение за работа в онлайн и офлайн среда.
 • Отлични умения за управление на времето.
 • Работа с клиенти.
 • Работа в екип.
 • Високо ниво на самодисциплина, внимание и прецизност към детайлите.

Езици

Езиците са също много важен вид умение. За професията на специалиста по обслужване на клиенти винаги се изисква свободното владеене на минимум един допълнителен език освен майчиния. В CV-то езиците се представят със съответното ниво на владеене като се използват критериите за оценка въведени от Общата европейска езикова рамка ОЕЕР (CEFR). Например:

 • Англиийски - С1
 • Френски  - B2

Допълнителни раздели, които също можете да добавите в автобиографията си

Прието да се представят и някои допълнителни раздели, които не са задължителни, но понякога могат да бъдат полезни. Тяхната цел е да допълнят и обогатят представата на мениджърите по наемане на персонал за Вашата личност и интереси. Такива могат да бъдат например секции с хобита и интереси за изучаване на чужди езици и други култури, сертификати за успешно преминати обучения, които пряко допълват техническите Ви умения, членство в определени професионални организации, клубове по интереси и други.

Препоръките от предишен работодател също са много ценни, те удостоверяват от първо лице опита Ви като успешен специалист по обслужване на клиенти.

Полезни насоки за съставяне на CV за специалист по обслужване на клиенти

Автоматична селекция на кандидати (ATS)

Редица компании, особено по-големите в сферата на технологичните продукти, използват вече ATS автоматични системи за селекция (Система за проследяване на кандидати). Преди да бъде прочетено от човек, CV-то Ви ще премине през машинна селекция, и за да попадне в правилните филтри, то трябва да съдържа и съответните ключови думи и фрази, по които се извършва подборът на кадри за конкретната позиция. 

За да се справите с тази задача, първо внимателно прочетете описанието на свободната позиция в обявата за работа и използвайте същите ключови думи и формулировки, които са изписани в текста на нейното описание. Така ще оптимизирате автобиографията си за този тип предварителен машинен подбор. Най-лесно може да се ориентирате кои ключови думи да използвате от текста на самата обява за длъжността - какъв опит и умения се търсят в идеалния кандидат, и как са формулирани.

Език, стил, и проверка за грешки

Преди да изпратите автобиографията си, задължително трябва да я проверите за грешки от всякакъв вид - стилистични, правописни, печатни и пунктуационни. Прегледният и грамотен текст говори много за Вашия подход към малките детайли в работата. Независимо от таланта, уменията и личните качества, които притежавате в сферата на обслужването на клиенти, за целите на едно успешно CV трябва да покажете прецизност и сериозно отношение.

Добър вариант тук би бил да помолите по-опитен човек от Вас да прочете автобиографията Ви преди да я подадете, който да Ви даде обратна връзка какво може да се коригира и подобри. 

Обратен хронологичен ред

Не само в България, но и в редица други държави, най-разпространеният и общоприет формат за представяне на информация в една автобиография е обратният хронологичен ред. Целта му е да улесни проверяващите, като открои най-актуалната Ви длъжност и месторабота, както и най-скорошните Ви задължения и отговорности, които сте изпълнявали. 

При описанието на трудовия стаж най-добре е да представите информацията във времеви интервали като дати и периоди, като започнете от най-скорошното Ви трудово назначение, или преминато обучение, назад към всяка по-предишна във времето активност. 

Лични постижения

Ако имате лични постижения в професията, награди и призаниня, с които се гордеете, и които Ви отличават от останалите кандидати, включете ги задължително в CV-то. Може да опитате да представите някои от тях дори и  количествено. Например: В натоварените периоди на годината, успявам да обслужа средно по 10 клиента на час по телефона. 

Как Jobseeker може да Ви помогне в написването на CV за специалист по обслужване на клиенти

Добре написаната и професионално издържана автобиография може да реши нещата във Ваша полза при кандидатстване за длъжността на специалист по обслужване на клиенти. 

Наред с едно стегнато и адаптирано към обявата за работа CV, за идеалната кандидатура ще Ви трябва обаче и отлично написано мотивационно писмо, с което да обосновете защо кандидатствате именно по тази обява. В това отношение Jobseeker може много да Ви помогне и улесни. В нашия генератор ще намерите чудесни, професионално разработени шаблони за CV и шаблони за мотивационно писмо, които ще Ви улеснят в открояването на уменията и подготовката Ви за тази роля.

Разнообразието от дизайни и опции за графично представяне на информацията, както и примерни CV  и готови образци за мотивационно писмо, ще Ви позволят да направите впечатляващи документи, които да Ви представят в най-добрата светлина и да Ви помогнат да си спечелите интервю. 

Разгледайте и нашето предложение за примерно мотивационно писмо за специалист по обслужване на клиенти, което може да Ви послужи за ориентир и вдъхновение за Вашия текст. 

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега