Мотивационно писмо за лекар-специализант
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 24 юни 2024

Мотивационно писмо за лекар-специализант

Лекарската професията е не само една от най-хуманните, но и една от най-търсените в България. За да завършите медицина и да придобиете специализация се изискват години на много упоритост, труд и търпение. Когато стигнете до момента за Вашата лекарска специализация, за да кандидатствате и постъпите в лечебно заведение, ще Ви трябва набор от документи, в които да представите образователно-квалификационната си степен магистър по Медицина и избран профил. В тази статия ще Ви дадем полезни съвети и насоки как да съставите своето мотивационно писмо за лекар-специализант.

Мотивационното писмо трябва да е адаптирано за лекар-специализант

Мотивационното писмо за лекар-специализант предлага отлично поле за изява, в което да споделите повече информация за Вашата личност, интереси, професионални цели и ценности за развитие. То има за задача да допълни CV-то и да предложи детайли и акценти по отношение на Вашия подход към пациентите, колегите, екипа, и като цяло какво са Ви дали всичките тези години докато завършите магистърска степен по Медицина като чисто личностни качества, подготовка и мотивация, необходими за тази толкова хуманна професия. 

Писмото е мястото да покажете Вашето отношение към конкретната медицинска област, в която искате да се развивате и защо именно тя е събудила интереса Ви и желанието за специализация. Трябва да се аргументирате добре какво Ви мотивира да търсите назначение в конкретното медицинско заведение като лекар-специализант. Всичко това представлява важна информация за мениджърите по наемане на персонал и лекарския екип в техния процес по вземане на решения и селекция на кандидатите.

Ключови компоненти в съдържанието на мотивационното писмо 

Компонентите в съдържанието на мотивационното писмо за лекар-специализант следват основните правила за изготвяне на подобен документ за работа. Единствената съществена разлика тук е, че акцентът се поставя върху подготовката на лекаря в ОКС магистър по Медицина и натрупаните опит умения и интереси през този период, включително и по време на преддипломния стаж. 

Въвеждаща част

Писмото Ви трябва да започне с уважително обръщение, да звучи учтиво и по същество. Тук трябва да кажете за кое свободно място за лекар-специализант се явявате на конкурс, както и в кое здравно заведение кандидатствате. Ако в обявата има конкретен референтен номер, цитирайте го в текста.

Акценти от образованието Ви в ОКС магистър по Медицина 

Основната информация на писмото Ви за работа трябва да поставя търсените акценти върху Вашето висше образование и естественото му продължение в избраната сфера на специализация. Аргументирайте се защо сте избрали тази сфера на профилиране, какво Ви мотивира и какъв е личният Ви подход към професията и пациентите. 

Акцент върху търсените специфични условия и лични качества 

Възможно е в обявата да има поставени допълнителни условия, които трябва да включите в текста на писмото. Например да сте член на Българския лекарски съюз (БЛС), успехът от следването Ви да не е по-нисък от много добър 4.50, да представите оценки от държавни изпити или нещо друго. Прочетете внимателно текста на обявата, тя ще Ви насочи към важните изисквания, които преглеждащите документите Ви ще търсят да видят, и които не трябва да пропускате да опишете в писмото.  

Лекарската професия изисква някои наистина специфични и благородни чисто личностни качества и меки умения. Вашата искрена и обективна самооценка за това как работите с колеги, какъв опит имате до момента в общуване с пациенти са също много важни и е хубаво да ги споделите. 

Оформление на мотивационното писмо

Моделът за графично и текстово оформление на мотивационно писмо може да бъде развит в следната примерна последователност от няколко абзаца: 

 • Заглавие: Това е началната секция, в която първо се изписват данните на получателя, следвани от Вашите лични данни за контакт като име и фамилия, адрес, имейл адрес и телефонен номер, за връзка при интерес за интервю. 
 • Въведение: Писмото трябва да започне с учтиво обръщение, задължително по име, към конкретния адресат. Използват се приетите в българския език учтиви форми като Уважаема г-жо/Уважаеми г-не или Уважаема д-р/Уважаеми д-р. Реферирайте към конкретната обява за работа, по която кандидатствате и споменете как сте научили за нея.
 • Първи и втори основен абзац: Опишете подробно Вашата ОКС магистър по Медицина, къде сте учили и какви са Вашите интереси в конкретната област на профилиране, като се аргументирайте и защо. Не забравяйте да споменете и Вашите меки умения и лични качества, които отличават лекарската Ви кандидатура.
 • Трети и четвърти основен абзац: Обосновете се, как с Вашето образование и знания считате, че ще се впишете и допринесете за медицинското заведение и конкретния екип. Аргументирайте се защо искате да поемете тази длъжност и защо е важна за Вас в професионалното Ви развитие и усъвършенстване в медицинската специализация. 
 • Заключителен абзац: Благодарете на адресата за отделеното време и внимание и оставете опция за лична среща. Писмото Ви трябва да завърши учтив подпис като Искрено Ваш/а, С уважение и др.
 • Придружаващи писмото файлове или документи: След подписа избройте всички приложени документи - автобиография, дипломи, препоръки, академична справка, удостоверения за език, членство или друго, които изпращате заедно с писмото. Проверете списъка в обявата, за да се уверите, че не изпускате нещо важно.

Примерен образец за мотивационно писмо за лекар-специализант

Д-р Иван Чешмеджиев
Началник Клиника по Педиатрия
МБАЛ Св. Екатерина
Бул. Чайка 23Бургас 8000

Виктор НиколовУл. Петко Каравелов 14, вх. А, ап. 7
Бургас 8000

13 юни 2024 г.

Уважаеми д-р Чешмеджиев,

Пиша Ви връзка с обявеното свободно място за Лекар-специализант към Клиниката по педиатрия в МБАЛ Св. Екатерина, град Бургас с референтен номер ЛС 432578, публикувана тази седмица в портала www.medicabgnews.bg. Проявявам интерес към конкурса за назначението, като с настоящото писмо, бих искал да Ви представя своята кандидатура.

Притежавам образователно-квалификационна степен магистър по Медицина от Медицинския университет (МУ), град София. Общият успех от дипломата ми е отличен 5.52 с успешно положен държавен изпит по Педиатрия и някои други дисциплини, както и проведен преддипломен стаж в отделението по Педиатрия на УМБАЛ Св. Георги в град София. Член съм на Българския лекарски съюз.

Педиатрията е направлението, към което винаги съм се стремял в своето академично и професионално развитие, още по време на кандидатстването ми в МУ. Детското здраве и работата с деца представляват много повече от предизвикателство за мен. Това е мисия, отговорност и призвание, на което вече съм се посветил и бих искал да усъвършенствам в професионалния си и академичен път. 

В рамките на преддипломния стаж в болницата, имах възможността да общувам с малките пациенти и да усувършенствам редица умения свързани с тяхното лечение, рехабилитацията и възстановяването от най-различни детски заболявания.

Смея да твърдя, че съм позитивен, усмихнат и спокоен човек, намирам лесно общ език с децата и умея да ги предразположа в комуникацията и двустранния процес, който се случва по време на лечението. Към по-чувствителните и сложни случаи, успявам да запазя спокойствие и да подходя с много разбиране и човешко отношение.

Имам наблюдения върху Клиниката по Педиатрия във Вашата болница, моят дядо  беше дългогодишен лекар в екипа й до пенсионирането си. Сигурен съм, че при Вас ще науча и развия изключително ценни знания и умения във всички направления на детското здраве. 

Готов съм да продължа да работя с много ентусиазъм и отдаденост, за да дам своя принос, опит и умения за Вашия екип. За мен това ще бъде важна и отговорна крачка напред в професионалното ми развитие и възможност да усъвършенствам уменията в специализацията си.

Като Ви благодаря за отделеното време, оставам на разположение за възможност за лична среща, на имейл vick_nicolov2034@gmail.com и телефон 0XXX XXX XXX.

С уважение,
Виктор Николов

Прил. Автобиография, диплома, 2 бр. препоръки, академична справка, копие на членска карта в БЛС.

Какво работи добре, и за какво да внимавате в мотивационното писмо

Независимо, че сферата на дейност е медицинска, тук също важат най-добрите практики за бизнес кореспонденцията в официален стил. Съществуват множество добри практики, на които да се позовете, както и такива, които да избягвате. По-долу ще видите няколко примера с най-често срещаните грешки и полезни насоки, които ще Ви помогнат преди да започнете. 

Добри практики:

 • Писмото Ви трябва да представя кратък и ясен текст в максимум 1 страница като обем.
 • Придържайте се към модела за препоръчителна структура за разпределение на съдържанието му в отделни логически подредени параграфи.
 • Акцентирайте върху образованието си в ОКС магистър по Медицина, както и на релевантните към обявата изисквания и меки умения.

Практики, за които да внимавате и избягвате:

 • Избягвайте употребата на прекалено свободен език, клиширани фрази и изрази, характерни за разговорната реч. 
 • В никакъв случай не копирайте текст дословно от готови шаблони. Те служат само за ориентир и вдъхновение. Предложете свой вариант, представящ Вашата личност по автентичен начин.
 • Внимавайте с правописа и проверете хубаво текста за правописни, пунктуационни и печатни грешки. Прецизността и вниманието към детайла са ключови за лекарската професия, в която нямате право на грешки.

3 златни съвета за добре издържано мотивационно писмо за лекар-специализант

Има още 3 много ключови детайла, които не трябва да изпускате, за да се получи едно наистина професионално издържано мотивационно писмо за лекар-специализант. Вижте по-долу кои са те и защо са важни:

 • Дизайнът на мотивационното писмо трябва да е синхронизиран с този на CV-то: В съвременния свят винаги е добре да заложите на готов шаблон за естетично и прегледно оформление на Вашите документи за кандидатстване.  Използвайте идентичен дизайн както за CV-то си, така и за мотивационното писмо, за да придадете синхронизиран и професионален вид и на двата документа в кандидатурата Ви.
 • Винаги адресирайте мотивационното си писмо до конкретен човек, по име: В България, а и навсякъде по света, не е прието мотивационните писма за работа да се изпращат едновременно до няколко здравни заведения. Когато лицето отговорно за конкурса е лекар, поставете официално  обръщение пред името в стил Уважаеми д-р или доктор + име
 • Адаптирайте задължително писмото за конкретното свободно място. Прочетете внимателно обявата, вижте как са формулирани изискванията към кандидатите и следвайте нейния текст, за да пригодите писмото си за целите на конкурса.

Писмо с помощта на Jobseeker, което Ви отличава

Онлайн платформата Jobseeker може много да Ви помогне и улесни в подготовката на  мотивационно писмо за лекар-специализант. Заедно с едно добре написано CV, то има за цел да утвърди Вашата мотивация да продължите да специализирате в конкретната медицинска област. 

Разгледайте нашите готови готови дизайни за шаблони за CV и шаблони за мотивационно писмо, както и примерни CV-та и примерни образци за мотивационни писма, тук ще Ви предложим отличен набор от инструменти, които да Ви ориентират как да се подготвите професионално и да се представите по впечатляващ начин. 

Не пропускайте и примерното ни мотивационно писмо за медицинска сестра, което също е адаптирано за сферата на здравеопазването.

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега