CV на архитект

CV на архитект

Професията на архитекта е не само едно от най-интересните и творчески ориентирани призвания, но е със сигурност и една от най-отговорните и комплексните. Именно това са хората, които отговарят за създаването на качествено проектиране, планиране и строителство на домове, офиси, обществени и други сгради. Работата им се простира далеч отвъд търсената естетика, и това налага и много сериозни критерии и изисквания при техния подбор за назначение. В тази статия ще Ви насочим как да създадете автобиография за архитект, така че да представите най-доброто от себе си по правилния начин.

Ключови раздели, които да включите в CV-то за архитект

Специфичната подготовка за архитект в България започва със задължителна ОКС (образователно-квалификационна степен) магистър. Двата ключови раздела в структурата на Вашето CV, които трябва да изпъкват на преден план, и които експертите по подбор на персонал ще искат да видят на първо място, са именно Образование и Трудов стаж. Наред с тях е хубаво да включите и още няколко стандартни секции, с които да дадете повече информация, допълваща Вашите личностни качества, умения и интереси. 

По-долу сме подредили разделите по приоритет, така както трябва да присъстват в структурата на едно добре издържано и професионално направено CV:

Заглавие

Този раздел трябва да съдържа трите Ви имена и информация за контакт, като телефонен номер, имейл адрес и местоположение. Добре е също да посочите профил в LinkedIn, или друг уеб адрес, на който бъдещите работодатели да могат да се запознаят с портфолиото или мостри от работата Ви. 

Професионален профил (цел на CV-то)

Профилът (целта на автобиографията) представлява много кратко лично изявление, което подчертава Вашите силни качества, трудов стаж, постижения, умения и цели, написани стегнато в 2-3 изречения. Целта на тази въвеждаща част, е да привлече вниманието на проверяващия CV-то Ви и да го заинтригува да прочете документа докрай. Ето един пример как може да звучи:

Архитект-проектант с 10 години професионален опит в архитектурно бюро и на свободна практика. Участвала съм в проектирането на жилищни сгради, хотели, заведения, детски градини и промишлени сгради. Обичам екипната творческа работа, ориентирана съм към сериозно и отговорно изпълнение на поставените срокове и изисквания на клиентите. В момента търся нови предизвикателства, във връзка с интереса ми към разширяване на знанията и опита ми в областта на устойчивото строителство със съвременни екологични материали.

Трудов стаж

Секцията за трудов стаж е именно мястото, в което най-добре да представите Вашия професионален профил като архитект и всички назначения, които сте заемали до момента. Важно е да опишете всяка месторабота с кореспондиращите й длъжност, задължения  и отговорности в обратен хронологичен ред. Започнете от най-скорошната и продължете към всяка по-предишна във времето месторабота и длъжност, която сте заемали. 

Пример за запис в раздел за трудов стаж:

Септември 2019 - понастоящем - Архитект-проектант в Студио БМН (архитектура и дизайн). Задължения и отговорности:

 • Участие във всички фази на архитектурното проектиране.
 • Съгласуване на архитектурните проекти с екип от инженери и колеги от отдела по интериорен дизайн. 
 • Осъществяване на авторски надзор по време на строителния процес.
 • Директна работа и комуникация с клиенти.
 • Комуникация с различни държавни и общински институции (районни кметове, главни архитекти, деловодство).
 • Подготовка, разработване и редактиране на работна техническа документация, тримерни модели и макети.

Образование

Висшето образование в ОКС магистър е следващият по важност критерий, наред с трудовия Ви стаж, който бъдещите работодатели ще търсят във Вашата автобиография на архитект. Опишете в CV-то кога сте придобили образователно-квалификационната степен магистър по архитектура, с какъв професионален профил и в кое висше учебно заведение сте учили. Възможно е, от страна на компанията, в която кандидатствате да Ви бъде поискано да приложите и дипломата за завършено висше образование.

Раздел Образование също се представя в обратен хронологичен ред. Трябва да започнете от висшето си образование, назад към средното и началното (по желание, по принцип не е задължително). Ето един пример за представяне на висше и средно образование за дипломиран архитект:

Октомври 1999 - ноември 2004 - Специалност Архитектура, ОКС магистър в УАСГ (Университет за архитектура строителство и геодезия) в гр. София с профил Обществени сгради и комплекси. Среден успех отличен 5.57.

Септември 1994  - май 1999 - I-ва Английска гимназия в град София.

 • 4-то място на Националната олимпиада по рисуване в 10 клас 

Умения

Архитектите са хората, които притежават уникалните умения да съчетават изкуство и инженерни науки в едно, в името на естетиката, функционалността на качественото и устойчиво строителство. Тези уникални дадености включват както техническа подготовка, така и огромна доза талант, които трябва правилно да бъдат представени под формата на Вашите най-ценни умения. За целите на автобиографията на архитект, те се разделят съответно на твърди и меки умения. Важното правило тук обаче, е да определите само тези Ваши умения, които са най-подходящи за длъжността, за която кандидатствате, като изброите по 3-4 от вид. Например:

Твърди умения (технически):

 • ArchiCAD 2D и 3D
 • Autocad
 • ArtLantis Studio 3D
 • Cinema 4D (Vray)

Меки умения (преносими, развиват се през целия кариерен път):

 • Организация и управление на проекти.
 • Работа с клиенти.
 • Работа в екип.
 • Организация на времето и умения за планиране.

Членство в професионални асоциации

Принадлежността към професионална асоциация или организация също е израз на ангажираност към професията и желанието за опознаване и взаимодействие с колеги, опитни експерти и утвърдени имена в бранша. В този раздел избройте всички асоциации, към които принадлежите и от колко време сте техен член. 

Тук можете да опишете организационни роли, които заемате, дейности, събития и инициативи, в които сте участвали, журиране на конкурси или спечелени награди. Ето и пример как може да представите тази секция по отношение на членство в организации и участие в конкурси с награди в България:

 • 2023 - Носител на наградата Хотел на годината в категория Архитектура на Община Пловдив.
 • 2022 - Член на журито на Национален конкурс Сграда на годината 2023
 • От 2006 - Член на Камара на архитектите в България (КАБ)
 • От 2004 - Член на Съюза на архитектите в България (САБ)

Допълнителни раздели, които не са задължителни

При повечето автобиографии, включително и при CV-то на архитект е прието да се представят и някои стандартни раздели, които не са задължителни, но за сметка на това, в повечето случаи са силно препоръчителни. Те имат за цел да допълнят и обогатят представата на мениджърите по наемане на персонал за Вашата личност, качества, интереси, творчески потенциал и допълнителни умения. Най-общо те могат да бъдат следните:

Хобита и интереси

Понякога хобитата имат пряко отношение към професионалното развитие и е добре да ги отразите в автобиографията си. Например, ако любомито Ви хоби е да пътувате по света и да посещавате места с отличителна историческа или модерна архитектура, то тогава задължително трябва да разкажете и в автобиографията си на архитект за тези свои интереси.

Рисуването като хоби, и владеенето на различни техники за рисуване (акварел, пастел, графика), също показва пряка връзка с таланта Ви за изпълнение на архитектурни чертежи.

Езици

В професията на архитекта езиците също заемат челно място, защото отключват редица важни възможности като ползване на и боравене с професионална литература на други езици, общуване с изтъкнати колеги от други държави, а също и работа по проекти в чужбина и с чуждестранни клиенти и компании.

Хубаво е да покажете в CV-то какви езици владеете и на какво работно ниво. За целта можете да използвате приетата скала в Европейския съюз с критериите въведени от Общата европейска езикова рамка ОЕЕР (CEFR). При нея с помощта на латинските букви A, B, C и числата от 1 до 3 (A1, B2, C1 и др.) се оценява степента на владеене на езика, започваща от начинаещ, през средно ниво към свободно владеене (ниво напреднал). 

Визуаленият (графичен) метод за определяне на ниво също е много удобен, той присъства естетично и отчетливо в огромната част от наличните шаблони за готов дизайн на CV.

Препоръки

Препоръката е едно от най-добрите средства, които ще Ви помогне в намирането както на работа, така и на нови клиенти, за които да проектирате и създавате сгради и домове. Независимо дали сте архитект на свободна практика или работите в архитектурно бюро, ако предишните Ви работодатели, колеги или клиенти са готови да споделят и валидират колко са доволни от работата Ви, предоставянето на писмена препоръка или контакт с тях е отлична възможност, която задължително трябва да включите в CV-то си.

Насоки за писане на автобиография, адаптирана към професията на архитекта

Портфолио и проекти

Наред с описателната информация, която представихме по-горе в структурата на Вашето CV на архитект, експертите по подбор на персонал със сигурност ще искат да видят и конкретни, визуализирани примери и мостри от работата Ви. Това става при представяне на портфолио или директни връзки (линкове) към уеб сайтове или други платформи, на които да могат да разгледат архитектурните проекти и за придобият представа за мащаба, сложността и обхвата на проектите, по които сте работили, както и професионалните качества и таланта, които сте приложили. 

Най-доброто място да споделите тази информация е още в заглавието, като предоставите линк към собствен уебсайт, такъв на компанията, в която работите, профил в LinkedIn или друга платформа, на която има качени Ваши проекти.

Също така, можете да поставите връзки (линкове) към съответните страници на проектите или сградите при изреждане на задълженията и конкретната месторабота, които описвате в раздел Трудов стаж. 

Обратен хронологичен ред

Както вече споменахме по-горе, информацията в CV-то на архитект трябва да бъде представена в обратен хронологичен ред. По този начин отлично се открояват най-актуалната Ви длъжност и месторабота, както и най-скорошните задължения и отговорности, които сте изпълнявали. 

Когато сте завършили наскоро висшето си образование и нямате много практически опит като архитект, тогава може да поставите раздел Образование пред този на Трудов стаж и да наблегнете на образователната си подготовка, профлиране, дипломна работа и евентуални стажове и практики, ако сте преминали през такива.

Лични постижения

Личните постижения в професията, с които се гордеете, и които Ви отличават от останалите кандидати, също трябва да бъдат представени подобаващо в автобиографията Ви за архитект. Например, ако проект, по който сте работили е спечелил награда, задължително трябва да го опишете. Също, ако имате и лични награди и постижения в рамките на студиото, в което работите или като архитект на свободна практика, не пропускайте да ги посочите и тях. Включете и връзка към уеб страницата, на която проверяващите автобиографията Ви да могат да се запознаят с проекта или сградата, за която сте дали своя талантлив принос.

Език, стил, правописни и печатни грешки

Независимо от таланта и уменията, които притежават в областта на проектирането и визуализирането на архитектурни шедьоври, със сигурност за целите на успешното CV трябва да покажете и безупречни езикови и комуникационни умения.  Преди да го изпратите, задължително трябва да проверите CV-то си за грешки от всякакъв вид - стилистични, правописни, печатни. Не забравяте, че това е първото впечатление, което създавате за себе си пред потенциалния работодател. 

Доверете се на личния си стил на изразяване, но при строго спазване на всички езикови правила за бизнес кореспонденция. Писмената бизнес комуникация е ключово умение, което в професията на архитект винаги ще Ви трябва в работата с колеги, клиенти, институции, организации и др.

За CV на архитект, което се откроява със стил

В Jobseeker  ще намерите чудесни и стилно издържани шаблони за CV, които ще Ви предложат готов и красив дизайн и подходяща структурата за съдържанието на документа, така че само да попълните личната си информация и веднага ще получите ефектна и издържана автобиография.

Освен със CV, нашата платформа може да Ви помогне да допълните кандидатурата си за архитект и с едно впечатляващо мотивационно писмо. Тук ще намерите отлични, професионално разработени шаблони за мотивационно писмо, с които да представите в подходящ дизайн, структура и оформление Вашите забележителни опит, умения, проекти и постижения в архитектурата.

Разгледайте и нашето предложение за примерно мотивационно писмо за архитект, което да Ви вдъхнови за Вашето представяне. Регистрирайте се и опитайте още днес!

Споделяне през:

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега