Мотивационно писмо за обслужване на клиенти
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 28 юни 2024

Мотивационно писмо за специалист по обслужване на клиенти

Ако доскоро професията на специалиста по обслужване на клиенти беше запазена територия за експерти с уникални лични качества в търговски обекти, салони и други присъствени форми на работа, то сега тя е сред най-търсените позиции за работа в онлайн среда. Нарастващият обем на електронната търговия и виртуални услуги и обекти в световен мащаб, поражда и усилено търсене за кадри с истинска харизма и талант за работа с клиенти, както офлайн, така и онлайн. Ако си търсите работа като специалист по обслужване на клиенти, тази статия е точно за Вас.

Адаптирайте мотивационното си писмо към обявата за работа за специалист по обслужване на клиенти

Основното предназначение на мотивационното писмо за специалист по обслужване на клиенти е да допълни Вашето CV и да предложи повече информация на експертите по подбор на персонал за това какви меки умения притежавате. За работодателите е изключително важно да знаят как работите с клиенти, каква е Вашата обективна самооценка за личния Ви опит и умения и какво седи зад Вашата личност в търсене на най-правилните качества и талант, които се изискват за тази конкретна длъжност. 

Писмото за работа е Вашата уникална възможност да се презентирате и аргументирате какво Ви мотивира да търсите назначение точно в тази компания и как бихте се справили, ако поемете длъжността. За мениджърите по наемане на кадри, това е ключово важна информация, в техния систематизиран процес по селекция на кандидатите и вземане на решения. За да ги улесните, е важно и писмото, което ще им изпратите да следва логиката и текста на обявата, която вече са публикували.

Елементи на съдържанието на мотивационното писмо за специалист по обслужване на клиенти

Съдържанието на едно професионално изготвено мотивационно писмо за професията на специалист по обслужване на клиенти, трябва да съдържа няколко важни акцента, с които да спечелите вниманието на специалистите по подбор персонал, така че да го прочетат докрай. Неговият текст трябва да е изграден на основата на съществена и релевантна към обявената длъжност информация. Ето важните елементи, които не трябва да пропускате в изложението си:

Въведение

Всяко начало е определящо, и тук въведението на писмото може да изиграе съществена роля по отношение на това, дали експертите по подбор ще продължат с прегледа на кандидатурата Ви. Освен с уважително обръщение, въведението на писмото Ви трябва да звучи учтиво, с респект и по същество. Трябва да споменете конкретната длъжност, за която кандидатствате и да обясните накратко откъде сте научили за нея и защо проявявате интерес към публикуваната обява.

Акценти върху опита Ви като специалист по обслужване на клиенти 

За специалистите по обслужване на клиенти, много често не се поставя изискуем минимум за висше образование. Определящи са опитът, който носите и личните Ви качества и меки умения. Споменете от колко време сте на подобна позиция и каква е Вашата обективна самооценка за представянето Ви, като използвате лични постижения, с които се гордеете в работата с клиенти. 

Акценти върху търсените специфични умения и лични качества като специалист по обслужване на клиенти

Изведете на първо място 4-5 умения, в които наистина сте добри и имате нивото, което се търси в обявата. Самият текст на обявата за работа и описанието на длъжността ще Ви насочат към важните елементи по отношение на опит и ключови умения, които преглеждащите документите Ви търсят. За тези позиции обикновено има много кандидати и това, което наистина може да Ви изведе напред в селекцията, заедно с опита Ви, със сигурност са силните Ви комуникативни качества и други такива, с които да убеждавате, да проявявате разбиране и търпение, да изслушвате хората и да демонстрирате перфектна организираност, за да намерете най-доброто решение и да доведете заявката от страна на клиента докрай. 

Оформление на мотивационното писмо за работа

Мотивационното писмо за работа като специалист по обслужване на клиенти трябва да да има прегледен вид и да изглежда професионално издържано във всяко едно отношение.  По-долу е представен базов модел за структуриране и оформление на текста на мотивационното писмо в няколко абзаца, по който може да съставите и Вашето за специалист по обслужване на клиенти:

 • Заглавие и информация за контакт: В тази част поставете данните на адресата, както и Вашите лични данни за контакт, необходими за връзка с Вас при интерес за интервю. 
 • Въведение: Започнете с учтиво обръщение към адресата, задължително по име, до човека, който извършва селекцията. Името най-често е посочено в обявата за работа. Използвайте приетите в българския език учтиви форми за обръщение като Уважаема г-жо/Уважаеми г-не. Напишете във връзка с коя конкретна обява за работа кандидатствате и къде сте я прочели, цитирайте референтния й номер.
 • Основа на писмото: Започнете с Вашата най-актуална длъжност, която заемате и наблегнете на задълженията, които изпълнявате като специалист по обслужване на клиенти, както и на ключовите Ви меки и твърди умения. Обяснете Вашите силни страни и се аргументирайте защо сте мотивирани да кандидатствате за тази позиция.
 • Заключение и подпис: Благодарете за отделеното време и задължително поставете призив за лична среща. Завършете в учтива форма и веднага след подписа посочете всички прикачени към писмото документи, които изпращате - автобиография, препоръки и/или други.

Пример за мотивационно писмо

Г-н Камен Тодоров
Управител Технокол ЕООД
Бул Ал. Малинов 196, офис 1София 1116

Евелина Драганова
Специалист по обслужване на клиенти
Ул Минзухар 12, ап 6, Лозенец
София 1126

27 юни 2024

Уважаеми г-н Тодоров,

Пиша Ви по повод на публикуваната обява за длъжността Специалист по обслужване на клиенти във Вашата компания, за която научих от Jobseeker. Проявявам интерес към конкурса и с настоящото писмо използвам случая да Ви представя моята кандидатура.

Имам 4 години опит като специалист по обслужване на клиенти, придобит в два кол центъра. В най-актуалната длъжност, която заемам, обслужвам онлайн клиенти, които купуват система от машина с капсули за кафе. Съдействам по всички въпроси свързани с инсталацията, управлението, регистрирането на гаранционната карта и абонаментите за получаване на машините и капсулите с куриер. Работата ми е предимно по имейл, по телефон и в чат през социални медии, в хибриден формат.

Умея свободно и безпроблемно за консултирам клиентите по всички въпроси и да ги информирам за текущите ни промоции, нови продукти, гаранционни и сервизни условия, начин на експлоатация на уреда, както и специалните ни изисквания при връщане на продуктите.  

В рамките на предишния си трудов опит, отново в кол център, обслужвах клиенти на ресторант за онлайн доставка на храна. В най-активните часове на деня, по обяд, успявах да обслужа учтиво и с внимание над 30 клиента на час. Работих изцяло от офиса на веригата ресторанти, но нямам проблем да работя както дистанционно, така и хибридно. 

Бих се определила като позитивен, учтив и инициативен човек. Винаги се старая с търпение, спокойствие и разбиране, учтиво да приемам заявките и да разрешавам проблемите на клиентите. За мен е важно да изпитам лично удовлетворение, че съм довела нещата докрай и клиентът е останал с впечатление за отлично свършена работа. 

В приложената автобиография към кандидатурата си съм описала подробно образователната си подготовка в Търговската гимназия в град София, както и всички последващи сертификационни и продуктови обучения, през които съм преминала за работа с отделните марки и видове продукти. 

Ще се радвам да се присъединя към Вашия екип и да науча повече за възможностите на онлайн търговията с по-голям асортимент от продукти и как работи един голям онлайн магазин. Владея свободно немски език, ползвам и английски. Често ми се е случвало през годините да обслужвам и чужденци, и езиците винаги са ми помагали. 

Ще се радвам на лична среща с Вас да обсъдим възможностите за работа във Вашия екип, оставам на разположение на телефон 0XXX XX XXXX и имейл eva.drag12@abv.bg.

Благодаря Ви за отделеното време!

С уважение, 
Ева Драганова

Прил. Автобиография, диплома 1 бр., удостоверения за преминато продуктово обучение - 3 бр. 

За какво да внимавате при изготвяне на мотивационно писмо

Понякога задачата да се напише мотивационно писмо за работа може да се превърне в предизвикателство. По-долу сме подготвили списък за някои от важните моменти, за които да внимавате да не пропуснете и съответно, да избягвате, когато изготвяте Вашите текстове:

 • Постарайте се мотивационното Ви писмо да не бъде повече от 1 стандартна страница като текст.
 • Проверете добре готовото писмо преди да го изпратите за всякакви граматически, печатни, пунктуационни или правописни грешки. Помолете по-опитен от Вас човек също да го види, и да Ви даде обратна връзка.
 • Всяко писмо трябва да отговаря на една длъжност, и на една обява. Не изпращайте писма, с които да таргетирате по няколко обяви наведнъж.
 • Не е препоръчително да се впускате в описания на умения, които не са приложими за дадената длъжност на специалист по обслужване на клиенти. Например ако сте работили нещо друго, което е далеч от тази сфера.
 • Внимавайте със стилистиката на писане и изказа, който използвате. Придържайте се към изискванията за бизнес кореспонденция, бъдете искрени и обективни в личната си самооценка.

Специалист по обслужване на клиенти, който ще направи впечатление

В заключение сме Ви предложили и 3 златни съвета за успешно мотивационно писмо:

 • В професията на специалист по обслужване на клиенти, зад вниманието и вежливото отношение към клиентите седят много лични качества, които са ценни и се възпитават и отработват с времето. Разкажете за Вашите най-ценни меки умения и талант да работите търпеливо с хора.  
 • Дайте примери, с които да илюстрирате Вашите умения и опит по отношение на това, което се търси за длъжността. Ако имате постижение, с което се гордеете, опитайте са да сложите и количествена оценка.
 • Когато кандидатствате в по-голяма или чуждестранна компания, използвайте ключови думи и оптимизирайте писмото си за ATS подбор (автоматични системи за проследяване на кандидати). Включете подходящите ключови думи и формулировки, които ще намерите в текста на обявата за работа, за да си гарантирате, че при машинна селекция ще бъдете разпознат като правилен кандидат.

Как Jobseeker идва на помощ

Освен едно стегнато и адаптирано към обявата мотивационно писмо за работа, за идеалната кандидатура ще Ви трябва обаче, и отлично написано CV. В това отношение Jobseeker може много да Ви помогне и улесни. В нашия генератор ще намерите чудесни, професионално разработени шаблони за CV и шаблони за мотивационно писмо, които ще Ви улеснят в открояването на уменията и подготовката Ви за ролята на специалист по обслужване на клиенти. 

Разнообразието от дизайни и опции за графично представяне на информацията, както и примерни CV  и готови образци за мотивационно писмо, ще Ви позволят да направите и изпратите впечатляващи документи.

Разгледайте и нашето предложение за примерно CV за специалист по обслужване на клиенти, което може да Ви послужи за ориентир как да структурирате Вашия документ. 

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега