Примерно мотивационно писмо за фармацевт
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 22 април 2024

Примерно мотивационно писмо за фармацевт

Независимо дали кандидатствате за работа като магистър-фармацевт, помощник-фармацевт или за медицински представител, мотивационното писмо е документът, който ще даде истинска представа на бъдещите Ви работодатели за Вашите личностни и комуникационни умения и как работите с клиенти. Тук ще Ви разкажем как да напишете издържано и убедително писмо за работа, което да открои Вашата кандидатура от останалите.

Защо е важно мотивационното писмо да е адаптирано към конкретната професия на фармацевт

Вашето мотивационно писмо за фармацевт е един от най-важните елементи в цялостната Ви кандидатура за работа. То не само придружава Вашето CV, но и го допълва като Ви дава пряка възможност да развиете важните детайли свързани с Вашата образователна и професионална подготовка, както и да се аргументирате, защо сте подходящият кандидат за обявената длъжност. Затова е и изключително важно Вашето мотивационно писмо за работа да е адаптирано конкретно към изискванията посочени в обявата за работа.

Мотивационното Ви писмо трябва да съдържа акценти за Вашето както за Вашето специфично образование, както и затова кои именно Ваши умения Ви правят добър фармацевт.  Подчертайте уменията и опита, които имате, така както са изискани в описанието на длъжността. 

Не забравяйте и да споменете, че имате наблюдения или познавате компанията (аптеката), в която кандидатствате и да обясните защо бихте искали да работите за тях.

Ключови компоненти в съдържанието на мотивационното писмо за фармацевт

Съдържанието на едно добре написано мотивационно писмо за професията на фармацевт може да се окаже силен позитив, с който да убедите специалистите по подбор на персонал да ви поканят на интервю. Поради тази причина особено важно е, неговото съдържание да е изградено на основата на съществена, подходяща и интригуваща информация за Вашата личност като професионалист. Има няколко основни компонента в представянето, на които трябва да наблегнете:

 • Как ще започнете винаги е от значение и затова въведението на писмото Ви трябва да звучи учтиво, с уважение и по същество. Тук трябва да се представите, да изложите конкретната длъжност, за която кандидатствате, как сте научили за нея и защо проявявате интерес към конкурса.
 • След това е прието да преминете към основния раздел, който подчертава Вашия трудов стаж и умения. Той е най-ключовият в съдържанието на писмото и тук е хубаво да развиете постиженията и силните си страни, които считате, че Ви правят подходящ за ролята. Покажете как отговаряте на стандартите за фармацевтични специалисти и как предоставяте отлично, компетентно и учтиво обслужване и внимание на клиентите. 
 • В заключителната част на текста, обикновено повторно се изразява интерес към длъжността с ключовите думи от описанието на обявата за работа, за да покажете колко сте подходящи за ролята. Завършете с призив или опция за лична среща, като елегантно трябва да насърчите експерта по подбор на персонал, извършващ селекцията, да се свърже с Вас в удобно за него или нея време.

Оформление на мотивационното писмо

Освен компонентите на съдържанието на мотивационното писмо за работа като фармацевт, съществуват и определени, приети в практиката изисквания, затова как трябва да бъде оформено писмото като дизайн и структура, за да изглежда професионално издържано във всяко едно отношение. 

Предлагаме Ви един общоприет модел за оформление на мотивационно писмо в няколко абзаца, по който може да се движите, за да сглобите и оформите Вашето за фармацевт:

 • Заглавие с информация за контакт: В началото на писмото, освен данните на адресата, задължително трябва да поставите и Вашите лични данни за контакт като име и фамилия, адрес, имейл адрес и телефонен номер, за връзка с Вас при интерес за интервю. Не забравяйте и датата на писмото.
 • Въведение: Започнете с учтиво обръщение към конкретен адресат, по име. Това е от изключително важно значение - писмото Ви трябва да е адресирано до човека, който извършва подбора, като обикновено тази информация е посочена в обявата за работа. Използвайте приетите в българския език учтиви форми за обръщение като Уважаема г-жо/Уважаеми г-не. В тази част трябва да обясните във връзка с коя конкретна обява за работа кандидатствате и къде сте я открили.
 • Първи основен абзац: Опишете подробно Вашата текуща (най-скорошна) длъжност, която заемате и отговорностите, които изпълнявате. Акцентирайте на специализираното си образование  - магистър фармацевт или помощник-фармацевт и уменията Ви за комуникация и работа с клиенти.
 • Допълнителни секции към основния параграф: Обосновете се как с Вашите квалификации и умения считате, че ще бъдете полезни за новата фирма или аптека, в която кандидатствате. Споменете Вашите постижения, силни страни и запознатост с фирмата представлявана 
 • Заключителен абзац: Благодарете на мениджъра по наемането на персонал за отделеното време и оставете опция за лична среща. Завършете писмото с учтив подпис като Искрено Ваш/а, С уважение и др.
 • Прикачени/придружаващи писмото файлове или документи: След подписа избройте всички прикачени документи - автобиография, препоръка, дипломи или други, които изпращате с писмото.

Готов образец за примерно мотивационно писмо

Наталия Иванова
Директор Подбор на кадри
Верига аптеки Санус Витал
Ул Христо Ботев 15
Стара Загора

Ивета Първанова
Ул Васил Левски 1, ап 4
Стара Загора

31 януари 2024 г.

Уважаема госпожо Иванова,

С настоящото писмо се обръщам към Вас във връзка с обявената длъжност за работа като Магистър-фармацевт в аптеката на улица Васил Левски № 2, за която научих от сайта “Верея днес”, публикувана тази сутрин. Длъжността представлява интерес за мен и бих искала да представя своята кандидатура.

Като човек, който има над 16 години опит като магистър-фармацевт, считам че притежавам необходимите професионални качества, подготовка, опит и умения за обянета свободна длъжност. Понастящем работя на същата позиция в малка аптека в отдалечена част на града, и съм убедена, че нова работа в реномирана верига аптеки като Санус Витал ще бъде важна стъпка в кариерното ми развитие.

В рамките на трудовата си кариера, смея да твърдя, че съм имала уникалната възможност да опозная добре и да работя с богата номенклатура от лекарствени препарати и медицински консумативи от местни и водещи чуждестранни производители. 

По характер съм спокоен и отзивчив човек, винаги се старая да предложа на клиентите на аптеката вежливо и обслужване и внимание, според индивидуалните им нужди. Държа на всички професионални стандарти в професията като работното време, работните графици, отличната хигиена и качественото обслужване в аптеката. Следя коректно и своевременно сроковете на годност и наличността на медикаментите. 

Старая се на всеки пациент да обърна необходимото внимание и да обясня подробно приложението на препаратите така както са изписани по рецепта или ако са OTC-лекарства (без лекарско предписание). С особено внимание се отнасям и към възрастните хора, които често изискват по-специфично внимание и обяснение на приложението на медикаментите и обработката на рецептите.

Завършила съм Фармация към МУ Пловдив с ОКС магистър, притежавам отлична компютърна грамотност и дигитални умения. Работя без проблем със складови програми и системи за продажба, системата на НЗОК, касови разплащания и ПОС-терминал, както и други специфични софтуерни системи използвани в нашата практика. 

Живея в кооперацията в съседство до аптеката, за която търсите специалист на улица Васил Левски в града и това би било допълнително удобство за мен. Имам също така опит в работата на смени и с празнични дежурства.

Бих могла да започна работа след изтичането на едномесечното предизвестие, което трябва да подам към настоящия ми работодател. Искрено ще се радвам да започна работа във верига аптеки Санус Витал, оставам на разположение за лична среща в удобно за Вас време на телефон 0814 154 321 и на имейл ivetta2023@abv.bg.

С уважение,

Ивета Първанова

Приложение: Автобиография, копие на Диплома за магистър-фармацевт от МУ Пловдив. 

На какво да обърнете внимание и какво да избягвате в текста на мотивационното писмо

В България за работата в аптеки и фармацевтични компании има редица строги критерии и изисквания по отношение на специализираното образование в ОКС магистър за специалност Фармация. В някои обяви ще срещнете обяви за длъжността помощник-фармацевт, за която също има профилирано обучение. Именно образователната Ви подготовка и диплома са едно от нещата, на които задължително трябва да поставите акцент. Опишете в писмото точно каква ОКС имате и в кое висше учебно заведение е придобита. 

Възможно е към писмото да Ви бъде поискано да приложите копие от дипломата.

Като цяло е добре да се придържате към ключовите думи от описанието на длъжността. Така първо ще улесните проверяващите кандидатурата Ви бързо да се ориентират в релевантността й. От друга страна, по-големите вериги и компании вече използват ATS (Система за проследяване на кандидати) и би било важно, Вашето писмо да е оптимизирано за целта, за да попадне в правилния филтър за селекция. 

Използвайте личен почерк и стил на писане, като все пак спазвате професионалния тон на бизнес комуникацията. В никакъв случай не употребявайте прекалено свободен и неформален език. По отношение на дължината на писмото, приетият стандарт за мотивационно писмо е в рамките на 1 страница или в порядъка на 500-600 думи, така че опитайте се да се вместите в този обем. 

3 златни съвета за идеалното мотивационно писмо

Тези 3 обобщени насоки в подготовката на Вашето мотивационно писмо могат наистина да Ви помогнат да откроите кандидатурата си:

 • Използвайте приятен дизайн, който е в синхрон и с Вашето CV- Дизайнът на Вашето писмо и начинът, по който изглежда визуално, освен като съдържание, са също толкова важни, колкото и това на вашето CV. Използвайте идентичен шаблон за мотивационно писмо и автобиография, за да придадете изчистен, професионален вид на Вашите документи за фармацевт. Както в добрата аптека всичко е подредено по конец, така и текстовете на кандидатурата Ви трябва да носят усещане за ред, организация и перфекционизъм, за да са приятни и лесни за четене.
 • Адресирайте мотивационното си писмо до конкретен човек по име - Адресирайте мотивационното си писмо до посочен контакт в рамките на фирмата, която извършва подбора. В България не е прието мотивационните писма за работа да се адресират стандартно и безлично в стил: До когото може да послужи.
 • Акцентирайте с глаголи за действие изреченията си - Когато описвате трудовия си опит и умения, използвайте силни глаголи за действие, за да подчертаете какво знаете и можете да правите. Използвайте думи като управлявам, работя, поддържам, обслужвам, обработвам, улеснявам и др. Това може да Ви помогне да се представите като уверен и завършен фармацевт, който заслужава вниманието на работодателите.

За една впечатляваща кандидатура на фармацевт 

В Jobseeker  ще намерите чудесни шаблони за мотивационно писмо, които не само ще Ви помогнат по-бързо да се ориентирате в структурата на съдържанието и оформлението на писмото, но и готовите ни примерни писма могат да Ви вдъхновят за Вашите текстове.

Освен едно безспорно издържано мотивационно писмо, за идеалната кандидатура на фармацевт ще Ви трябва и отлично написано CV, с което да представите впечатляващата си кандидатура именно за тази длъжност. В това отношение нашата платформа може много да Ви помогне и улесни. При нас ще откриете отлични, професионално разработени и издържани шаблони за CV, които ще Ви помогнат да представите в подходящ дизайн, структура и оформление Вашите опит и умения като фармацевт.

Вижте и нашето примерно CV на фармацевт, което може да вдъхнови Вашите текстове за кандидатстване. Регистрирайте се и опитайте още днес!

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега