Мотивационно писмо за рецепционист

Примерно мотивационно писмо за рецепционист

Ако искате да направите силно първо впечатление и да получите мечтаната работа като рецепционист, наистина ще имате нужда от забележително мотивационно писмо за длъжността, която често можете да срещнете и под наименованието административен асистент (за някои бизнес сектори). По-долу в тази статия сме подготвили полезни съвети, с помощта на които да създадете отличителна структура, съдържание и оформление във Вашето професионално издържано писмо.

Защо е важно мотивационното писмо да е адаптирано към конкретна длъжност

Мотивационното писмо за длъжността рецепционист се явява Вашата директна възможност да демонстрирате висока писмена култура и умения за кореспонденция и комуникация, които са ключови в подбора на този тип специалисти. Когато писмото е адаптирано и към конкретната длъжност или позиция, съгласно изискванията на обявата за работа, това допълнително отразява и Вашата задълбоченост като подход в търсенето на информация и подготовка за конкурса. 

Съчетано заедно с едно идеално подготвено CV за рецепционист, Вашето мотивационно писмо наистина ще Ви помогне да се откроите сред останалите кандидати и да убедите специалистите по подбор на персонал, че сте правилният избор.

Ако се чудите как да започнете, разгледайте нашите готови примери за CV в Jobseeker. Те ще Ви помогнат по-бързо да се ориентирате в задачата и да почерпите необходимото вдъхновение за Вашия документ.

Ключови елементи в мотивационното писмо за рецепционист

Мотивационното писмо за рецепционист е отличен начин да направите важното първо впечатление, което автоматично да Ви отреди категорията на опитен професионалист. За целта е добре то да съдържа следните основни елементи:

Кратко, учтиво въведение

 • Тук е мястото кратко и стегнато, в приятен тон да споделите защо именно това назначение представлява интерес за Вас.

Акценти в кариерата

 • Представете най-важните акценти от професионалния си опит до момента, по интригуващ начин. Задължително включете информация за лични постижения, като например, признание за „Служител на месеца“, награди или за успех на даден проект.

Умения и таланти

 • Маркирайте всички специфични умения и таланти, които притежавате, като владеене на Microsoft Office, сертификати и др. Не изреждайте всички, а само най-ключовите.

Умения за разрешаване на проблеми

 • Този елемент е важен да се подкрепи с конкретни примери, защото това е административна позиция, която освен изпълнителски качества изисква също такива и като бърза мисъл, инициативност и адекватна преценка.

Ценности

 • Прието е да направите връзка как Вашите лични ценности кореспондират с тези на компанията, в която кандидатствате.

Заключение и подпис

 • В заключителната част на писмото благодарете на адресата за отделеното време и оставете контакт за обратна връзка и интервю.

Веднага след подписа е желателно да опишете прикачените (приложените) файлове, които изпращате, освен писмото като документи - CV, препоръка и др.

Оформление на мотивационното писмо

Воденето на професионална бизнес кореспонденция е сред ключовите изисквания за длъжността рецепционист. В тази връзка, Вашето мотивационно писмо за работа се явява и своеобразен тест как се справяте с писмената комуникация. Освен като езиков стил и стандарти, има и някои компоненти и правила за структуриране и оформление на писмото, които също е важно да бъдат спазени:

Заглавие

 • Тук поставяте Вашата лична информация за контакт, името на работодателя и датата.
 • Обръщение: Използвайте обръщение към получателя по име, или като минимум, по длъжност. Не забравяйте за започнете с учтивата официална форма Уважаеми г-н или Уважаема г-жо заедно с името на човека.

Въведение

 • Представете се по име и посочете длъжността, за която кандидатствате, и за която считате, че Вашата кандидатура е подходяща.

Съдържание (основа)

 • Опишете накратко Вашите умения, квалификации, опит и лична философия на преподаване, като поставите важните акценти.

Заключение

 • Благодарете на адресата за отделеното време, оставете данни за контакт. Задължително е да завършите с учтив, уважителен поздрав като например С уважение, Поздрави, Искрено Ваш/а и подпис.

Примерно мотивационно писмо за позиция рецепционист

По-долу сме представили примерно мотивационно писмо за работа като рецепционист:

До г-н Иван Панков
Директор Човешки ресурси 
Хотел Средец Плаза, София

От Калина Иванова
Бунтовник 17, София 1756
Тел. 0881 12 18 42

4 януари 2024 г.

Уважаеми г-н Панков,

Казвам се Калина Иванова и Ви пиша във връзка с интереса, който проявявам към публикуваната от представляваната от Вас компания обява онлайн за длъжността Старши рецепционист с английски и немски език. 

В продължение на повече от 10 години съм работила като рецепционист в петзвездни хотели в български курорти и вярвам, че това ще е важна и престижна стъпка напред в развитието на моя кариерен път.

Притежавам богат опит в управлението на фронт офис операциите на рецепция и през годините съм се справяла с най-различна отговорности и задължения. Умея да управлявам екипи до 7 човека, да организирам работния процес да протича гладко и планирано и да създавам и обезпечавам стандарти за високо ниво на клиентско обслужване.

В настоящата ми роля в хотел “Спа перфект” в град Сапарева баня се справям с широк набор от задължения, които варират от приемане на резервации, регистриране на гости, управление на комуникация, прием на плащания, до организиране на транспорт и планински излети за клиентите на хотела. Отговарям пряко за екип от 3 човека. Причината поради, която търся нова работа е предстоящото ми преместване да живея постоянно в град София, считано от месец март през настоящата година.

Гордея се с опита и уменията си за справяне с разнообразие от задачи, благодарение на любовта, която изпитвам към туризма и в частност родните възможности, които страната ни предоставя. Обичам да виждам радостта и интереса, с който посетителите откриват богатството и красотата на туристическите райони, в които съм работила и винаги се стремя да си тръгнат с най-доброто усещане от преживяното и огромно желание да се завърнат отново като гости на хотела. Това е личният ми стил на работа с клиентите.

В автобиографията си съм описала подробно гимназиалното и висшето образованието в областта на туризма, които съм завършила и допълнителните сертификационни курсове по Спа туризъм в България, за които имам удостоверения. Работя свободно и познавам добре богат повечето хотелски и офис софтуери, Microsoft Office, владея свободно писмено и говоримо английски и немски език.

През годините съм се радвала на много лични постижения за справяне с непредвидени и предизвикателни ситуации, свръх активни периоди на заетост и интензивен резервационен процес, както и с предизвикателствата на кризата с Ковид-19 през 2020 г. В два от хотелите, з които съм работила съм била носител на награди Служител на месеца и Служител на годината.

Мотивирана съм да поема ръководството на фронт офис деска на един от най-големите и престижни столични хотели и да бъда първата точка на контакт, която ще накара гостите да заобичат хотела, града и страната ни. За мен ще бъде чест и ново вдъхновение, за което съм готова да работя с отдаденост. 

Ще се радвам на лична среща с Вас да обсъдим подробно възможностите за работа при Вас. Като искрено Ви благодаря за отделеното време и внимание, оставам на разположение за обратна връзка на телефон 0881 12 18 42 и по имейл на kalina202224@gmail.com.

Поздрави,
Калина Иванова

Приложения:
Автобиография
2 броя препоръки

Добрите практики при изготвяне на писмо

Когато подготвяте Вашето писмо за рецепционист, трябва много да внимавате за практики, които се приемат „добре“ и такива, които в никакъв случай „не трябва“, да прилагате, за да не се получи обратен ефект.

Добрите практики, които бихме Ви препоръчали са следните:

 • Използвайте готови, професионални шаблони за мотивационно писмо.
 • Използвайте идентичен шаблон и за Вашето CV.
 • Адаптирайте конкретното мотивационното писмо към съответната длъжност и за съответната компания. По този начин ще покажете, че сте направили задълбочено проучване и сте се подготвили именно за тази компания.
 • Наблегнете на комуникационните си умения, те са решаващи за длъжността на рецепционист.
 • Избройте Вашите технически умения, особено за софтуер, който е важен за длъжността.
 • Проверете писмото много внимателно за правописни и печатни грешки - прецизността и вниманието към детайла са важни качества в работата на всеки рецепционист. 

Практиките, които Ви препоръчваме задължително да избягвате, са следните:

 • Не повтаряйте и не преразказвайте автобиографията си. Не това е целта на писмото.
 • Персонализирайте писмото по име или поне по длъжност на човека. На български език и в нашата практика не е прието мотивационните писма за работа да се адресират с израз като Да послужи пред когото е необходимо, това няма да направи добро впечатление.
 • Не изброявайте задължения или умения без контекст.
 • Не се отклонявайте от професионалния си опит.
 • Не използвайте жаргон, чуждици или прекалено свободен и неформален език.
 • Дължината на писмо не бива да превишава една страница.

3 допълнителни съвета

Предлагаме Ви и още 3 полезни съвета, за Вашето мотивационно писмо:

 • Не забравяйте, че мотивационното писмо е визитка за Вашата личност и умения, нека да звучи с Вашия личен почерк и стил.
 • Използвайте глаголи за действие - умея да управлявам, координирам, организирам и др.
 • Използвайте ключови думи, като тези, с които е описана длъжността в обявата. Това ще помогне на писмото да премине през филтрите на  системата за проследяване на кандидати (ATS), когато работодателят използва такава.

За една наистина издържана кандидатура 

Мотивационното писмо за рецепционист не е просто разширена версия на Вашата автобиография. Целта му е да допълни информацията, като същевременно даде представа за Вашата личност, комуникационни умения и някои Ваши качества. За да усъвършенствате текста и структурата на мотивационното писмо за рецепционист, пробвайте нашето ръководство в Jobseeker.

Създайте своята кандидатура за професията на рецепционист с помощта на нашите шаблони за CV и шаблони за мотивационно писмо. Следвайте ръководството в редактора и ще лесно ще изготвите Вашите, издържани във всяко едно отношение, писмо и автобиография за желаната длъжност. Опитайте още днес!

Споделяне през:

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега