Примерно мотивационно писмо за работа в банка
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 24 юни 2024

Примерно мотивационно писмо за работа в банка

Работата в банка е една от търсените и желани професии, сред хората с изявен афинитет към финансите, както и сред тези, които притежават съответоното образование. Наборът от различни длъжности, които една банка може да предложи е голям и разнообразен в зависимост от направлението и профилирането - корпоративно банкиране, индивидуални клиенти, кредитиране, банкови карти, продукти, администрация и много други. Тази статия ще Ви помогне и ориентира как да съставите мотивационно писмо за работа в банка, с което правилно да представите Вашето желание да навлезете успешно в динамичния свят на финансите.

Защо е важно да представите индивидуално мотивационно писмо за конкретна банкова длъжност и обява

Мотивационното писмо е вторият съществен компонент на Вашата кандидатура, който адресира първоначалната селекция, и в голяма степен определя дали ще бъдете одобрени за интервю. Независимо дали използвате готови шаблони за мотивационно писмо или структурирате сами документа си, той трябва да следва определена подредба и съдържание, специфични за работата в банка и различните длъжности, които тя може да предложи. По този начин ще успеете в официален професионален тон и стил да представите специфичните си за обявената длъжност умения, опит, стаж и подготовка, с които  да убедите експертите по подбор на персонал, че именно Вие сте подходящият кандидат.

Писмото има за задача да допълни Вашите технически умения, представени подробно в CV-то за работа, като изведе на фокус меките Ви умения -  управление на времето, организация на работата, работа в екип, умения за планиране, за работа с клиенти и други. Тук е моментът и интелигентно и аргументирано да представите мотивацията си защо конкретната длъжност и работа в банката Ви вълнуват и защо сте готови да предприемете тази промяна в кариерния си път.

Ключови елементи в съдържанието на мотивационното писмо за работа в банка

Освен отлично владеене на хармонията на числата и тяхната коректност, добре развитите умения за комуникативност и представяне на информация, са ключови за всички възможни длъжности в банковата йерархия и организация. Текстът на едно добре написано мотивационно писмо за работа в сферата на банкирането следва да носи и специфичната подредба на елементите на съдържанието му, издържано в най-високите изисквания за официална бизнес кореспонденция:

Въведение

Въведението започва официално, учтиво и с уважение, като тук е мястото да информирате адресата във връзка с коя конкретна длъжност или обява, кандидатствате и как сте научили за нея. Ако има референтен номер, посочето го.

Основа на писмото

Основната част, на мотивационното писмо най-често се развива в няколко параграфа (абзаца), като общият обем на писмото е повече от желателно, да се побере в рамките на 1 страница. В тази част е мястото да изложите аргументирано мотивацията си, по отношение на най-релевантното си предишно подобно назначение, образованието, опита, меките умения и личните качества, които притежавате за работа на конкретната банкова длъжност. Споменете и какво знаете за банката и покажете, че сте проявили инициатива да потърсите информация и да се запознаете с потенциалната работна среда, екип и култура.

В някои готови бланки за мотивационно писмо ще намерите предварително написани, стандартни текстове. Задължително трябва да ги редактирате и персонализирате, така че да отговарят изцяло на Вашия стил на писане и лично представяне. Бъдещите работодатели могат много лесно да разберат кога им изпращаме шаблонен текст за писмо и дори няма да го прочетат докрай.

Заключение 

В заключителната част на писмото,  трябва да потвърдите готовността си да започнете работа в кратък срок и да завършите с опция или призив за последваща лична среща. Не забравяйте и да благодарите за отделенето време на адресата.

Оформление на мотивационното писмо за банкова длъжност

Едно основно златно правилно при подготовка на документи за кандидатстване в банка е, че тук трябва да заложите на класиката. Когато използвате готова бланка за писмо, цветовете трябва да са тъмни (черно, графитено, тъмно синьо), а изборът Ви да падне върху възможно най-официалните и строги предложения от дизайните на шаблоните. 

Във финансовия свят, приложим е официалният изказ, характерен за строгата корпоративна бизнес кореспонденция. Внимавайте на какъв език и стил на изложение ще заложите. Прочетете хубаво и текста на обявата, той също ще Ви ориентира какви формулировки да употребявате и с какъв приоритет да ги развиете писмото.

Моделът за оформление на мотивационно писмо може да бъде развит в следната примерна последователност от няколко абзаца: 

 • Заглавие: Това е секцията, в която първо се изписват данните на получателя, следвани от Вашите лични данни за контакт като име и фамилия, адрес, имейл адрес и телефонен номер, за връзка при интерес за интервю. 
 • Въведение: Писмото трябва да започне с учтиво обръщение, задължително по име, към конкретния адресат. Използват се приетите в българския език учтиви форми като Уважаема г-жо/Уважаеми г-не. Добре е да продължите с изречение, описващо конкретната обява за работа, по която кандидатствате и откъде сте научили за нея.
 • Първи и втори основен абзац: Опишете подробно Вашата текуща месторабота, длъжността, която заемате и отговорностите, които изпълнявате. Поставете акцент на специфичната си ОКС в сферата на банките и финансите, професионалния опит, трудов стаж, профил, меки умения и лични качества, които отличават кандидатурата Ви.
 • Трети и четвърти основен абзац: Обосновете се, как с Вашите квалификации и умения считате, че ще допринесете за новия екип и длъжност. Споменете какво сте научили за работната среда във финансовата институция и защо я намирате за привлекателна. Аргументирайте се защо искате да поемете тази длъжност и защо е важна за Вас в кариерното Ви развитие. 
 • Заключителен абзац: Благодарете на адресата за отделеното време и внимание и оставете опция за лична среща. Писмото Ви трябва да завърши учтив подпис като Искрено Ваш/а, С уважение и др.
 • Придружаващи писмото файлове или документи: След подписа избройте всички приложени документи - автобиография, дипломи, препоръки, удостовернеия или други, които изпращате заедно с писмото.

Готов образец за примерно мотивационно писмо за работа в банка

Димитър Иванов
Директор Човешки ресурси
йБанка Аква ЕАДБул Скобелев 22/AСофия 1000

Катерина МихайловаУл. Ралевица 15, вх. А, ап. 3

София 1404

4 юни 2024 г.

Уважаеми господин Иванов,

Пиша Ви връзка с обявата за Специалист обслужване на клиенти в клон на Банка Аква ЕАД в град София, публикувана в портала www.fincareer.bg. Проявявам интерес към назначението и с настоящото писмо, бих искала да Ви представя своята кандидатура.

Притежавам близо 5 години професионален опит придобит в две банкови институции, съответно в град Поморие и град София. Притежавам бакалавърска степен по  Банкиране и застраховане от ИУ Варна.  Работила съм, както с индивидуални, така и с корпоративни клиенти във Фронт офис и имам развити опит и умения във всички аспекти на тази дейност - касови операции в лева и валута, предлагане на банкови продукти и услуги, издаване на банкови карти, обслужване на текущи сметки, депозити и влогове на юридически и физически лица.

Подготвена съм като технически умения, работя свободно с най-популярните софтуерни продукти за банкиране и обслужване на клиенти. Взискателна съм към себе си, обичам работата с клиенти и екипната работа в банката. Определям се като отговорна, дисциплинирана, позитивна и изключително държа на безупречното клиентско обслужване.

Много ще се радвам да се присъединя към Вашия професионален екип. Имам наблюдения върху работната среда, познавам колеги, които работят при Вас. Мотивирана съм и силно вярвам, че това ще бъде важна крачка напред в моето кариерно развитие и възможност да усъвършенствам уменията и специализацията си.

Имам готовност да започна работа от 15 юли 2024 г. Като Ви благодаря за отделеното време, оставам на разположение за възможност за лична среща, на имейл katy_michailova2024@gmail.com и телефон 0XXX XXX XXX.

Искрено Ваша,
Катерина Михайлова

Прил. Автобиография, диплома, 2 бр. препоръки, 2 бр. сертификати за английски и немски език.

Какво работи добре и за какво да внимавате в мотивационното писмо за работа в банка

Хубаво е да се придържате към най-добрите практики за бизнес кореспонденция, когато изготвяте Вашето мотивационно писмо за работа в сферата на банките и финансовите институции. Съществуват множество добри практики, на които да се позовете, както и такива, които да избягвате. По-долу сме разгледали няколко примера с най-често срещаните грешки и полезни насоки. 

Добри практики:

 • Писмото Ви трябва да представя кратък и ясен текст от максимум 1 страница като обем.
 • Следвайте препоръчителната структура за разпределение на съдържанието му в отделни смислово-определени параграфи.
 • Използвайте личен почерк, развит в бизнес стилистика, в изказа на писмото.
 • Акцентирайте върху най-скорошната си (приложима) длъжност или месторабота, както и на релевантните към обявата твърди и най-вече, меки умения.
 • Оптимизирайте писмото за ATS (автоматична) селекция с подходящите ключови думи.

За какво да внимавате:

 • Избягвайте употребата на прекалено свободен език, клиширани фрази и изрази, характерни за разговорната реч. 
 • Не преразказвайте CV-то си, допълнете го с акценти, с които ще направите впечатление. 
 • Когато Ви липсват някои от търсените умения, не се фокусирайте върху отсъствието им, а подчертайте силните си страни и умения.
 • Когато Ви липсва релевантен трудов стаж, поставете акцент върху образователната си подготовка за длъжността.

4 съвета за добре издържано мотивационно писмо

Предлагаме Ви още 4 полезни съвета за Вашето мотивационно писмо за работа на длъжност в банка, които да Ви помогнат в подготовката:

 • Синхронизирайте дизайна на мотивационното писмо с този на CV-то: Използвайте прилежащия шаблон за мотивационното писмо, за да придадете синхронизиран и професионален вид на всички документи за кандидатстване.
 • Адресирайте мотивационното си писмо до име на конкретен човек: в България, а и навсякъде по света, не е прието мотивационните писма за работа да се изпращат едновременно с таргетиране на множество компании.
 • Адаптирайте задължително писмото за конкретната длъжност.
 • Проверете хубаво писмото за грешки от всякакъв тип: Липсата на внимание към детайла и наличието на стилистични, правописни и печатни грешки ще направи лошо впечатление. Прецизността е изключително важно качество за работата в банка, прочетете го няколко пъти и коригирайте своевременно.

Писмо с помощта на Jobseeker, което Ви отличава

Онлайн платформата Jobseeker може много да Ви помогне и улесни в подготовката на  мотивационно писмо за работа в банка. Заедно с едно добре написано CV, което следва изискванията и формулировките на обявата за работа, добре е да покажете на бъдещите работодатели, че имате изключителни меки умения, лични качества и усещане за прецизност, които да представите убедително, като изпробвате нашите готови дизайни и разгледате примерните образци за мотивационно писмо за работа в банка.

Подгответе документите си за кандидатстване с помощта на нашите шаблони за CV и шаблони за мотивационно писмо. Тук ще Ви предложим отличен набор от инструменти и готови примери, които ще Ви ориентират как да се подготвите професионално и да се представите по впечатляващ начин.

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега